Psichologijos katedra

 

Adresas, telefonai, el.paštas PSICHOLOGIJOS KATEDRA

Jonavos g 66 – 331, LT-44191, Kaunas

Tel. +370 37 327 947 (su studijomis susiję klausimai)

Tel. +370 37   327 824 (bendrieji klausimai)

El. paštas pka@smf.vdu.lt

Katedros vedėja
L.e.p Doc. dr. LORETA GUSTAINIENĖLoreta Gustainiene

El.paštas: loreta.gustainiene@vdu.lt

Katedros referentė Vyresnioji referentė – Neringa Baranauskaitė

Atsakomybės – Su studijomis susiję klausimai

El. paštas: neringa.baranauskaite@vdu.lt

Katedros referentė
Vyriausioji referentė ištęstinėms magistrantūros studijoms – Rita Laužackienė Rita Lauzackiene

El. paštas: rita.lauzackiene@vdu.lt

 

 

 

Katedros referentė Vyresnioji referentė – Indrė Baltakytė

Atsakomybės – Bendrieji klausimai

El. paštas: indre.baltakyte@vdu.lt

Apie katedrą

Psichologijos katedra įkurta 2016 m. rugsėjo 1 d., apjungus Teorinės ir Bendrosios psichologijos katedras. VDU Psichologijos katedra yra atsakinga už bakalauro ir trijų magistrantūros studijų programų (mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija) vykdymą, taip pat psichologijos krypties doktorantūros studijas, kurios įgyvendinamos kartu su Mykolo Romerio universitetu. Katedroje atliekami įvairaus pobūdžio psichologiniai tyrimai bei analizuojamos šiuolaikinės asmens, visuomenės problemos. Nuo 2007 m. bendradarbiaujant su Psichologijos klinika yra vystoma mokslinė tema “Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose”. Moksliniuose tyrimuose nagrinėjamos aktualiausios šiuolaikinės visuomenės problemos – emigracija, rizikingas vairavimas, visuomenės gerovė ir psichologinė pagalba, darni lyderystė, aktualūs švietimo ir ugdymo psichologijos klausimai. Tyrimų rezultatai skelbiami populiariojoje bei mokslo literatūroje, pranešimuose nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose. Psichologijos katedroje, bendradarbiaujant su Psichologijos klinika bei socialiniais partneriais, yra vykdomi moksliniai tyrimai, moksliniai nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, rengiamos mokslinės-praktinės konferencijos, organizuojami vidiniai ir išoriniai seminarai bei mokymai.

Studijų programos Bakalauro studijų programos: Psichologija. Tarptautinių ekspertų vertinimas  – 21 (iš 24 galimų). Plačiau apie tai čia. Kodėl ją studijuoti VDU?; Ką mes veikiame?

Gretutinių studijų programos: Psichologijos bakalauro gretutinių studijų programa

Magistro studijų programos:

Sveikatos psichologija; Tarptautinių ekspertų vertinimas  – 24 (iš 24 galimų). Plačiau apie tai čia. Kodėl ją studijuoti VDU?; Ką mes veikiame?

Organizacinė psichologija; Tarptautinių ekspertų vertinimas  – 22 (iš 24 galimų). Plačiau apie tai čia. Kodėl ją studijuoti VDU?; ką mes veikiame?

Mokyklinė psichologija; Tarptautinių ekspertų vertinimas  – 23 (iš 24 galimų). Plačiau apie tai čia. Kodėl ją studijuoti VDU?; Ką mes veikiame?

Podiplominės/ištęstinės magistrantūros studijos

Plačiau su studijų programų vertinimu galima susipažinti čia.

Doktorantūra:

Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Mykolo Romerio universitetu organizuoja Psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas.

Moksliniai tyrimai

Psichologijos katedra priklauso mokslo tyrimų klasteriui „Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose“.

