Erasmus

ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) – Europos Bendrijos mokymosi visą gyvenimą programa (Lifelong Learning Programme veikė 2007-2013 m., kurią nuo 2014 m. pakeitė naujoji Eramus+ programa), taip pavadinta Nyderlandų filosofo Desiderius Erasmus Roterodamus garbei. Šios programos tikslas – skatinti aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, užtikrinti studijų kokybę, remti studentų, dėstytojų ir kito personalo mainus. Erasmus suteikia studentams sąlygas vieną semestrą studijuoti kitose Europos šalių aukštojo mokslo institucijose ir atlikti praktiką užsienio įmonėse.

Erasmus+ studijos:

Studentai gali vykti studijuoti į užsienio universitetą, su kuriuo siunčianti institucija yra pasirašiusi dvišalę partnerystės sutartį. Priimanti institucija atleidžia atvykstančius studentus nuo studijų mokesčio. Grįžus po dalinių studijų užsienyje, Erasmus+ studijų laikotarpis yra pripažįstamas pagal Europos kreditų perkėlimo sistemą (angl. ECTS).

Pagrindiniai Erasmus+ studijų programos uždaviniai:

 • suteikti studentams galimybę gauti kalbinės, kultūrinės, švietėjiškos patirties, naudojantis kitų Europos šalių patirtimi jų studijuojamų disciplinų srityje;
 • praturtinti priimančios institucijos mokomąją terpę;
 • skatinti aukštųjų mokyklų, kurios keičiasi studentais, bendradarbiavimą;
 • padėti padengti studentų mobilumo išlaidas.

Erasmus+ praktika:

Tai laikotarpis praleistas  Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje ar organizacijoje. Erasmus+ praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie visos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

Šiuo metu Erasmus+ programoje dalyvauja 27 Europos Sąjungos šalys narės bei Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Šveicarija, Kroatija ir Makedonija. Vytauto Didžiojo universitetas Erasmus+ programoje pradėjo dalyvauti nuo 1999 metų.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ programą galite rasti Europos Komisijos interneto svetainėje arba VDU Tarptautinių ryšių tarnybos interneto puslapyje.

Universitetų, į kuriuos gali vykti studijuoti VDU Socialinių mokslų fakulteto studentai, sąrašai skelbiami prieš kiekvieną atranką.

Kaip galima dalyvauti Erasmus+ programoje?

 • pagrindinė atranka rudens ir pavasario semestrams studijoms vyksta vasario mėn.;
 • papildoma atranka pavasario semestrui studijoms – rugsėjo mėn.

Kas gali dalyvauti Erasmus+ programoje?

Pagrindinėje atrankoje gali dalyvauti, jeigu esi:

 • I – III kurso bakalauro,
 • I kurso magistrantūros,
 • I – III kurso doktorantūros,

nuolatinių ir ištęstinių studijų studentas.

Pagrindiniai atrankos kriterijai yra šie:

 • studijų / tyrimų plano užsienio aukštojoje mokykloje ir studijų programos VDU atitikimas;
 • dviejų paskutinių semestrų pažymių vidurkis, kuris neturėtų būti mažesnis už bendrą kurso pažymių vidurkį bei geri specialybės dalykų įvertinimai;
 • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
 • studento motyvacija;
 • studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose;
 • visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
 • studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Erasmus+ programoje dalyvaujantys asmenys su negalia ar specialiaisiais poreikiais gali gauti papildomą finansavimą. Daugiau informacijos čia.

Atrankoje negali dalyvauti studentai jau studijavę pagal šią programą.

Detaliau apie Erasmus+