Socialinių tyrimų centras

Adresas, telefonai, el. paštas

VDU SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

Jonavos g. 66-306, LT-44191 Kaunas

Tel. +370 37 327822 , arturas.tereskinas@vdu.lt

Tinklapis http://sociologija.vdu.lt/mokslas-2/socialiniu-tyrimu-centras/

Centro vadovas

ARTŪRAS TEREŠKINAS

El. paštas arturas.tereskinas@vdu.lt

Apie centrą VDU Socialinių tyrimų centras – 2004 m. įsteigtas Socialinių mokslų fakulteto, Sociologijos katedros padalinys, kuris vykdo teorinius ir taikomojo pobūdžio sociologinius tyrimus pilietinės visuomenės, pilietinio ugdymo, socialinės atskirties, populiariosios kultūros, nacionalizmo ir etninių grupių bei lyčių ir šeimos politikos srityse. STC taip pat sudarytos sąlygos doktorantų ir magistrantų profesinių įgūdžių tobulinimui, integruojant juos į centro mokslinę tiriamąją veiklą. Centro mokslininkai vykdo socialinių projektų ir socialinių mokslų studijų ekspertizę, rengia mokslinius bei taikomojo pobūdžio leidinius ir organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas, skirtus akademinei bendruomenei, viešosios politikos praktikams ir plačiajai visuomenei. Nuo 2010 m. STC leidžia mokslo žurnalą „Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas“.
Centro veiklos kryptys VDU Socialinių tyrimų centro veiklos tikslai:

 1. Vykdyti teorinius ir taikomojo pobūdžio šiuolaikinės visuomenės sociologinius tyrimus;
 2. Rengti mokslininkams, studentams ir viešosios politikos praktikams skirtus leidinius;
 3. Vykdyti socialinių projektų ir socialinių mokslų studijų ekspertizę;
 4. Teikti konsultacijas socialinių tyrimų teorijos ir metodologijos klausimais;
 5. Teikti pasiūlymus ir rekomendacijas viešosios politikos srityje;
 6. Organizuoti ir dalyvauti moksliniuose seminaruose, konferencijose bei kituose akademinei bendruomenei, pilietinės visuomenės ir viešosios politikos praktikams skirtuose renginiuose;
 7. Skatinti socialinį dialogą tarp akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios bei verslo struktūrų.
Paslaugos

Socialinių tyrimų centro teikiamos paslaugos:

 • Konsultacijos socialinių tyrimų teorijos ir metodologijos klausimais;
 • Socialinių projektų ir viešosios politikos ekspertizė;
 • Rekomendacijų viešosios politikos srityje teikimas;
 • mokslinių seminarų ir konferencijų, skirtų akademinei bendruomenei, viešosios politikos praktikams ir plačiajai visuomenei, organizavimas;
 • Mokslo ir mokslo populiarinimo leidinių leidyba ir platinimas.
Centro darbuotojai

 

Centre įdarbinti daugiau nei 10 VDU Sociologijos katedros mokslininkų, atliekantys aktualius mokslinius bei taikomuosius tyrimus ir vykdantys mokslo projektus.