SMF metų žmogus

2017

SMF metų žmogus:

Darbuotojo kategorijoje – Socialinio darbo katedros docentė dr. Violeta Ivanauskienė – už nuoširdų ir jautrų bendravimą su studentais, aktyvų bendradarbiavimą rengiant socialinio darbo programų savianalizę ir vadovavimą bakalauro programos komitetui.

Studento kategorijoje –  Solveiga Skaisgirytė – už indėlį į socialinį katedros, fakulteto ir universiteto gyvenimą.


2016

SMF metų žmogus:

SMF Metų žmogus‘16 Mokslo nominacija šiemet skirta Organizacinės psichologijos programos magistrantui Vytautui Naruševičiui. Studentui už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę veiklą 2016 m. skirta Prezidento Algirdo Brazausko vardo stipendija.

Šią nominaciją taip pat pelnė fakultete nepelnytai mažai žinoma, tačiau jau keletą metų svarbius vairavimo ir eismo saugumo tyrimus atliekanti „Rizikingo vairavimo tyrimų grupė“ (prof. dr. Auksė Andriulaitienė dr. Rasa Markšaitytė, dr. Laura Šeibokaitė, dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Renata Arlauskienė, Justina Slavinskienė).

SMF Metų žmogus‘16 Bendruomeniškumo nominaciją pelnė Simonas Mikavičius – aktyvus Socialinio darbo katedros studentų klubo „Vesta“ narys, projekto „Studento pagalba studentui“ savanoris, gelbstintis studentams studijų klausimais.

Už ilgametę veiklą ir bendruomenės vertybių puoselėjimą VDU Socialinių mokslų fakultete ši nominacija skirta dekanato administratorei Ritai Aukštakalnytei.

Nominacija skirta Psichologijos katedros lektoriui Raimundui Vaitkevičiui, dirbančiam fakultete nuo pat jo įkūrimo ir bendruomenės nariams geranoriškai talkinančiam statistikos srityje.

SMF Metų žmogus‘16 Studijų/tarptautiškumo nominaciją už Lietuvos atstovavimą Europos psichologijos studentų asociacijų federacijoje pelnė Psichologijos programos studentė ir „Jaunimo linijos“ savanorė Gabija Kisieliūtė.

Ši nominacija skirta ir Edukologijos katedros lektorei Odetai Norkutei, aktyviai bendradarbiaujančiai su Kazachstano Pavlodaro universitetu. Šio bendradarbiavimo rezultatas – 2016 m. spalio mėn. pasirašyta abiejų universitetų bendradarbiavimo sutartis ir pradėtos vykdyti dvigubo diplomo Karjeros valdymo programos studijos, pagal kurias nuo kitų metų atvyksta pirma studentų iš Kazachstano grupė.


2015

SMF metų žmogus:

Jonas Ruškus, SMF dėstytojas. Už humanistinių vertybių sklaidą, aktyvią visuomeninę veiklą, mokslingumą, nuoširdų bendradarbiavimą su studentais, jų organizacijų veiklos skatinimą;

Rita Laužackienė, fakulteto metų darbuotoja Bendrosios ir teorinės psichologijos katedrų vyr. referentė. Už nuoširdų bendravimą su studentais, bendruomeniškumo puoselėjimą, ilgametę veiklą.

Ingrida Raščiuvienė, socialinio darbo magistrantūros antrakursė, socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ vadovė. Už aktyvią visuomeninę ir projektinę veiklą, projekto „Studentas – studentui“ inicijavimą, bendruomeniškumo puoselėjimą.


2014

SMF metų žmogus:

Gabrielė Stasiūnaitė, Karjeros ir profesinio konsultavimo 3 kurso studentė, 2014 m. aktyviai dalyvavusi fakulteto ir universiteto veiklose;

Airina Volungevičienė, Edukologijos katedros docentei, nominacija skirta už dėstytojų skatinimą diegti naujas technologijas studijų procese, nuotolinių studijų kokybės užtikrinimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant seminarus dėstytojams.


2013

SMF metų žmogus:

Aurimė Rinkevičiūtė, Sociologijos ir antropologijos 4 kurso studentė 2013 m. atlikusi svanorytstės veiklas ne tik VDU bet ir už jos ribų.

Aurelija Stelmokienė, Bendrosios psichologijios katedros lektorė, laimėjusi Geriausios disertacijos nacionalinį konkursą ir gavusi Lietuvos Respublikos Prezidentės padėką.


2012

SMF metų žmogus:

Čikagos Loyolos Universito profesorė daktarė Katheryne Tyson McCrea – už daugiametį bendradarbiavimą, dėstant socialinio darbo magistrantūros studijų programoje.

Karjeros ir profesinio konsultavimo programos studijų 4 kurso studentė Alina Brazaitytė – už aktyvumą savanoriškose veiklose.


2011

SMF metų žmogus:

prof. Artūras Tereškinas už išskirtinį indėlį garsinant universitetą ir fakultetą bei Sociologijos katedrą.