Tyrimai

Fakultete moksliniai tyrimai plėtojami:

 2 klasteriuose

  • Psichologijos klasteryje „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijoje, ugdymo ir sveikatos institucijose“ (vadovas doc. dr. A. Perminas)
  • Sociologijos klasteryje „Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje“ (vadovas prof. dr. A. Tereškinas)

Dvejuose tarpuniversitetiniuose aukščiausio lygio mokslo centruose:

  • „Lyčių studijų ir tyrimų tinklas (GENDER)“ (vadovė doc. dr. J. Reingardė)
  • „Moderniosios Lietuvos pilietiškumo ir socialinio tapatumo tyrimų centras“ (vadovas prof. dr. V. Leonavičius)

Tyrimus vykdantys fakulteto padaliniai:

Psichologijos katedra
Sociologijos katedra
Socialinio darbo katedra
Psichologijos klinika
Socialinės antropologijos centras
Socialinių tyrimų centras
Socialinio darbo kompetencijų centras