Dvišaliai susitarimai

Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitetas yra pasirašęs daugiau nei 120 dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su universitetais iš 40 pasaulio valstybių Europoje, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Šių sutarčių pagrindu vykdomi ne tik studentų, tačiau ir personalo mainai, stažuotės, organizuojami įvairūs seminarai ir konferencijos, rengiami bendri projektai, atliekami moksliniai tyrimai.

Universitetas siekdamas paskatinti studentų mobilumą bei palaikyti glaudžius ryšius su užsienio universitetais partneriais nuo 2009 m. rudens semestro įsteigė VDU Mainų programų stipendiją studentams, vykstantiems pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis. Šios stipendijos tikslas – skatinti studentus vykti į užsienį tam, kad galėtų pagilinti savo studijų krypties žinias, surinkti papildomos informacijos atliekamiems moksliniams darbams ar tyrimams, bendrauti su kitų šalių, kultūrų žmonėmis, o vėliau – įgytas žinias pritaikyti praktikoje. Plačiau apie galimybę gauti VDU mainų programų stipendiją.

Reikalavimai dalyviams

Atrankoje dalyvauti gali studentai, kurie:

  • studijuoja bakalauro arba magistrantūros studijų programoje;
  • turi aukštesnį nei 8 akademinį vidurkį;
  • pasižymi stipria motyvacija ir turi aiškų tikslą.

Atranka studijoms pagal dvišalių mainų sutartis yra vykdoma du kartus per metus – pavasario ir rudens semestre.

Užsienio aukštojo mokslo institucijų sąrašas.

Reikalingi dokumentai

Prie užpildytos atrankos anketos taip pat reikia pridėti šiuos dokumentus:

  • Gyvenimo aprašymas (CV);
  • Skaitmeninė Jūsų nuotrauka;
  • Priimančios organizacijos / institucijos ar universiteto patvirtinimas (teikiantiems paraiškas tarptautinėms praktikoms).

Prieš pasirinkdami užsienio universitetą, dalyviai prašomi peržiūrėti jo siūlomų dalykų aprašus ir įsitikinti, kad programa užsienyje atitiks jų studijas VDU. Dėl galimybių dalyvauti mainuose bei dalykų suderinamumo studentai prašomi konsultuotis su savo studijų programos vadovu arba fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi.

Atrinktiems studentams bus skirta pilna arba dalinė VDU mobilumo stipendija. Negavusiems VDU mobilumo stipendijos, bet atitinkantiems mainų kriterijus, bus sudarytos sąlygos į mainus vykti savo lėšomis.