Šiuo metu katedroje plėtojamos šios mokslinių tyrimų kryptys:

 • Motyvavimo pokalbio efektyvumo tyrimai, mažinant lėtinėmis ligomis sergančiųjų rizikos veiksnius;
 • Psichofiziologinės įtampos mažinimo metodų efektyvumo tyrimai;
 • Psichosocialinių veiksnių psichologiniai tyrimai.
 • Darbuotojų veiklos efektyvumo psichosocialiniai veiksniai;
 • Mokyklinės psichologijos tyrimai (socialinė vaikų kompetencija, mokytojų psichologinės charakteristikos).
 • Saugaus eismo psichologija.
 • Susitelkimo į sprendimus proceso ir efektyvumo tyrimai psichologinės pagalbos ir savi-pagalbos kontekste.
 • Lyderystės efektyvumo psichologiniai tyrimai.
Projektinė veikla

 

Pastaruoju metu katedroje vykdomi/įvykdyti svarbiausi projektai:

 1. Mokslo projektas „Rizikingo vairavimo prevencijai skirtų reklamų sukeliamos emocijos ir poveikis saugaus elgesio kelyje ketinimams“, Nr. P-S-19-05 (2019-2020).
 2. Mokslininkų grupių projektas „Pavojaus kelyje suvokimo mokymas skirtingose vairuotojų grupėse: galimybės, efektyvumas ir poveikis eismo saugumui“, Nr. S-MIP-19-1 (2019-2022).
 3. VDU mokslo klasterių fondo projektas „Kompiuterinės psichologinės savi-pagalbos programos, pagrįstos susitelkimo į sprendimus požiūriu („Asmeninių pokyčių programa“), tobulinimas, pritaikant studentiško amžiaus vartotojų poreikiams“.
 4. Vykdomas ŠMM užsakomasis projektas “Skaitmeninės saugaus eismo įgūdžių ugdymo priemonės sukūrimas” kartu su verslo organizacija BMK.
 5. Užsakomasis tyrimas: Kauno rajono darželių darbuotojų psichologinio mikroklimato tyrimas.
 6. Lietuvos narystės Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (EST EMTIK) projektas, LMT, Nr. VS-3).
 7. Tarptautinių ryšių departamento vykdomo projekto „Developing the Employability Skills of Displaced Persons (ON-D-GO)”, Nr. 2017-1-IE01-KA202-025694.
 8. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“, Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-11-0002.
 9. VDU klasterių mokslo projektas “Paauglių savęs atskleidimo nuotraukomis socialiniuose tinkluose Facebook, Snapchat ir Instagram ypatumai”, (nuo 2019 m.).
 10. Valstybinio visuomenės sveikatos fondo finansuojamas projektas “Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose”.
 11. Nuo 2018 m. Psichologijos katedros darbuotojų vadovaujami studentai aktyviai dalyvauja LMT finansuojamuose studentų mokslinės praktikos laisvu nuo studijų metu projektuose.
Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Psichologijos katedra mokslinių tyrimų srityje bendradarbiauja su kitų šalių universitetų mokslininkais: Linu Bieliausku (Mičigano universitetas, JAV), (University of Nebraska at Kearney (JAV); Black Hills State University (JAV), Middle East Technical University, Turkija).  Katedra taip pat yra pasirašiusi Erasmus+ programos studijų mainų sutartis su keletu Europos universitetų: University of Torino (Italija), University of Perugia (Italija), G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara  (Italija), Linnaeus University (Švedija), University of Liege (Belgija), University of Bergen (Norvegija), Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakija), Palacký University Olomouc (Čekija), University of Erfurt (Vokietija), Tallinn University (Estija), University of Eastern Finland (Suomija), Riga Stradins University (Latvija), University of Warsaw (Lenkija), University of Lodz (Lenkija), University of Pedagogy in Bialystok (Lenkija), University of Trás-os-Montes and Alto Douro (Portugalija), Nisantasi university (Turkija), Özyeğin University (Turkija), Istinye University (Turkija). Katedros studentai ir dėstytojai turi daug galimybių išvykti studijuoti į partnerinius universitetus pagal Erasmus+ programą ir dvišalių mainų programas, dėstymo vizitams, mokymams ir stažuotėms.

