Socialinio darbo katedra

Kontaktai SOCIALINIO DARBO KATEDRA
Facebook: Socialinis darbas
Dėstytojų konsultacijos
2022 / 2023 m. m. pavasario semestro konsultacijų tvarkaraštis
Katedros vedėja
Doc. dr. RASA NAUJANIENĖ

El. paštas rasa.naujaniene@vdu.lt

Katedros referentė
Gabija VitulskėGabija Gustauskaitė

El. paštas gabija.vitulske@vdu.lt

Tel. +370 37 327 847

Apie katedrą

Socialinio darbo katedroje vykdomos socialinio darbo krypties bakalauro ,,Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas“ ir magistrantūros ,,Socialinis darbas“ studijų programos. Socialinio darbo magistrantūros programa VDU vykdoma nuo 1993 metų ir yra pirmoji šios pakopos studijų programa Lietuvoje. Socialinio darbo bakalauro programa, įgyvendinama nuo 1997 metų, yra viena iš pirmųjų socialinio darbo bakalauro studijų programų Lietuvoje. Programos tarptautiškumas, mokslo ir praktikos dermė, ilgametė patirtis, dėstytojų mokslinė, dalyvavimo socialinės politikos įgyvendinime ir praktinė patirtis socialinio darbo, žmogaus teisių, konsultavimo ir socialinio darbo supervizijos srityse leidžia siūlyti pažangias socialinio darbo studijų programas. Unikalios ir išskirtinės socialinio darbo bakalauro studijos jungia įvairių krypčių studijas, derina socialinio darbo ir psichosocialinio konsultavimo teorijas bei praktiką įvairiose socialinio darbo srityse (socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, švietimo, teisėsaugos), akcentuojant žmogaus teises bei socialinio teisingumo principus ugdomas kritinis mąstymas. Socialinio darbo magistro studijų programoje studijuojami inovatyvūs socialinio darbo su šeima modeliai, žmogaus teisių taikymo galimybės socialinio darbo praktikoje, globalus socialinis darbas bendradarbiaujant vedant bendras nuotolines paskaitas su Čikagos Lojolos universitetu, asmens ir šeimos konsultavimas, grupės terapijos būdai, susipažįstama su socialinio darbo supervizija bei atliekami tyrimai. Socialinio darbo katedroje plėtojamos vaiko ir šeimos gerovės, žmogaus teisių, gerontologijos, pagalbos žmonėms su negalia temos. Kartu su partneriais vykdomos profesionalios supervizijos neformalios studijos. Įgyvendinama visa eilė nacionalinių ir tarptautinių projektų, aktyviai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, įskaitant savivaldybės paslaugų ir nevyriausybines organizacijas.

Studijų programos Bakalauro studijų programa: Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas

Magistro studijų programa: Socialinis darbas

Gretutinių studijų programa: Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas

Moksliniai tyrimai

Pagrindinės katedros mokslinių tyrinėjimų kryptys yra šios:

  • socialinio darbo su šeima tyrimai,
  • vaiko globos sistemos pertvarkos tyrimai,
  • socialinio darbo gerontologijoje tyrimai,
  • negalios studijos ir žmogaus teisės,
  • socialinių paslaugų įstaigų žmogiškųjų išteklių plėtotės tyrimai,
  • profesijos statuso ir socialinio darbuotojo identiteto tyrimai.

SDK dėstytojai dirba mokslo klasteryje: Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje.

Projektinė veikla

2019-2021. ERASMUS+ Gaming for Mutual Learning in Elder Care. GAMLEC. Project Number: 2019-1-DE02-KA204-006492.

2019-2022. LMT mokslininkų grupių projektas: ,,Sisteminio vaiko gerovės modelio projektavimas einant nuo vaiko apsaugos link psichosocialinės paramos šeimai plėtojimo“ sutarties Nr. S-MIP-19-17.

2018-2022 metai. COST programos projektas Action CA17114 ‚Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth‘. Tyrėjų tinklaveikos projektas skirtas jaunimo  atskirčiai mažinti.  Tyrėja: prof. dr. Natalija Mažeikienė.

