Psichologijos katedra

 

Adresas, telefonai, el. paštas PSICHOLOGIJOS KATEDRA

Jonavos g 66 – 331, LT-44191, Kaunas

Tel. +370 37 327 947 (su studijomis susiję klausimai)

Tel. +370 37   327 824 (bendrieji klausimai)

El. paštas pka@smf.vdu.lt

Dėstytojų konsultacijos 2022 / 2023 m. m. pavasario semestro konsultacijų tvarkaraštis
Katedros vedėja
doc. dr. GABIJA JARAŠIŪNAITĖ-FEDOSEJEVA gabija.jarasiunaite-fedosejeva@vdu.lt

El. paštas gabija.jarasiunaite-fedosejeva@vdu.lt

Katedros referentė Vyresnioji referentė – Neringa Baranauskaitė
Atsakomybės – su nuolatinėmis ir ištęstinėmis studijomis susiję klausimai

El. paštas neringa.baranauskaite@vdu.lt

Katedros referentė Vyresnioji referentė – Lela Zarevičiūtė

Atsakomybės – bendrieji klausimai

El. paštas lela.zareviciute@vdu.lt

Apie katedrą

Psichologijos katedra įkurta 2016 m. rugsėjo 1 d., sujungus Teorinės ir Bendrosios psichologijos katedras. VDU Psichologijos katedra yra atsakinga už bakalauro ir trijų magistrantūros studijų programų (mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija) vykdymą, taip pat psichologijos krypties doktorantūros studijas, kurios įgyvendinamos kartu su Mykolo Romerio universitetu. Katedroje atliekami įvairaus pobūdžio psichologiniai tyrimai bei analizuojamos šiuolaikinės asmens, visuomenės problemos. Nuo 2007 m. bendradarbiaujant su Psichologijos klinika yra vystoma mokslinė tema “Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose”. Moksliniuose tyrimuose nagrinėjamos aktualiausios šiuolaikinės visuomenės problemos – emigracija, rizikingas vairavimas, visuomenės gerovė ir psichologinė pagalba, darni lyderystė, aktualūs švietimo ir ugdymo psichologijos klausimai. Tyrimų rezultatai skelbiami populiariojoje bei mokslo literatūroje, pranešimuose nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose. Psichologijos katedroje, bendradarbiaujant su Psichologijos klinika bei socialiniais partneriais, yra vykdomi moksliniai tyrimai, moksliniai nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, rengiamos mokslinės-praktinės konferencijos, organizuojami vidiniai ir išoriniai seminarai bei mokymai.

Studijų programos Bakalauro studijų programos: Psichologija. Tarptautinių ekspertų vertinimas  – 21 (iš 24 galimų). Plačiau apie tai čia. Kodėl ją studijuoti VDU?; Ką mes veikiame?

Gretutinių studijų programos: Psichologijos bakalauro gretutinių studijų programa

Magistro studijų programos:

Sveikatos psichologija; Tarptautinių ekspertų vertinimas  – 24 (iš 24 galimų). Plačiau apie tai čia. Kodėl ją studijuoti VDU?; Ką mes veikiame?

Organizacinė psichologija; Tarptautinių ekspertų vertinimas  – 22 (iš 24 galimų). Plačiau apie tai čia. Kodėl ją studijuoti VDU?; ką mes veikiame?

Mokyklinė psichologija; Tarptautinių ekspertų vertinimas  – 23 (iš 24 galimų). Plačiau apie tai čia. Kodėl ją studijuoti VDU?; Ką mes veikiame?

Podiplominės/ištęstinės magistrantūros studijos

Plačiau su studijų programų vertinimu galima susipažinti čia.

Doktorantūra:

Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Mykolo Romerio universitetu organizuoja Psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas.

Moksliniai tyrimai

Psichologijos katedra priklauso mokslo tyrimų klasteriui „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“.