Psichologijos mokslinių tyrimų ir studentų praktinės veiklos etikos komisija

VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros Psichologijos mokslinių tyrimų ir studentų praktinės veiklos etikos komisija (toliau Etikos komisija) sudaryta 2011 metais gruodžio 7 d. (SMF dekano įsakymas Nr.187). Paskutinį kartą Etikos komisijos nuostatai ir sudėtis atnaujinta Psichologijos katedros posėdžio metu 2019 m. Dabar komisijos pirmininkės pareigas atlieka doc. dr. Viktorija Čepukienė. Komisijos sekretorė – prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, nariai – doc. dr. Laura Šeibokaitė, dr. Jurga Misiūnienė, dr. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė.

Etikos komisijos tikslas – padėti VDU Psichologijos katedros studentams ir dėstytojams laikytis profesinės etikos standartų, vykdant mokslinius tyrimus bei studentams atliekant profesinę praktiką. Pagrindinės jos funkcijos yra:

 • Konsultuoti VDU Psichologijos katedros studentus bei dėstytojus profesinės psichologo etikos klausimais bei teikti rekomendacijas, kaip nepažeisti psichologo profesinės etikos, atliekant mokslinius tyrimus bei vykdant studentų profesinę praktiką.
 • Išduoti Etikos komisijos leidimus vykdyti mokslinius tyrimus VDU Psichologijos katedros studentams ir dėstytojams. Leidimai išduodami tik tuo atveju, kai jų reikalauja įstaiga, kurioje planuojama atlikti mokslinį tyrimą, ir/ar planuojamas duomenų publikavimas tarptautiniuose žurnaluose.
 • Nagrinėti skundus dėl VDU bakalauro ir magistro studijose vykdomų praktikų metų studentų atliktų veiksmų, kurie galimai pažeidžia psichologo profesinės etikos principus.
 • Apie galimas etikos pažeidimo grėsmes informuoti Psichologijos katedros vedėją, o jei pažeidimai susiję ir su akademine etika – informuoti fakulteto dekaną.
 • Analizuoti psichologo profesinės etikos klausimus, kylančius VDU psichologų akademinėje bendruomenėje, ir inicijuoti diskusijas apie etikos normų laikymąsi.
 • Iškilus neaiškumams, susijusiems su akademine ir profesine psichologo etika, bendradarbiauti su VDU akademinės etikos komisija ir/ar kitomis institucijomis, atsakingomis už profesinės etikos klausimus, siekiant rasti objektyvų ir teisingą sprendimą, padėsiantį laikytis akademinės ir profesinės etikos standartų.

Esant poreikiui Etikos komisija posėdžius organizuoja mokslo metų eigoje ne dažniau nei kartą per mėnesį, apie juos iš anksto skelbdama Etikos komisijos Moodle aplinkoje.

Kreiptis į Psichologo profesinės etikos komisiją gali VDU psichologijos padalinių studentai bei dėstytojai arba kiti asmenys, susiję su VDU psichologijos padaliniuose dirbančiųjų bei besimokančiųjų vykdomais moksliniais tyrimais bei psichologijos studentų profesine praktika.

Visa informacija, susijusi su komisijos darbo veikla bei kreipimosi į ją tvarka, yra pateikiama Etikos komisijos Moodle aplinkoje (https://moodle2.vdu.lt/course/view.php?id=4770).