2018-2022 metai. Horizonto programos (H2020-SwafS-2018-1) projektas ‘Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR)’. Projektas skirtas įgyvendinti lyčių lygybės priemones aukštajame moksle.  Ekspertė ir tyrėja: prof. dr. Natalija Mažeikienė.

2018-2021 metai. ERASMUS+ Knowledge Alliances projektas ‘Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development (RURASL)’. No 599382-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-KA Projektas skirtas plėtoti Mokymąsi tarnaujant bendruomenei (service learning) ir pilietiškumą. Ekspertė ir tyrėja: prof. dr. Natalija Mažeikienė.

2017-2021 metai. Sumaniosios specializacijos programos MTEP projektas “Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos” (EDUATOM). 01.2.2-LMT-K-718-01-0084/232. Projekto vadovė ir tyrėja prof. dr. Natalija Mažeikienė.

2018-2020. ERASMUS+. (in)VISIBLE TALENTS: Encouraging and recognising the contributions of people 80+. Project number: 2018-1-AT01-KA204-039211. Projekto koordinatorė Lietuvoje ir tyrėja: doc.dr. Rasa Naujanienė, tyrėja: dr. Lina Danusevičienė. https://www.invisible-talents.eu/

2014-2017 metai. Palyginamasis tarptautinis tyrimas: Šeimos kompleksiškumas ir socialinis darbas. Palyginamoji socialinio darbo su šeima studija skirtinguose gerovės režimuose (FACSK). NORFACE Welfare State Futures) kartu su tyrėjais iš Švedijos, Norvegijos, JK, Airijos, Lietuvos, Bulgarijos, Čilės ir Meksikos. Tyrėja: doc.dr. Rasa Naujanienė.

2015-2018 metai. ERASMUS+ Key Action 2: Capacity Building in Higher Education projektas ‚Gender Studies Curriculum: A Step For Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with Different Traditions (GeSt) 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. Projektas skirtas tobulinti lyčių studijas Maroko, Tuniso, ir Ukrainos aukštajame moksle. Projekto koordinatorė: prof. dr. Natalija Mažeikienė.

2015-2017 Erasmus+ projektas “Narrative educational resources for socio professional inclusion‘ (NARSPI) 15PA0004 (2015-1-BE01-KA204-013206). Projektas skirtas skaitmeninio pasakojimo (Digital Storytelling (DST) taikymui socialinio darbo srityje. Ekspertė ir tyrėja: prof. dr. Natalija Mažeikienė.

2014-2017 Erasmus+ projektas ‚Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe‘ (2014- 1-ES01-KA203-004798). Projektas skirtas plėtoti Mokymąsi tarnaujant bendruomenei (service learning) ir pilietiškumą. Ekspertė ir tyrėja: prof. dr. Natalija Mažeikienė.

2015 – 2016 metai. ERASMUS+. Simulated Practice for Skills Development in Social Services and Healthcare (Digital Bridges) kartu su kolegomis iš JK, Italijos, Bulgarijos, Suomijos. Tyrėjos: doc.dr. Rasa Naujanienė, dokt. Roberta Motiečienė, dokt. Dovilė Jankūnaitė Daugelienė.

2013-2015 metai. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektas: Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“. Projekto vadovė: doc.dr. Rasa Naujanienė, SDK tyrėjai: prof.dr. Natalija Mažeikienė, prof.dr. Jonas Ruškus, dr. Laura Varžinskienė, dokt. Roberta Motiečienė.

2013-2014 metai. LMT projekto partneriai „Tarp sektorinis bendradarbiavimas sprendžiant sveikatos problemas socialinės rizikos šeimose“. VDU koordinatorė: dr. Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė.

2010-2012 metai. EK 7 BP projektas: Darbas ir gyvenimo kokybė naujai besivystančiuose darbuose (WALQING) kartu su partneriais iš Danijos, Belgijos, Vokietijos, Italijos, Austrijos ir kt. Tyrėja: doc.dr. Rasa Naujanienė.