Šiuo metu katedroje plėtojamos šios mokslinių tyrimų kryptys:

 • Motyvavimo pokalbio efektyvumo tyrimai, mažinant lėtinėmis ligomis sergančiųjų rizikos veiksnius;
 • Psichofiziologinės įtampos mažinimo metodų efektyvumo tyrimai;
 • Psichosocialinių veiksnių psichologiniai tyrimai.
 • Darbuotojų veiklos efektyvumo psichosocialiniai veiksniai;
 • Mokyklinės psichologijos tyrimai (socialinė vaikų kompetencija, mokytojų psichologinės charakteristikos).
 • Saugaus eismo psichologija.
 • Susitelkimo į sprendimus proceso ir efektyvumo tyrimai psichologinės pagalbos ir savi-pagalbos kontekste.
 • Lyderystės efektyvumo psichologiniai tyrimai.
Projektinė veikla

 

Pastaruoju metu katedroje vykdomi/įvykdyti svarbiausi projektai:

 1. Mokslo projektas „Rizikingo vairavimo prevencijai skirtų reklamų sukeliamos emocijos ir poveikis saugaus elgesio kelyje ketinimams“, Nr. P-S-19-05 (2019-2020).
 2. Mokslininkų grupių projektas „Pavojaus kelyje suvokimo mokymas skirtingose vairuotojų grupėse: galimybės, efektyvumas ir poveikis eismo saugumui“, Nr. S-MIP-19-1 (2019-2022).
 3. VDU mokslo klasterių fondo projektas „Kompiuterinės psichologinės savi-pagalbos programos, pagrįstos susitelkimo į sprendimus požiūriu („Asmeninių pokyčių programa“), tobulinimas, pritaikant studentiško amžiaus vartotojų poreikiams“.
 4. Vykdomas ŠMM užsakomasis projektas “Skaitmeninės saugaus eismo įgūdžių ugdymo priemonės sukūrimas” kartu su verslo organizacija BMK.
 5. Užsakomasis tyrimas: Kauno rajono darželių darbuotojų psichologinio mikroklimato tyrimas.
 6. Lietuvos narystės Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (EST EMTIK) projektas, LMT, Nr. VS-3).
 7. Tarptautinių ryšių departamento vykdomo projekto „Developing the Employability Skills of Displaced Persons (ON-D-GO)”, Nr. 2017-1-IE01-KA202-025694.
 8. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“, Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-11-0002.
 9. VDU klasterių mokslo projektas “Paauglių savęs atskleidimo nuotraukomis socialiniuose tinkluose Facebook, Snapchat ir Instagram ypatumai”, (nuo 2019 m.).
 10. Valstybinio visuomenės sveikatos fondo finansuojamas projektas “Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose”.
 11. Nuo 2018 m. Psichologijos katedros darbuotojų vadovaujami studentai aktyviai dalyvauja LMT finansuojamuose studentų mokslinės praktikos laisvu nuo studijų metu projektuose.
Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Psichologijos katedra mokslinių tyrimų srityje bendradarbiauja su kitų šalių universitetų mokslininkais: Linu Bieliausku (Mičigano universitetas, JAV), (University of Nebraska at Kearney (JAV); Black Hills State University (JAV), Middle East Technical University, Turkija).  Katedra taip pat yra pasirašiusi Erasmus+ programos studijų mainų sutartis su keletu Europos universitetų: University of Torino (Italija), University of Perugia (Italija), G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara  (Italija), Linnaeus University (Švedija), University of Liege (Belgija), University of Bergen (Norvegija), Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakija), Palacký University Olomouc (Čekija), University of Erfurt (Vokietija), Tallinn University (Estija), University of Eastern Finland (Suomija), Riga Stradins University (Latvija), University of Warsaw (Lenkija), University of Lodz (Lenkija), University of Pedagogy in Bialystok (Lenkija), University of Trás-os-Montes and Alto Douro (Portugalija), Nisantasi university (Turkija), Özyeğin University (Turkija), Istinye University (Turkija). Katedros studentai ir dėstytojai turi daug galimybių išvykti studijuoti į partnerinius universitetus pagal Erasmus+ programą ir dvišalių mainų programas, dėstymo vizitų, mokymų ir stažuočių.

