SMF metų žmogus

SMF METŲ ŽMONĖS

Kiekvienais metais VDU Socialinių mokslų fakultetas tęsia gražią tradiciją išrinkti ir SMF Kalėdų eglutės įžiebimo šventės metu pasveikinti SMF Metų žmones šiose kategorijose: „SMF Metų darbuotojas“ ir „SMF Metų studentas“.

Pristatome SMF Metų žmones:

2023 m.

Julija Eidukevičiūtė, Socialinio darbo katedros lektorė, bakalauro programos komiteto vadovė, – už sėkmingą bakalauro studijų programos ,,Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas“ komiteto darbo organizavimą ir bendradarbiavimą su studentais.

Vaida Ogulevičiūtė, Socialinio darbo magistro programos studentė, – už lyderystę socialinio darbo studentų klube ,,Vesta“, profesionalų darbą su jaunimu bei akademinį pažangumą.

2022 m.

Viktorija Čepukienė, Psichologijos katedros docentė, – už darbą palaikant ir stiprinant psichologų profesinę etiką. Dėstytoja yra VDU Psichologijos mokslo krypties etikos komiteto vadovė, Lietuvos psichologų sąjungos Etikos komiteto pirmininkė, skundų dėl psichologo profesinės etikos pažeidimų vertinimo ekspertė ir Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos narė. Taip pat yra išleidusi knygą “Psichologo profesinė etika”.

Gintautė Jegorovaitė, Mokyklinės psichologijos magistro programos 2 kurso studentė, – už aktyvų dalyvavimą Mokyklinės psichologijos programos komitete, mokslinę veiklą tyrinėjant 3-5 metų vaikų kalbos raidos ypatumus tėvų požiūriu. Studentė laimėjo Lietuvos Mokslo Tarybos studentų mokslinių tyrimų vasaros metu konkursą, tyrimų rezultatus pristatė tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose.

2021 m.

Jurga Misiūnienė, Psichologijos katedros lektorė, Mokyklinės psichologijos programos komiteto vadovė bei Tarptautinės VDU ir Izraelio gabių vaikų ugdymo programos ,,Gifted“ psichologė, – už mokslinį ir praktinį indėlį į gabių vaikų psichologijos plėtojimą Lietuvoje.

Robertas Dzekunskas, Socialinio darbo bakalauro studijų programos 4 kurso studentas, – už programos populiarinimą, parodytą iniciatyvą skleidžiant žinią apie socialinio darbo prasmingumą, svarbą, vertybes.

2020 m.

Roberta Motiečienė, Socialinio darbo katedros dėstytoja, sėkmingai apgynusi socialinio darbo disertaciją Laplandijos universitete, – už aktyvų dalyvavimą visose Socialinio darbo katedros veiklose, projektuose, prisidėjimą prie socialinių paslaugų plėtros Kauno mieste, sėkmingą mokslo ir praktikos derinimą.

Jolanda Marčiukonytė, Socialinio darbo bakalauro studijų 3 kurso studentė, apdovanota kaip geriausia VDU mentorė, – už aktyvų dalyvavimą viešinant Socialinio darbo studijų programą ir pagalbą pirmakursiams adaptuotis universiteto bendruomenėje.

2019 m.

Loreta Zajančkauskaitė- Staskevičienė, Psichologijos katedros dėstytoja, – už didelio populiarumo sulaukiančios mokslinės-praktinės konferencijos „Mokiniams apie mokinius“ organizavimą.

Jovita Janavičiūtė, Sveikatos psichologijos magistrantūros studentė, – už aktyvų dalyvavimą mokslinėje veikloje.

2018 m.

Sondra Sapiegienė, Socialinio darbo katedros referentė, – už ilgametį darbą Socialinio darbo katedroje, bendruomenės būrimą, palaikymą, skatinimą bei kantrybę.

Tadas Vadvilavičius, Organizacinės psichologijos magistrantas,  už aktyvią akademinę ir mokslinę veiklą, psichologijos bei VDU atstovavimą.

2017 m.

doc. dr. Violeta Ivanauskienė, Socialinio darbo katedros dėstytoja, – už nuoširdų ir jautrų bendravimą su studentais, aktyvų bendradarbiavimą rengiant socialinio darbo programų savianalizę ir vadovavimą bakalauro programos komitetui.

Solveiga Skaisgirytė, Sociologijos ir antropologijos bakalauro studijų programos studentė, – už indėlį į socialinį katedros, fakulteto ir universiteto gyvenimą.