2010-2012 metai. LMT projektas. “Įgalinimo strategijomis grindžiamo socialinių paslaugų modelio kūrimas Lietuvoje”, MIP-021/2011. Projekto vadovas: prof. dr. Jonas Ruškus. Tyrėjai: prof.dr. Natalija Mažeikienė, doc.dr. Rasa Naujanienė, dr. Džiugas Dvarionas, dokt. Roberta Motiečienė.

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Katedra bendradarbiauja su Čikagos Lojola universitetu (JAV) ir Europos šalių universitetais: Laplandijos universitetas (Suomija), Alikantės universitetas (Ispanija), Linčiopingo universitetas (Švedija), Liublianos universitetas (Slovėnija) ir kt. Dalis katedros darbuotojų yra Europos socialinio darbo tyrimų asociacijos nariai.

Daugiau apie Erasmus+ programos studijų, praktikos ir dvišalių mainų galimybes skaitykite čia.

Studentų veikla Socialinio darbo studentų klubas “Vesta”

Doc. dr. RASA NAUJANIENĖ

Katedros vedėja

Socialinio darbo katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: vaiko ir šeimos gerovės tyrimai, gerontologinis socialinis darbas, socialinių paslaugų organizacijų veiklos ir žmogiškųjų išteklių plėtotė, darbo kokybės tyrimai, socialinio darbuotojo identitetas.

Profesinės veiklos sritys: socialinių paslaugų įstaigų vadovų, socialinių darbuotojų ir kitų ir darbuotojų, jų grupių ir komandų supervizija (profesinių santykių konsultavimas), mokymų vedimas socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams ir kitiems specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas rasa.naujaniene@vdu.lt

Jonas Ruskus

Prof. dr. JONAS RUŠKUS

Socialinio darbo katedros profesorius

Mokslinių interesų kryptys: negalios studijos ir žmogaus teisės, socialinės aprėpties ir edukacinių įgalinančių aplinkų kūrimas, dalyvaujančio veiklos tyrimo metodologija ir praktika.

Profesinės veiklos sritys: negalią turinčių asmenų teisių politikos formavimas, įgyvendinimas ir vertinimas, švietimo ir ugdymo politikos formavimas.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas jonas.ruskus@vdu.lt

Natalija Mazeikiene

Prof. dr. NATALIJA MAŽEIKIENĖ

Socialinio darbo katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys: lyčių aspektas socialiniame darbe, feministinis ir kritinis socialinis darbas, socialinio darbo teorijos, tarptautinis ir tarpkultūrinis socialinis darbas, kokybinių tyrimų metodų (autobiografinis tyrimas, autoetnografija, naratyvinis tyrimas, grindžiamoji teorija) taikymas socialiniame darbe.

Profesinės veiklos sritys: tarptautinių socialinio darbo ir socialinių inovacijų   projektų vykdymas ir koordinavimas, mokymų vedimas įvairių sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas natalija.mazeikiene@vdu.lt

Doc. dr. JORŪNĖ VYŠNIAUSKYTĖ RIMKIENĖ

Socialinio darbo katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys: socialinis darbas švietimo ir globos sistemoje, socialinių gebėjimų lavinimo technologijos ir tyrimai, socialinis darbas su grupe ir šeima ir jaunimu, socialinių darbuotojų profesinis rengimas.

Profesinės veiklos sritys: tėvystės įgūdžių lavinimo skirtingoms tėvų grupėms vedimas (kurtiems ir kitokią negalią turintiems vaikų tėvams), seminarų vedimas socialiniams darbuotojams, medikams, pedagogams (tematika: darbas tarpdiciplininėje komandoje, smurto prevencija ir intervencija). Socialinis darbas su grupėmis.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas jorune.vysniauskyte-rimkiene@vdu.lt

Doc. dr. DŽIUGAS DVARIONAS

Socialinio darbo katedros docentas

Mokslinių interesų kryptys:

  • Socialinės politikos sritis: Socialinė gerovė ir jos teoriniai modeliai, Socialinė ekonomika ir pilietinė visuomenė, Bendruomeninio darbo formos ir metodai, Socialinio verslo galimybės vystant bendruomenines paslaugas,  Socialinio poveikio rodiklių analizė socialinių inovacijų kontekste.
  • Socialinės psichologijos sritis: Individo ir jo aplinkos sąveikos kritinių etapų įveika, Vaiko (šeimos) konsultavimas žaidimo terapija, Grupinis darbas ir grupinė terapija socialiniame darbe.

