Tarptautiniai ryšiai

Socialinių mokslų fakultete daug dėmesio skiriama studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų tarptautinės patirties plėtojimui, programų tarptautiškumo didinimui. Fakultetas palaiko ryšius ir bendradarbiauja su universitetais iš Europos šalių, JAV, Pietų Korėjos, Japonijos ir kt. Ypač daug galimybių studijuoti ir praktikuotis užsienyje stengiamės suteikti studentams, skatiname ir palaikome jų siekį pažinti kitas kultūras, bendrauti, ieškoti. Socialinių mokslų fakulteto studentai turi puikias galimybes išvykti studijuoti į kitų šalių universitetus pagal universitete veikiančias Erasmus+ ir VDU dvišalių mainų programas.  Taip pat gali išvykti įgyti tarptautinės praktikos patirties pagal Erasmus+ bei Praktikos su VDU mobilumo stipendija programas.

Norint įgyti tarptautinės patirties ne visada būtina vykti į užsienį. Socialinių mokslų fakultete daug galimybių bendrauti ir bendradarbiauti su kitų šalių akademine bendruomene. Kiekvienais mokslo metais mūsų fakultete studijuoja iki dvidešimties studentų iš užsienio, dalyvaujančių mainų programose. Kartu su dėstytojais iš Lietuvos paskaitas skaito ir vizituojantys dėstytojai iš JAV, Ispanijos, Vokietijos, Švedijos, Portugalijos, Belgijos, Slovėnijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Danijos ir kitų užsienio šalių universitetų. Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai taip pat turi didelę dėstymo užsienio universitetuose (JAV, Kanados, Europos šalių) patirtį, kuria su studentais dalijasi paskaitų ir seminarų metu. Galiausiai, fakultete vykdomos ir kitos tarptautinės veiklos (ir bakalauro, ir magistro studijose vykdomos programos anglų kalba, vyksta atskiri kursai nuotoliniu būdu su užsienio universitetais, rengiamos tarptautinės konferencijos, seminarai ir pan.).