Demografinių tyrimų centras

Demografinių tyrimų centro tikslas – tirti Lietuvos demografinių procesų raidą istorinėje, šių dienų aktualijų ir ateities perspektyvoje, vykdyti lyginamuosius demografinius tyrimus, vertinti nacionalinio lygmens gyventojų politiką ir jos dedamąsias kitų šalių praktikų kontekste, teikti siūlymus viešosios politikos rengėjams.

Daugumos demografinių procesų raida Lietuvoje jau daugiau nei du dešimtmečius yra neigiama. Žemi gimstamumo rodikliai, spartūs šeimos formų ir struktūrų pokyčiai, intensyvi emigracija ir vangi grįžtamoji migracija, visuomenės išsivystymui neadekvačiai aukštas ir svyruojantis mirtingumas stabdo visuomenės socialinės – ekonominės raidos tempą ir ženklins jos ateities trajektoriją dar ilgus dešimtmečius. Demografinės raidos disbalansas, kaip rodo priešakinių postindustrinių visuomenių patirtis, gali būti sėkmingai įveiktas ar bent kontroliuojamas efektyvia demografinių tyrimų žiniomis grįsta gyventojų politika.

Demografinių tyrimų centras yra Europos demografinių tyrimų centrų tinklo  – Population Europe narys nuo 2015 metų.

 

Kontaktai:
VDU Demografinių tyrimų centras
Jonavos g. 66-212, LT-44191 Kaunas
Tel.: +370 37 327 822
E.paštas: sk@vdu.lt

 

 

Darbuotojai

Vadovas prof. dr. DOMANTAS JASILIONIS

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

El. paštas jasilionis@demogr.mpg.de domantas.jasilionis@vdu.lt

Moksliniai interesai: demografinės raidos tvarumo, demografinių procesų socioekonominės diferenciacijos, gyventojų sveikatos ir mirtingumo tyrimai.

Publikacijos, projektai

    Prof. dr. AUŠRA MASLAUSKAITĖ

Vyresnioji mokslo darbuotoja

El. paštas ausra.maslauskaite@vdu.lt

Moksliniai interesai: šeimos sociologija, šeimos demografija, lyčių sociologija.

Publikacijos, projektai

  Dr. GIEDRĖ SMAILYTĖ

Asocijuota mokslo darbuotoja

El. paštas giedre.smailyte@vuoi.lt giedre.smailyte@vdu.lt

Moksliniai interesai: deskriptyvinė ir analitinė vėžio epidemiologija, profesinio vėžio tyrimai, mirtingumo pokyčių, socioekonominės sergamumo ir mirtingumo diferenciacijos tyrimai.

Publikacijos, projektai

Dr. KAROLIS ŽIBAS

Mokslo darbuotojas

El. paštas karolis@ces.lt  karolis.zibas@vdu.lt

Moksliniai interesai: tarptautinė migracija, migracijos politika, darbo migracijos procesai, migrantų grupių integracija, visuomenės etninė struktūra, pilietybės politika.

Publikacijos, projektai

  Dr. AIVA JASILIONIENĖ

Vyriausioji mokslo darbuotoja

El. paštas aiva.jasilioniene@vdu.lt jasilioniene@demogr.mpg.de

Moksliniai interesai: gimstamumas, šeimos politika, demografiniai metodai, demografinių duomenų patikimumas, duomenų bazės.

Publikacijos, projektai

  Dr. DAUMANTAS STUMBRYS

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

El. paštas daumantas.stumbrys@vdu.lt dstumbrys@gmail.com

Moksliniai interesai: sveikatos sociologija, mirtingumo tyrimai.

Publikacijos, projektai

  MARĖ BAUBLYTĖ

El. paštas mare.baublyte@vdu.lt mareb@ktl.mii.lt

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai: formalioji demografija, demografinių tyrimų metodologija.

Publikacijos, projektai

DOVILĖ GALDAUSKAITĖ

Asocijuota mokslo darbuotoja

El. paštas dovile.galdauskaite@vdu.lt

Moksliniai interesai: gimstamumo tyrimai, šeimos sociologija.

Publikacijos, projektai