Taryba

Socialinių mokslų fakulteto taryba yra aukščiausioji fakulteto akademinės savivaldos institucija, jungianti dėstytojus, mokslininkus bei studentus svarbiausiems veiklos uždaviniams spręsti.

VDU fakultetų tarybų veiklos reglamentas

Fakulteto taryba:

Pirmininkė

doc. dr. Rasa Naujanienė

 

Pavaduotoja

doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė

 

Sekretorė

dr. Rasa Indriliūnaitė

 

Pagal pareigas

Dekanė Aurelija Stelmokienė

 

Dėstytojai:

prof. dr. Vylius Leonavičius

prof. dr. Jonas Ruškus

prof. dr. Natalija Mažeikienė

prof. dr. Aidas Perminas

prof. dr. Liuda Šinkariova

doc. dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė

doc. dr. Kristina Kovalčikienė

doc. dr. Viktorija Čepukienė

doc. dr. Laura Šeibokaitė

doc. dr. Rytis Pakrosnis

dr. Daumantas Stumbrys

dr. Jurga Misiūnienė

 

Mokslo darbuotojai

Prof. dr. Vytis Čubrinskas

Prof. dr. Milda Ališauskienė

 

Socialiniai partneriai:

Roberta Motiečienė, Kauno miesto socialinių paslaugų centras

Gintarė Meslinienė, VŠĮ „Psichologinio konsultavimo grupė“

Živilė Kėrytė, VŠĮ „Šeimos santykių institutas“

 

Specialistai:

prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė

 

Studentų atstovai:

Emilija Drabužinskaitė

Ieva Vengroskaja

Erikas Balasevičius

Silvija Malinauskaitė