VDU Psichologijos mokslo krypties Etikos komitetas 2021 m. kovo 24 d. VDU Senatui patvirtinus nutarimą “Dėl mokslinių tyrimų atitikties pagrindiniams tyrimų profesionalumo ir etikos principams vertinimo nuostatų tvirtinimo” (Nr. SEN-N-17), 2021 m. birželio 16 d. Rektoriaus įsakymu (Nr. 265) buvo patvirtinta VDU Psichologijos mokslo krypties (Psichologijos katedros ir Psichologijos klinikos) mokslinių tyrimų atitikties pagrindiniams tyrimų profesionalumo ir etikos principams vertinimo komiteto (toliau Etikos komitetas) sudėtis. 2021 m. lapkričio 9 d. Rektorius patvirtino (įsakymo Nr. 475) ir Etikos komiteto veiklos reglamentą.

Etikos komiteto sudėtis:

doc. dr. Viktorija Čepukienė (pirmininkė)

prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė (sekretorė)

doc. dr. Laura Šeibokaitė

dr. Jurga Misiūnienė

dr. Ugnė Paluckaitė

Studentų veikla Psichologijos studentų mokslinės veiklos klubas

Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA)

Prof. dr. LORETA BUKŠNYTĖ – MARMIENĖ

Psichologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Asmens psichosocialinės adaptacijos problemos
 • Vyresnių klasių mokinių savijauta ar kitos psichosocialinės adaptacijos problemos mokykloje
 • Komunikacija organizacijoje, asmens atitikimo darbo vietai/organizacijai problema, darbuotojų atranka, darbo efektyvumą lemiantys veiksniai ir kitos organizacinės psichologijos temos
 • Konfliktų diagnostika ir jų valdymas
 • Karjeros valdymo, profesinio identiteto tematika

Gyvenimo aprašymas

El. paštas loreta.buksnyte-marmiene@vdu.lt

 Aukse Endriulaitiene

Prof. dr. AUKSĖ ENDRIULAITIENĖ

Psichologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Skirtingo amžiaus asmenų psichologinės saugaus ir rizikingo elgesio kelyje prielaidos bei pasekmės
 • Vadovavimo organizacijai ir lyderystės psichologiniai aspektai bei su darbu susijusios nuostatos
 • Darboholizmas, profesinis pervargimas ir jo psichologinės prielaidos bei pasekmės.

Gyvenimo aprašymas

El. paštas aukse.endriulaitiene@vdu.lt

Aidas Perminas

Prof. dr. AIDAS PERMINAS

Psichologijos katedros profesorius

VDU Psichologijos klinikos psichologas

Mokslinių interesų kryptys:

 • Įvairių asmenų grupių (suaugusių, vaikų, sergančiųjų ir kt.) streso bei įveikimo ypatumai
 • Su nepalankiu sveikatai elgesiu (rūkymu, alkoholio vartojimu, mažu fiziniu aktyvumu ir kr.) susiję psichosocialiniai veiksniai
 • Sirgti linkusios asmenybės (tipai A, C, D, aleksitimija) psichosocialiniai ypatumai
 • Su pasitenkinimu kūnu bei valgymo elgesiu susiję psichosocialiniai veiksniai
 • Asmenybės savybių (perfekcionizmo, narcisizmo, empatiškumo, dvasingumo, pykčio, nerimastingumo, depresiškumo, iracionalių įsitikinimų ir kt.) reikšmė psichosocialinei adaptacijai
 • Įvairių psichologinių intervencijos metodų (relaksacijų, grupinių psichologinių intervencijų ir kt.) efektyvumo tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas aidas.perminas@vdu.lt

Liuda Sinkariova

Prof. dr. LIUDA ŠINKARIOVA

Psichologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Asmens psichosocialinio funkcionavimo ypatumai bei psichosocialinės reabilitacijos galimybės įvairiose tiriamųjų grupėse
 • Įvairių psichologinių ir elgesio sunkumų nesiekiančių klinikinio lygmens (depresiškumo, nerimastingumo, impulsyvumo, socialinio nerimo, vienišumo, potrauminio streso simptomų, įkyrių minčių, savireguliacijos, miego sunkumų, priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, pirkimų, azartinių lošimų, interneto) tyrimai įvairiose socialinėse demografinėse grupėse
 • Vaikų ir paauglių psichosocialinės adaptacijos sunkumų tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas liuda.sinkariova@vdu.lt

  Prof. dr. KRISTINA ŽARDECKAITĖ – MATULAITIENĖ

Psichologijos katedros profesorė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Psichologinių intervencijų efektyvumo vertinimas
 • Rizikingo elgesio tyrimai (narkotinių medžiagų vartojimas, rizikingas seksualinis elgesys, pavojingas vairavimas, emigracija)
 • Lyčių problematika psichologijoje (lyčių skirtumų ir panašumų tyrimai, lyčių stereotipai bei jų reikšmė asmeniui)
 • Bendravimo psichologijos tyrimai (tarpasmeninių santykių užmezgimo, palaikymo ir nutraukimo apsektai
 • Žodinės ir nežodinės komunikacijos elementų tyrimai, įvairių bendravimo komponentų ryšys su pasitenkinimu santykiais)
 • Religijos psichologijos tyrimai (religingumo ir dvasingumo skirtingais amžiaus tarpsniais analizė, religingumo reikšmė asmens psichologinei savijautai bei jo tarpasmeniniams santykiams)

Gyvenimo aprašymas

El. paštas kristina.zardeckaite-matulaitiene@vdu.lt

Antanas Gostautas Prof. Habil. dr. ANTANAS GOŠTAUTAS

Asocijuotas emeritas

Mokslinių interesų kryptys:

 • Medicinos (psichiatrijos) ir sveikatos psichologijos mokslinių tyrimų metodologija
 • Diagnostikos ir poveikio metodų taikymas gyventojų sveikatos stiprinimui ir lėtinių neinfekcinių ligų perspėjimui
 • Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės tyrimai
 • Sveikatos psichologijos integracija ir profesionalizacija sveikatos priežiūros sistemoje

Gyvenimo aprašymas

El. paštas antanas.gostautas@vdu.lt

 Viktorija Cepukiene Doc. dr. VIKTORIJA ČEPUKIENĖ

Psichologijos katedros docentė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija (praktika ir moksliniai tyrimai; susitelkimo į sprendimus požiūrio taikymas ir tyrimai įvairiuose kontekstuose)
 • Į sprendimus sutelktos savi-pagalbos metodo kūrimas, pritaikymas įvairioms klientų grupėms, veiksmingumo tyrimai
 • Šeimos psichologija (įvairūs tėvų-vaikų bei poros santykių/sąveikų aspektai)
 • Globojamų paauglių psichologinio atsparumo ypatumai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas viktorija.cepukiene@vdu.lt

Loreta Gustainiene

Doc. dr. LORETA GUSTAINIENĖ

Psichologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Pozityvūs psichologiniai ir socialiniai su asmens sveikata ir darbo aplinka susiję veiksniai
 • Psichosocialiniai rizikos veiksniai darbe

Gyvenimo aprašymas

El. paštas loreta.gustainiene@vdu.lt

 Visvaldas Legkauskas

Doc. dr. VISVALDAS LEGKAUSKAS

Psichologijos katedros docentas

Mokslinių interesų kryptys:

 • Savimonė, tapatumas, susivokimas
 • Veiksniai, turintys įtakos romantinių santykių stabilumui ir kokybei
 • Socialinė įtaka ir manipuliacija
 • Kūrybiškumas
 • Veiklos motyvacija

Gyvenimo aprašymas

El. paštas visvaldas.legkauskas@vdu.lt

Greta Kaluževičiūtė-Moreton

Doc. dr. GRETA KALUŽEVIČIŪTĖ-MORETON

Psichologijos katedros kviestinė dėstytoja

Mokslinių interesų kryptys:

 • Psichoterapija ir jos efektyvumas
 • Atvejo analizės metodas
 • Kokybiniai psichologijos tyrimai
 • Socialinės žiniasklaidos įtaka psichikos sveikatai
 • Empatija
 • Diagnozės procesas
 • Psichologijos epistemologija
 • Psichologinių paradigmų (dez)integracija
 • Jaunų žmonių psichologinė sveikata

Gyvenimo aprašymas

El. paštas greta.kaluzeviciute-moreton@vdu.lt 

Kristina Kovalcikiene Doc. dr. KRISTINA KOVALČIKIENĖ

Psichologijos katedros docentė

VDU Psichologijos klinikos vadovė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Asmens atitikimas darbui/profesijai;
 • Profesinis identitetas bei psichologinių charakteristikų svarba profesinio identiteto formavimuisi
 • Mąstymo stilių reikšmė įvairiose darbo ir mokymosi aplinkose
 • Darbo motyvacija
 • Pasitenkinimas darbu

