Startuoja nauja bakalauro studijų programa Karjeros valdymas

Students2016 m. kovo mėn. 29 dieną Studijų kokybės vertinimo centras penkeriems metams akreditavo naują bakalauro studijų programą Karjeros valdymas.
Studentų priėmimas į šią studijų programą pradedamas vykdyti jau nuo 2016/2017 mokslo metų. Tarpdisciplininė bakalauro studijų programa orientuota į asmens pažinimą, karjeros planavimą bei personalo organizacijoje vadybą.

Karjeros valdymo bakalauro studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus karjeros valdymo specialistus, gebančius konsultuoti suaugusius asmenis, įvertinant profesinius asmens poreikius bei esamos arba numatomos organizacijos poreikius;  planuoti ir plėtoti asmens individualią karjerą, atsižvelgiant į asmens psichosocialinę raidą; derinti  asmens individualų karjeros kelią su organizacijos raidos  procesais; taikyti efektyvias  karjeros valdymo strategijas, siejant jas  su darbo rinkos kaitos tendencijomis.

Programos absolventai galės dirbti nacionalinėse ir tarptautinėse įmonėse, valstybinėse institucijose, švietimo įstaigose, kitose švietimo, verslo ar nevyriausybinėse organizacijose karjeros valdymo specialistais (konsultantais), personalo arba žmogiškųjų išteklių valdymo specialistais, personalo atrankos vadybininkais ir/ar vadovais, personalo mokymų specialistais, projektų plėtros specialistais.

Studijas galima tęsti Socialinių mokslų srityje: Švietimas ir ugdymas, Sociologija, Rinkodara, Socialinė politika, Politikos mokslai, Vadyba, Edukologija ir Andragogika.

Daugiau informacijos apie Karjeros valdymas programos sandarą ir priėmimo sąlygas galima rasti: http://www.vdu.lt/lt/study/program/show/253/