2016 m.

Vytautas Naruševičius, Organizacinės psichologijos programos magistrantas, kuriam skirta „Mokslo nominacija“ už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę veiklą. 2016 m. studentui skirta Prezidento Algirdo Brazausko vardo stipendija.

„Rizikingo vairavimo tyrimų grupė“ (prof. dr. Auksė Andriulaitienė dr. Rasa Markšaitytė, dr. Laura Šeibokaitė, dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Renata Arlauskienė, Justina Slavinskienė) taip pat pelnė „Mokslo nominaciją“  už svarbius vairavimo ir eismo saugumo tyrimus.

Rita Aukštakalnytė, dekanato administratorė, pelnė „Bendruomeniškumo nominaciją“ už ilgametę veiklą ir bendruomenės vertybių puoselėjimą VDU Socialinių mokslų fakultete.

Simonas Mikavičius, aktyvus Socialinio darbo katedros studentų klubo „Vesta“ narys, projekto „Studento pagalba studentui“ savanoris, gelbstintis studentams studijų klausimais, taip pat pelnė „Bendruomeniškumo nominaciją“.

Raimundas Vaitkevičius, Psichologijos katedros lektorius, dirbantis fakultete nuo pat jo įkūrimo, kuriam taip pat skirta „Bendruomeniškumo nominacija“ už geranorišką talkinimą bendruomenės nariams statistikos srityje.

Gabija Kisieliūtė, Psichologijos programos studentė ir „Jaunimo linijos“ savanorė, pelnė „Studijų/tarptautiškumo nominaciją“ už Lietuvos atstovavimą Europos psichologijos studentų asociacijų federacijoje.

Odeta Norkutė, Edukologijos katedros lektorė, kuriai taip pat skirta „Studijų/tarptautiškumo nominacija“ už aktyvų bendradarbiavimą su Kazachstano Pavlodaro universitetu. Šio bendradarbiavimo rezultatas – 2016 m. spalio mėn. pasirašyta abiejų universitetų bendradarbiavimo sutartis ir pradėtos vykdyti dvigubo diplomo Karjeros valdymo programos studijos, pagal kurias nuo kitų metų atvyksta pirma studentų iš Kazachstano grupė.

2015 m.

Prof. dr. Jonas Ruškus, Socialinio darbo katedros dėstytojas, – už humanistinių vertybių sklaidą, aktyvią visuomeninę veiklą, mokslingumą, nuoširdų bendradarbiavimą su studentais, jų organizacijų veiklos skatinimą.

Rita Laužackienė, Bendrosios ir teorinės psichologijos katedrų vyr. referentė, – už nuoširdų bendravimą su studentais, bendruomeniškumo puoselėjimą, ilgametę veiklą.

Ingrida Raščiuvienė, Socialinio darbo studijų programos magistrantė, socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ vadovė, – už aktyvią visuomeninę ir projektinę veiklą, projekto „Studentas – studentui“ inicijavimą, bendruomeniškumo puoselėjimą.

2014 m.

Doc. dr. Airina Volungevičienė, Edukologijos katedros dėstytoja, – už dėstytojų skatinimą diegti naujas technologijas studijų procese, nuotolinių studijų kokybės užtikrinimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant seminarus dėstytojams.

Gabrielė Stasiūnaitė, Karjeros ir profesinio konsultavimo 3 kurso studentė, – už aktyvų dalyvavimą fakulteto ir universiteto veiklose.

2013 m.

Aurelija Stelmokienė, Bendrosios psichologijios katedros dėstytoja, laimėjusi Geriausios disertacijos nacionalinį konkursą ir gavusi Lietuvos Respublikos Prezidentės padėką.

Aurimė Rinkevičiūtė, Sociologijos ir antropologijos 4 kurso studentė, – už svanorytstės veiklas ne tik VDU, bet ir už jos ribų.

2012 m.

Prof. dr., Katheryne Tyson McCrea, Čikagos Loyolos universiteto dėstytoja, – už daugiametį bendradarbiavimą dėstant socialinio darbo magistrantūros studijų programoje.

Alina Brazaitytė, Karjeros ir profesinio konsultavimo programos studijų 4 kurso studentė, – už aktyvumą savanoriškose veiklose.

2011 m.

Prof. dr. Artūras Tereškinas, Sociologijos katedros dėstytojas, – už išskirtinį indėlį garsinant universitetą ir fakultetą bei Sociologijos katedrą.