Etikos komitetai

VDU Psichologijos mokslo krypties Etikos komitetas

 

2021 m. kovo 24 d. VDU Senatui patvirtinus nutarimą “Dėl mokslinių tyrimų atitikties pagrindiniams tyrimų profesionalumo ir etikos principams vertinimo nuostatų tvirtinimo” (Nr. SEN-N-17), 2021 m. birželio 16 d. Rektoriaus įsakymu (Nr. 265) buvo patvirtinta VDU Psichologijos mokslo krypties (Psichologijos katedros ir Psichologijos klinikos) mokslinių tyrimų atitikties pagrindiniams tyrimų profesionalumo ir etikos principams vertinimo komiteto (toliau Etikos komitetas) sudėtis. 2021 m. lapkričio 9 d. Rektorius patvirtino (įsakymo Nr. 475) ir Etikos komiteto veiklos reglamentą.

 

Etikos komiteto sudėtis:

doc. dr. Viktorija Čepukienė (pirmininkė)

prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė (sekretorė)

doc. dr. Laura Šeibokaitė

dr. Jurga Misiūnienė

dr. Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva