Tarptautiniai ryšiai

Socialinių mokslų fakultete daug dėmesio skiriama studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų tarptautinės patirties plėtojimui, programų tarptautiškumo didinimui. Fakultetas palaiko ryšius ir bendradarbiauja su universitetais iš viso pasaulio. Ypač daug galimybių studijuoti ir praktikuotis užsienyje stengiamės suteikti studentams ir visaip skatiname jų natūralų siekį pažinti kitas kultūras, bendrauti, ieškoti.

Socialinių mokslų fakulteto studentai turi puikias galimybes išvykti studijuoti į Europos šalių universitetus pagal LLP / Erasmus arba Campus Europae programas.

Socialinių mokslų fakulteto padaliniai yra pasirašę dvišalius susitarimus su JAV, Pietų Korėjos, Japonijos, Europos šalių universitetais, kurių pagrindu studentai gali juose studijuoti semestrą ar vienerius mokslo metus.

Norint įgyti tarptautinės patirties ne visada būtina vykti į užsienį. Socialinių mokslų fakultete daug galimybių bendrauti ir bendradarbiauti su kitų šalių akademine bendruomene. Kiekvienais mokslo metais mūsų fakultete studijuoja iki dvidešimties studentų iš užsienio, dalyvaujančių mainų programose. Socialinių mokslų fakultete paskaitas, šalia lietuvių dėstytojų, skaito ir vizituojantys dėstytojai iš JAV, Ispanijos, Vokietijos, Švedijos, Portugalijos, Belgijos, Slovėnijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Danijos ir kitų užsienio šalių universitetų. Mūsų fakulteto dėstytojai taip pat turi didelę dėstymo užsienio universitetuose (JAV, Kanados, Europos šalių) patirtį, kuria su studentais dalijasi paskaitų ir seminarų metu. Galiausiai, fakultete vystomos ir kitos tarptautinės veiklos (vykdomos programos anglų kalba, vyksta atskiri kursai nuotoliniu būdu su užsienio universitetais, rengiamos tarptautinės konferencijos ir pan.).