Prof. dr. LORETA BUKŠNYTĖ – MARMIENĖ

Psichologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Asmens psichosocialinės adaptacijos problemos
 • Vyresnių klasių mokinių savijauta ar kitos psichosocialinės adaptacijos problemos mokykloje
 • Komunikacija organizacijoje, asmens atitikimo darbo vietai/organizacijai problema, darbuotojų atranka, darbo efektyvumą lemiantys veiksniai ir kitos organizacinės psichologijos temos
 • Konfliktų diagnostika ir jų valdymas
 • Karjeros valdymo, profesinio identiteto tematika

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: loreta.buksnyte-marmiene@vdu.lt

 Aukse Endriulaitiene

Prof. dr. AUKSĖ ENDRIULAITIENĖ

Psichologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Skirtingo amžiaus asmenų psichologinės saugaus ir rizikingo elgesio kelyje prielaidos bei pasekmės
 • Vadovavimo organizacijai ir lyderystės psichologiniai aspektai bei su darbu susijusios nuostatos
 • Darboholizmas, profesinis pervargimas ir jo psichologinės prielaidos bei pasekmės.

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: aukse.endriulaitiene@vdu.lt

Aidas Perminas

Prof. dr. AIDAS PERMINAS

Psichologijos katedros profesorius

Mokslinių interesų kryptys:

 • Įvairių asmenų grupių (suaugusių, vaikų, sergančiųjų ir kt.) streso bei įveikimo ypatumai
 • Su nepalankiu sveikatai elgesiu (rūkymu, alkoholio vartojimu, mažu fiziniu aktyvumu ir kr.) susiję psichosocialiniai veiksniai
 • Sirgti linkusios asmenybės (tipai A, C, D, aleksitimija) psichosocialiniai ypatumai
 • Su pasitenkinimu kūnu bei valgymo elgesiu susiję psichosocialiniai veiksniai
 • Asmenybės savybių (perfekcionizmo, narcisizmo, empatiškumo, dvasingumo, pykčio, nerimastingumo, depresiškumo, iracionalių įsitikinimų ir kt.) reikšmė psichosocialinei adaptacijai
 • Įvairių psichologinių intervencijos metodų (relaksacijų, grupinių psichologinių intervencijų ir kt.) efektyvumo tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: aidas.perminas@vdu.lt

Liuda Sinkariova

Prof. dr. LIUDA ŠINKARIOVA

Psichologijos katedros profesorė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Asmens psichosocialinio funkcionavimo ypatumai bei psichosocialinės reabilitacijos galimybės įvairiose tiriamųjų grupėse
 • Įvairių psichologinių ir elgesio sunkumų nesiekiančių klinikinio lygmens (depresiškumo, nerimastingumo, impulsyvumo, socialinio nerimo, vienišumo, potrauminio streso simptomų, įkyrių minčių, savireguliacijos, miego sunkumų, priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, pirkimų, azartinių lošimų, interneto) tyrimai įvairiose socialinėse demografinėse grupėse
 • Vaikų ir paauglių psichosocialinės adaptacijos sunkumų tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: liuda.sinkariova@vdu.lt

 Kristina Zardeckaite-Matulaitiene Prof. dr. KRISTINA ŽARDECKAITĖ – MATULAITIENĖ

Psichologijos katedros profesorė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Psichologinių intervencijų efektyvumo vertinimas
 • Rizikingo elgesio tyrimai (narkotinių medžiagų vartojimas, rizikingas seksualinis elgesys, pavojingas vairavimas, emigracija)
 • Lyčių problematika psichologijoje (lyčių skirtumų ir panašumų tyrimai, lyčių stereotipai bei jų reikšmė asmeniui)
 • Bendravimo psichologijos tyrimai (tarpasmeninių santykių užmezgimo, palaikymo ir nutraukimo apsektai
 • Žodinės ir nežodinės komunikacijos elementų tyrimai, įvairių bendravimo komponentų ryšys su pasitenkinimu santykiais)
 • Religijos psichologijos tyrimai (religingumo ir dvasingumo skirtingais amžiaus tarpsniais analizė, religingumo reikšmė asmens psichologinei savijautai bei jo tarpasmeniniams santykiams)

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: kristina.zardeckaite-matulaitiene@vdu.lt

Antanas Gostautas Prof. Habil. dr. ANTANAS GOŠTAUTAS

Asocijuotas emeritas

Mokslinių interesų kryptys:

