Sociologija

SOCIOLOGIJOS STUDIJŲ IR MOKSLO KRYPTIS

IŠTAKOS

Sociologijos studijų ir mokslinių tyrimų pradžia Vytauto Didžiojo universitete yra siejama su sociologijos atgimimu ir pilnateisiu pripažinimu Nepriklausomoje Lietuvoje. Iki 1989 m. Lietuvoje sociologijos studijos beveik neturėjo susiklosčiusių tradicijų, o Lietuvos visuomenės sociologiniai tyrimai buvo vykdomi Mokslų Akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Atkūrus universitetą,       1990 m. gruodžio 20 d., VDU Senato nutarimu, socialinių mokslų krypties studijų programos buvo atskirtos nuo Humanitarinių mokslų fakulteto ir jų pagrindu įsteigtas Socialinių mokslų fakultetas, kuriame buvo įkurta Antropologijos katedra (katedrai vadovavo prof. Liucija Baškauskaitė, dirbusi VDU pagrindinių studijų prorektore). 1993 m. sausio 27 d. iš Antropologijos katedros atskyrus Etnologijos ir folkloristikos katedrą buvo įkurta Sociologijos ir politologijos katedra, kuriai nuo 1993 iki 1994 m. vadovavo prof. habil. dr. Zigmantas Morkūnas, o nuo 1994 iki 1997 m. –  prof. (HP) dr. Vylius Leonavičius. 1997 m. atskyrus politologijos programą buvo įkurta savarankiška Sociologijos katedra, kuriai toliau vadovavo: prof. (HP) dr. Vylius Leonavičius (nuo 1997 iki 2002 m.), doc. dr. Jolanta Kuznecovienė  (nuo 2002 iki 2007 m.),  doc. dr. Jolanta Reingardė (nuo 2007 iki 2011 m.),  prof. dr. Milda Ališauskienė (nuo 2011 iki 2019 m.), doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė (nuo 2020 m.).