Socialinės antropologijos centras

Adresas, telefonai, el.paštas

VDU SOCIALINĖS ANTROPOLOGIJOS CENTRAS

Jonavos g. 66-307, LT-44191 Kaunas

Tel.: (37) 32 78 22, sac@smf.vdu.lt

Tinklapis: http://antropologija.vdu.lt/

Facebook: Antropologija

Centro vadovas Vytis Čubrinskas

El. paštas vytis.cubrinskas@vdu.lt

Apie centrą

Socialinės antropologijos centras (SAC) įkurtas 2005 metais, kaip VDU Socialinių mokslų fakulteto sociokultūrinės antropologijos tyrimų padalinys. SAC veikloje dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių antropologai, taip pat tyrimus atliekantys doktorantai ir magistrantai. Pagrindinė SAC tyrimų kryptis – sociokultūrinės kaitos procesų antropologinė analizė pereinamuoju laikotarpiu iš totalitarinės sistemos į pilietinę visuomenę. Daug dėmesio skiriama ir kitoms, įvairių antropologijos krypčių studijoms: diasporos, transnacionalizmo ir migracijos studijoms, postsocializmo ir postkolonializmo antropologijai, socialinės atminties tyrinėjimams, sociokultūrinių identitetų politikai, etniškumo ir nacionalizmo problematikai, politinei antropologijai, ekonominei antropologijai.

Centro veiklos kryptys

VDU Socialinės antropologijos centro veiklos tikslai:

1) Vykdyti sociokultūrinės antropologijos tyrimus bei jų rezultatus diegti VDU Socialinės antropologijos magistro studijų programos procese;

2) Atstovauti socialinės antropologijos studijų bei mokslo krypčiai nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, rengiant jungtines tarptautines ir nacionalines antropologijos doktorantūros bei magistrantūros lygio studijų programas bei inicijuojant ir vykdant tarptautinius ir nacionalinius   tyrimų projektus;

3) Informuoti akademinę bendruomenę bei viešosios politikos praktikus apie naujausius sociokultūrinės antropologijos mokslo tyrinėjimus;

4) Organizuoti konferencijas, seminarus, kursus, vasaros mokyklas ir kitus renginius, skirtus pristatyti ir nagrinėti antropologijos mokslo sprendžiamų problemų aktualumą;

5) Užmegzti ir plėtoti mokslinio ir akademinio bendradarbiavimo ryšius su įvairių šalių antropologijos institucijomis;

6) Rengti ir visuomenei pristatyti antropologijos ir tarpdisciplininius mokslo leidinius.

Paslaugos

Socialinės antropologijos centro teikiamos paslaugos:

• Tyrimų, projektų rengimas bei vykdymas;

• Metodologinis konsultavimas: antropologinės metodologijos pristatymas ir jos taikymo aptarimas;

• Konferencijų, seminarų, vasaros bei žiemos mokyklų organizavimas;

• Mokslinių leidinių rengimas;

• Knygų prezentacijos universiteto bendruomenei bei plačiajai visuomenei.

Centro darbuotojai ir bendradarbiai

SAC atliekamuose tyrimuose ir kt. veikloje dalyvauja SAC vyr. mokslo darbuotojai (V. de Munck ir V. Čiubrinskas) bei tyrimų asistentės (R. Dapkūnaitė ir J. Druk), o taip pat SAC bendradarbiai iš Lietuvos (D. Bartušienė, D. Daukšas, I. Kripienė, J.Kuznecovienė, N. Liubinienė, R. Sliužinskas ir K. Šliavaitė), Danijos (P. Hohnen ir I. Harboe), JAV (J. Hill, N. Klumbytė ir T. Wilson), Jungtinės Karalystės (U. Kockel), Kanados (G. Lankauskas), Prancūzijos (C. Lemee ir R. Vaštokas), Šveicarijos (Ch. Giordano) ir Vokietijos ( I. Schroeder) bei kt.