Profesinės veiklos sritys:

Europos socialinės politikos ekspertinė veikla, mokslinių ir mokslo taikomųjų projektų vykdymas ir paraiškų vertinimas, vadovavimas socialinių mokslų magistrų baigiamiesiems darbams, seminarai, mokymai ir konsultacijos įvairių sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas dziugas.dvarionas@vdu.lt

Gedas Malinauskas

Lekt. dr. GEDAS MALINAUSKAS

Socialinio darbo katedros lektorius

Mokslinių interesų kryptys: šeimos narių patirtys migracijos procese, patirties rekonstrukcija naudojantis naratyvo metodologija, neįgaliųjų integracija ir įgalinimas (bendruomeninės socialinės paslaugos neįgaliesiems).

Profesinės veiklos sritys: bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems kūrimas, patirtinių seminarų vedimas socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, savanoriams ir kitų sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas gedas.malinauskas@vdu.lt

Lekt. dr. JULIJA EIDUKEVIČIŪTĖ

Socialinio darbo katedros lektorė

Mokslinių tyrimų kryptys: socialinio darbo studentų mokomoji praktika, vaiko ir šeimos gerovės tyrimai, vaiko apsauga, vaiko globa, vaiko balsas vaiko apsaugos sistemoje, socialinio darbo supervizija, socialinio darbuotojo profesinis identitetas.

Profesinės veiklos sritys: individuali, grupės ir komandos supervizija, vadovavimas nevyriausybinei organizacijai teikiančiai socialines paslaugas multiprobleminėms šeimoms ir jų vaikams, telkimas interdisciplininės komandos teikiančios paslaugas elgesio problemų turintiems vaikams.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas julija.eidukeviciute@vdu.lt

Lekt. dr. LINA DANUSEVIČIENĖ

Socialinio darbo katedros lektorė

Mokslinių tyrimų kryptys:

Profesinės veiklos sritys:

Gyvenimo aprašymas

El. paštas lina.danuseviciene@vdu.lt

 

Dovile Jankunaite

Lekt. dr. DOVILĖ DAUGELIENĖ

Socialinio darbo lektorė

Mokslinių interesų kryptys: gerontologinis socialinis darbas, socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje.

Profesinės veiklos sritys: mokymai socialinio darbo praktikams ir kitų sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas dovile.jankunaite@vdu.lt

Roberta Motieciene

Lekt. dr. ROBERTA MOTIEČIENĖ

Socialinio darbo lektorė

Mokslinių interesų kryptys: psichosocialinių veiksnių socialinėse įstaigose analizės tyrimai, socialinio darbo su šeima praktikos tyrimai; socialinių paslaugų srities tyrimai.

Profesinės veiklos sritys: mokymų organizavimas ir vedimas socialinių paslaugų ir kt. įstaigų vadovams, socialiniams darbuotojams ir kitų sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas roberta.motieciene@vdu.lt

Lekt. LINA BARTUSEVIČIENĖ

Socialinio darbo lektorė

Mokslinės veiklos kryptys: supervizijos poreikio tyrimai.

Profesinės veiklos sritys: individualių, grupės, komandos ir organizacijos supervizijų vedimas. Organizacijų vadovų konsultavimas. Patirtinių seminarų, mokymų organizavimas ir vedimas socialinio darbo praktikams bei kitų sričių specialistams.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas lina.bartuseviciene@vdu.lt

Lekt. LAURA LAPINSKĖ

Socialinio darbo lektorė

Mokslinių interesų kryptys: lyčių studijos, feminizmo filosofija, posocialistinių visuomenių tyrimai, politinė antropologija, dekolonijinės studijos ir bendradarbiaujamieji tyrimai.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas laura.lapinske@vdu.lt

 

Vizituojantys katedros dėstytojai
Prof. dr. KATHERINE TYSON MCCREA Čikagos Lojola universitetas

Daugiau apie profesorę galite skaityti čia