 • Medicinos (psichiatrijos) ir sveikatos psichologijos mokslinių tyrimų metodologija
 • Diagnostikos ir poveikio metodų taikymas gyventojų sveikatos stiprinimui ir lėtinių neinfekcinių ligų perspėjimui
 • Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės tyrimai
 • Sveikatos psichologijos integracija ir profesionalizacija sveikatos priežiūros sistemoje

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: antanas.gostautas@vdu.lt

 Viktorija Cepukiene Doc. dr. VIKTORIJA ČEPUKIENĖ

Psichologijos katedros docentė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija (praktika ir moksliniai tyrimai; susitelkimo į sprendimus požiūrio taikymas ir tyrimai įvairiuose kontekstuose)
 • Į sprendimus sutelktos savi-pagalbos metodo kūrimas, pritaikymas įvairioms klientų grupėms, veiksmingumo tyrimai
 • Šeimos psichologija (įvairūs tėvų-vaikų bei poros santykių/sąveikų aspektai)
 • Globojamų paauglių psichologinio atsparumo ypatumai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: viktorija.cepukiene@vdu.lt

Loreta Gustainiene

Doc. dr. LORETA GUSTAINIENĖ

Psichologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Pozityvūs psichologiniai ir socialiniai su asmens sveikata ir darbo aplinka susiję veiksniai
 • Psichosocialiniai rizikos veiksniai darbe

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: loreta.gustainiene@vdu.lt

 Visvaldas Legkauskas

Doc. dr. VISVALDAS LEGKAUSKAS

Psichologijos katedros docentas

Mokslinių interesų kryptys:

 • Savimonė, tapatumas, susivokimas
 • Veiksniai, turintys įtakos romantinių santykių stabilumui ir kokybei
 • Socialinė įtaka ir manipuliacija
 • Kūrybiškumas
 • Veiklos motyvacija

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: visvaldas.legkauskas@vdu.lt

 Albina Kepalaite

Doc. Dr. ALBINA KEPALAITĖ

Psichologijos katedros docentė

Moksliniai interesai:

 • Asmenybės funkcionavimo ypatumai (prieraišumo stilius)
 • Adlerio asmenybės sampratos reiškiniai
 • Emocinių išgyvenimų ypatumai
 • Streso ir jo įveikos ypatumai
 • Refleksijos ypatumai, atidėliojimo ypatumai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: albina.kepalaite@vdu.lt

Kristina Kovalcikiene Doc. Dr. KRISTINA KOVALČIKIENĖ

Psichologijos katedros docentė

VDU Psichologijos klinikos vadovė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Asmens atitikimas darbui/profesijai;
 • Profesinis identitetas bei psichologinių charakteristikų svarba profesinio identiteto formavimuisi
 • Mąstymo stilių reikšmė įvairiose darbo ir mokymosi aplinkose
 • Darbo motyvacija
 • Pasitenkinimas darbu

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: kristina.kovalcikiene@vdu.lt

 Rytis Pakrosnis

Doc. dr. RYTIS PAKROSNIS

Psichologijos katedros docentas

VDU Psichologijos klinikos psichologas

Mokslinių interesų kryptys:

 • Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija (Solution-Focused Brief Therapy): teorija, praktika, efektyvumo tyrimai, taikymo įvairiose srityse (psichoterapijoje, šeimos konsultavime, savipagalbos tikslais, švietimo, sveikatos priežiūros, verslo organizacijose) galimybės
 • Psichoterapijos efektyvumo, poveikio mechanizmų tyrimai
 • Pozityvioji psichologija ir stiprybių tyrimai
 • Laisvos valios problematika ir tyrimai psichologijoje

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: rytis.pakrosnis@vdu.lt

  Doc dr. AURELIJA STELMOKIENĖ

Psichologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Organizacijų vystymas remiantis žmogiškaisiais ištekliais (psichologinė darbuotojų gerovė, darbo-šeimos sąveikos intervencijos)
 • Vadovavimo psichologija (teoriniai požiūriai vadovavime, vadovavimo efektyvumo vertinimas, lyčių ir kartų skirtumai vadovavime, vadovavimo ir tėvų auklėjimo stilių dermė)
 • Socialinio suvokimo ypatumai (organizacinės psichologijos tyrimuose)
 • Etiniai klausimai organizacijose

