Psichologijos klinika

Adresas, telefonai, el. paštas VDU PSICHOLOGIJOS KLINIKA

Jonavos g. 66-326/327, LT-44191 Kaunas

Tel. (8 37) 327 825, psichologijos.klinika@vdu.lt

Tinklapis: https://psichologijosklinika.vdu.lt

Centro vadovas
Doc. dr. KRISTINA KOVALČIKIENĖ

VDU Psichologijos klinikos vadovė

Psichologijos katedros docentė

El. paštas kristina.kovalcikiene@vdu.lt

Klinikos referentė ERIKA VARNAGIRYTĖ

Psichologijos katedros doktorantė

El. paštas erika.varnagiryte@vdu.lt

Apie centrą

VDU Psichologijos klinika – Socialinių mokslų fakulteto padalinys, kuris derindamas praktiką, mokslą ir mokymąsi, teikia paslaugas universiteto bendruomenės viduje bei bendradarbiauja su išorinėmis organizacijomis. Psichologijos klinikos misija – siekti VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės užtikrinimo ir puoselėjimo bei socialiai atsakingo universiteto vystymo, remiantis gerąja analogiškų padalinių kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose patirtimi bei mokslu grįsta praktika.

Centro veiklos kryptys

VDU Psichologijos klinikos veiklos tikslai:

 1. Vykdyti VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės ir jai reikšmingų veiksnių stebėseną;
 2. Stiprinti VDU akademinės bendruomenės psichologinę gerovę, vykdant psichologinį švietimą, prevenciją ir teikiant psichologinę pagalbą;
 3. Vystyti mokslu grįstą psichologijos praktiką, vykdant mokslinę ir metodinę-mokomąją veiklą.
Paslaugos

Psichologijos klinikoje VDU studentams nemokamai teikiamos įvairios psichologinės pagalbos formos:

 • Psichologo konsultacijos (individualios, el. paštu, nuotolinės).
 • Psichologinė pagalba grupėse.
 • Savi-pagalbos priemonės.
 • Mokymai ir seminarai asmeniniam tobulėjimui.

Plačiau apie psichologinę pagalbą VDU bendruomenei  https://psichologijosklinika.vdu.lt/

Užsakomosios paslaugos kitoms organizacijoms ir visuomenei:

 • Mokymai ir seminarai mokytojams, mokiniams.
 • Mokymai, seminarai ir užsakomieji tyrimai organizacijose (organizacijų vadovams, personalo vadovams, atrankų specialistams ir kt.).
 • Kvalifikacijos kėlimo renginiai psichologams.

Plačiau apie užsakomuosius mokslinius tyrimus organizacijose, mokymų ir seminarų temas bei kontaktai… https://psichologijosklinika.vdu.lt/

Moksliniai tyrimai

 

Mokslinių tyrimų kryptys:

 1. Vykdydama VDU akademinės bendruomenės psichologinės gerovės ir jai reikšmingų veiksnių stebėseną, Psichologijos klinika renka ir analizuoja duomenis apie studentų gyvenimo kokybę, psichologinį ir socialinį funkcionavimą; teikia išvadas bei pasiūlymus VDU administracijai ir atitinkamoms tarnyboms akademinės bendruomenės psichologinių sunkumų sprendimui ir psichologinės gerovės stiprinimui.
 2. Psichologijos klinka įgyvendina metodinę – mokslinę veiklą, koordinuoja ir vykdo taikomuosius mokslo darbus (psichologinių įvertinimo metodikų kūrimas, adaptavimas, tobulinimas, intervencinių programų efektyvumo tyrimai ir kt.).

Klinikos psichologų vykdomi tyrimai prisideda prie klasterio „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“ tematikos vystymo.

Kristina Kovalcikiene

Doc. dr. KRISTINA KOVALČIKIENĖ

VDU Psichologijos klinikos vadovė

Psichologijos katedros docentė

Gyvenimo aprašymas

El. paštas kristina.kovalcikiene@vdu.lt

Viktorija Cepukiene

Doc. dr. VIKTORIJA ČEPUKIENĖ

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Psichologijos katedros lektorė

Gyvenimo aprašymas

El. paštas viktorija.cepukiene@vdu.lt

Rytis Pakrosnis

Doc. dr. RYTIS PAKROSNIS

VDU Psichologijos klinikos psichologas

Psichologijos katedros lektorius

Gyvenimo aprašymas

El. paštas rytis.pakrosnis@vdu.lt

Prof. dr. KRISTINA ŽARDECKAITĖ – MATULAITIENĖ

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Psichologijos katedros profesorė

Gyvenimo aprašymas

El. paštas kristina.zardeckaite-matulaitiene@vdu.lt

 

 

DOVILĖ JONUŠIENĖ

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Gyvenimo aprašymas

El. paštas dovile.jonusiene@vdu.lt

 

Loreta Zajanckauskaite-Staskeviciene

Lekt. dr. LORETA ZAJANČKAUSKAITĖ-STASKEVIČIENĖ

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Psichologijos katedros lektorė

Gyvenimo aprašymas

El. paštas loreta.zajanckauskaite-staskeviciene@vdu.lt

Lekt. dr. UGNĖ PALUCKAITĖ

 

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Psichologijos katedros lektorė

Gyvenimo aprašymas

El. paštas ugne.paluckaite@vdu.lt