Gyvenimo aprašymas

El. paštas kristina.kovalcikiene@vdu.lt

 Rytis Pakrosnis

Doc. dr. RYTIS PAKROSNIS

Psichologijos katedros docentas

VDU Psichologijos klinikos psichologas

Mokslinių interesų kryptys:

 • Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija (Solution-Focused Brief Therapy): teorija, praktika, efektyvumo tyrimai, taikymo įvairiose srityse (psichoterapijoje, šeimos konsultavime, savipagalbos tikslais, švietimo, sveikatos priežiūros, verslo organizacijose) galimybės
 • Psichoterapijos efektyvumo, poveikio mechanizmų tyrimai
 • Pozityvioji psichologija ir stiprybių tyrimai
 • Laisvos valios problematika ir tyrimai psichologijoje

Gyvenimo aprašymas

El. paštas rytis.pakrosnis@vdu.lt

  Doc dr. AURELIJA STELMOKIENĖ

Psichologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Organizacijų vystymas remiantis žmogiškaisiais ištekliais (psichologinė darbuotojų gerovė, darbo-šeimos sąveikos intervencijos)
 • Vadovavimo psichologija (teoriniai požiūriai vadovavime, vadovavimo efektyvumo vertinimas, lyčių ir kartų skirtumai vadovavime, vadovavimo ir tėvų auklėjimo stilių dermė)
 • Socialinio suvokimo ypatumai (organizacinės psichologijos tyrimuose)
 • Etiniai klausimai organizacijose

Gyvenimo aprašymas

El. paštas aurelija.stelmokiene@vdu.lt

 Laura Seibokaite

Doc. dr. LAURA ŠEIBOKAITĖ

Psichologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Rizikingo vairavimo ypatumai
 • Pavojaus numatymas kelyje, instrumentų, skirtų pavojui kelyje numatyti, kūrimas
 • Rizikingas elgesys paauglystėje ir suaugusiame amžiuje
 • Paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai
 • Emigracijos psichologiniai veiksniai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas laura.seibokaite@vdu.lt

 gabija.jarasiunaite-fedosejeva@vdu.lt

Doc. dr. GABIJA JARAŠIŪNAITĖ – FEDOSEJEVA

Psichologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Psichofiziologinio atsako stresoriams, streso bei jo mažinimo būdų tyrimai
 • Sirgti linkusios asmenybės psichosocialiniai ypatumai
 • Biogrįžtamojo ir neurogrįžtamojo ryšio veiksmingumo tyrimai
 • Su reprodukcine sveikata ir gimdymo patirtimi susiję psichologiniai rodikliai ir psichologinės pagalbos galimybės
 • Eksperimentinės psichologijos tyrimai
 • Sveikatos psichologijos tyrimai, kuriuose naudojama kokybinio tyrimo prieiga

Gyvenimo aprašymas

El. paštas gabija.jarasiunaite-fedosejeva@vdu.lt

 Rasa Marksaityte

Lekt. dr. RASA MARKŠAITYTĖ

Psichologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Emigracijos veiksniai ir priežastys; Emigracinės nuostatos
 • Rizikingo vairavimo prielaidos bei pasekmės
 • Emocijų reguliavimas ir savireguliacija
 • Psichologinių asmens savybių ir kognityvinių gebėjimų įvertinimas

Gyvenimo aprašymas

El. paštas rasa.marksaityte@vdu.lt

Jurga Misiuniene

Lekt. dr. JURGA MISIŪNIENĖ

Psichologijos katedros lektorė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Kognityvinė psichologija: psichologinių intelekto, kūrybiškumo, dėmesio ir kalbos (skaitymas, rašymas, kalbėjimas) tyrimai
 • Gabių vaikų identifikavimas ir savijautos ugdymo įstaigoje tyrimai
 • Veiksniai, lemiantys intelektinių gabumų realizavimą bei pasiekimų akademinėje veikloje lygį mokykliniame ir jauno suaugusiojo amžiuje
 • Psichologiniai brandumo mokyklai aspektai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas jurga.misiuniene@vdu.lt