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: aurelija.stelmokiene@vdu.lt

 Laura Seibokaite

Doc. Dr. LAURA ŠEIBOKAITĖ

Psichologijos katedros docentė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Rizikingo vairavimo ypatumai
 • Pavojaus numatymas kelyje, instrumentų, skirtų pavojui kelyje numatyti, kūrimas
 • Rizikingas elgesys paauglystėje ir suaugusiame amžiuje
 • Paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai
 • Emigracijos psichologiniai veiksniai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas laura.seibokaite@vdu.lt

 

Lekt. dr. GABIJA JARAŠIŪNAITĖ – FEDOSEJEVA

Psichologijos katedros lektorė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Psichofiziologinio atsako stresoriams, streso bei jo mažinimo būdų tyrimai
 • Sirgti linkusios asmenybės psichosocialiniai ypatumai
 • Biogrįžtamojo ir neurogrįžtamojo ryšio veiksmingumo tyrimai
 • Su reprodukcine sveikata ir gimdymo patirtimi susiję psichologiniai rodikliai ir psichologinės pagalbos galimybės
 • Eksperimentinės psichologijos tyrimai
 • Sveikatos psichologijos tyrimai, kuriuose naudojama kokybinio tyrimo prieiga

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: gabija.jarasiunaite@vdu.lt

 Rasa Marksaityte

Lekt. dr. RASA MARKŠAITYTĖ

Psichologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Emigracijos veiksniai ir priežastys; Emigracinės nuostatos
 • Rizikingo vairavimo prielaidos bei pasekmės
 • Emocijų reguliavimas ir savireguliacija
 • Psichologinių asmens savybių ir kognityvinių gebėjimų įvertinimas

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: rasa.marksaityte@vdu.lt

Jurga Misiuniene

Lekt. Dr. JURGA MISIŪNIENĖ

Psichologijos katedros lektorė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Kognityvinė psichologija: psichologinių intelekto, kūrybiškumo, dėmesio ir kalbos (skaitymas, rašymas, kalbėjimas) tyrimai
 • Gabių vaikų identifikavimas ir savijautos ugdymo įstaigoje tyrimai
 • Veiksniai, lemiantys intelektinių gabumų realizavimą bei pasiekimų akademinėje veikloje lygį mokykliniame ir jauno suaugusiojo amžiuje
 • Psichologiniai brandumo mokyklai aspektai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: jurga.misiuniene@vdu.lt

Justina Slavinskiene lekt. dr. JUSTINA SLAVINSKIENĖ

Psichologijos katedros lektorė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Skirtingų psichologinių saugaus ir rizikingo elgesio kelyje prielaidų bei pasekmių analizė
 • Sveikatai nepalankaus elgesio psichologinių prielaidų analizė (priklausomybės)
 • Psichologiniai žmogaus įvertinimo metodai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: justina.slavinskiene@vdu.lt

Loreta Zajanckauskaite-Staskeviciene

Lekt. Dr. LORETA ZAJANČKAUSKAITĖ – STASKEVIČIENĖ

Psichologijos katedros lektorė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Ligos suvokimas
 • Prisitaikymas prie ligos
 • Emocijų ir elgesio sunkumai
 • Priklausomybės nuo medžiagų ir elgesio

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: loreta.zajanckauskaite-staskeviciene@vdu.lt

LAURA ALČIAUSKAITĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Motyvavimo pokalbis ir jo taikymo galimybės praktikoje
 • Su sveikata susijęs elgesys
 • Negalios psichologija
 • Fizinę negalią turinčių asmenų psichosocialiniai resursai ir jų skatinimas

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: laura.alciauskaite@vdu.lt

MONIKA ALEKSĖ

Psichologijos katedros doktorantė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Diskriminacijos lyties pagrindu ir seksualinio priekabiavimo tyrimai
 • Moterų savęs suvokimo pokyčiai patyrus seksualinį priekabiavimą ir diskriminaciją lyties pagrindu

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: monika.alekse@vdu.lt

 

 

LINA CIRTAUTIENĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Vadovavimo ir lyderystės psichologija
 • Psichologiniai ir organizaciniai vadovavimo efektyvumo veiksniai
 • Efektyvi lyderystė tarpkultūriniame kontekste
 • Lyderystė IT sektoriuje

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: lina.cirtautiene@vdu.lt

JOVITA JANAVIČIŪTĖ

Psichologijos katedros doktorantė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Insultą patyrusių pacientų kognityvinių funkcijų ir emocijų gerėjimą atskleidžiančių veiksnių tyrimai
 • Psichologiniai žmogaus įvertinimo tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: jovita.janaviciute@vdu.lt

 

KARINA KRAVČENKO

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Socialinių normų atsiradimo priežastys, veikimo mechanizmai, pasekmės 
 • Socialinių normų teorija pagrįstos intervencijos 
 • Alkoholio vartojimo prevencija 

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: karina.kravcenko@vdu.lt

 

MODESTA MORKEVIČIŪTĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Darbuotojo elgesys ir savijauta organizacijoje
 • Elgesio priklausomybės
 • Vadovavimas organizacijoje

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: modesta.morkeviciute@vdu.lt

 

 

UGNĖ PALUCKAITĖ

Psichologijos katedros doktorantė

VDU Psichologijos klinikos psichologė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Verbalinio ir neverbalinio savęs atskleidimo internete ir realioje erdvėje tyrimai
 • Rizikingo jaunuolių elgesio internete tyrimai (priežastys, pasekmės bei prevencinės/intervencinės galimybės)
 • Bendravimo psichologijos tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: ugne.paluckaite@vdu.lt

Andrius Smitas

ANDRIUS ŠMITAS

Psichologijos katedros doktorantas

Mokslinių interesų kryptys:

 • Subjektyviai vertinamą gerovę veikiantys biopsichosocialiniai veiksniai
 • Asmenybės bruožų reikšmė asmens funkcionavimui
 • Biologinių rodiklių reikšmė psichologiniams reiškiniams

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: andrius.smitas@vdu.lt

Egle Urvelyte

EGLĖ URVELYTĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Nepasitenkinimas savo kūnu, sutrikęs valgymo elgesys
 • Psichosocialiniai rizikos veiksniai, prognozuojantys nepasitenkinimą savo kūno vaizdu
 • Prevencinių programų efektyvumo tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: egle.urvelyte@vdu.lt

TADAS VADVILAVIČIUS

Psichologijos katedros doktorantas

Mokslinių interesų kryptys:

 • Darbo-šeimos sąveikos tyrimai
 • Tamsiosios triados asmenybės modelio tyrimai
 • Vadovavimo psichologijos tyrimai

Gyvenimo aprašymas

El.paštas: tadas.vadvilavicius@vdu.lt

 

Dovile Valiune

DOVILĖ VALIŪNĖ

Psichologijos katedros doktorantė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Vaikų ir paauglių emocijų raiška
 • Psichosocialinių veiksnių reikšmė pykčio kontrolei Intervencijų efektyvumo tyrimai
 • Kognityvinė elgesio terapija bei jos taikymo galimybės praktikoje

Gyvenimo aprašymas

El. paštas: dovile.valiune@vdu.lt

Vizituojantys katedros dėstytojai M. Bartollo (Maltos universitetas/ NVO „Willingness“)

L. Bieliauskas (Mičigano universitetas, JAV)

D.Hoff (Nebraskos universitetas Kernyje, JAV)

D.R.Tillman (Nebraskos universitetas Kernyje, JAV)

A. Ozolins (Linėjaus universitetas, Švedija))