  Lekt. dr. UGNĖ PALUCKAITĖ

Psichologijos katedros lektorė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Verbalinio ir neverbalinio savęs atskleidimo internete ir realioje erdvėje tyrimai
 • Rizikingo jaunuolių elgesio internete tyrimai (priežastys, pasekmės bei prevencinės/intervencinės galimybės)
 • Bendravimo psichologijos tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas ugne.paluckaite@vdu.lt

 

Loreta Zajanckauskaite-Staskeviciene

Lekt. dr. LORETA ZAJANČKAUSKAITĖ – STASKEVIČIENĖ

Psichologijos katedros lektorė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Ligos suvokimas
 • Prisitaikymas prie ligos
 • Emocijų ir elgesio sunkumai
 • Priklausomybės nuo medžiagų ir elgesio

Gyvenimo aprašymas

El. paštas loreta.zajanckauskaite-staskeviciene@vdu.lt

LAURA ALČIAUSKAITĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Motyvavimo pokalbis ir jo taikymo galimybės praktikoje
 • Su sveikata susijęs elgesys
 • Negalios psichologija
 • Fizinę negalią turinčių asmenų psichosocialiniai resursai ir jų skatinimas

Gyvenimo aprašymas

El. paštas laura.alciauskaite@vdu.lt

MARIJA AUŠRAITĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Psichikos sutrikimų turinčių vaikų, jų tėvų, specialistų stigmatizavimo psichologiniai tyrimai
 • Psichikos sutrikimų stigmą mažinančių intervencijų efektyvumo tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas marija.ausraite@vdu.lt

 

JOVITA JANAVIČIŪTĖ-PUŽAUSKĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Insultą patyrusių pacientų kognityvinių funkcijų ir emocijų gerėjimą atskleidžiančių veiksnių tyrimai
 • Psichologiniai žmogaus įvertinimo tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas jovita.janaviciute-puzauske@vdu.lt

 

Olga Kirejeva OLGA KIREJEVA

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Pagalbą teikiančių specialistų patiriamo moralinio distreso ir jo poveikio specialistų sveikatai prognozuojantys veiksniai
 • Psichosocialinės pagalbos pažeidžiamoms asmenų grupėms teikimo ypatumai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas olga.kirejeva@vdu.lt

MODESTA MORKEVIČIŪTĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Darbuotojo elgesys ir savijauta organizacijoje
 • Elgesio priklausomybės
 • Vadovavimas organizacijoje

Gyvenimo aprašymas

El. paštas modesta.morkeviciute@vdu.lt

 

Andrius Smitas

ANDRIUS ŠMITAS

Psichologijos katedros doktorantas

Mokslinių interesų kryptys:

 • Subjektyviai vertinamą gerovę veikiantys biopsichosocialiniai veiksniai
 • Asmenybės bruožų reikšmė asmens funkcionavimui
 • Biologinių rodiklių reikšmė psichologiniams reiškiniams

Gyvenimo aprašymas

El. paštas andrius.smitas@vdu.lt

TADAS VADVILAVIČIUS

Psichologijos katedros doktorantas

VDU Psichologijos klinikos psichologas 

Mokslinių interesų kryptys:

 • Darbo-šeimos sąveikos tyrimai
 • Tamsiosios triados asmenybės modelio tyrimai
 • Vadovavimo psichologijos tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas tadas.vadvilavicius@vdu.lt

 

ERIKA GIBĖ

Psichologijos katedros doktorantė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų sveikatai palankų elgesį prognozuojantys psichosocialiniai veiksniai
 • Nepasitenkinimą kūno vaizdu ir sutrikusį valgymo elgesį prognozuojantys psichosocialiniai veiksniai
 • Intervencinių programų veiksmingumo tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas erika.varnagiryte@vdu.lt

Vizituojantys katedros dėstytojai M. Bartollo (Maltos universitetas/ NVO „Willingness“)

L. Bieliauskas (Mičigano universitetas, JAV)

D.Hoff (Nebraskos universitetas Kernyje, JAV)

D.R.Tillman (Nebraskos universitetas Kernyje, JAV)

A. Ozolins (Linėjaus universitetas, Švedija))