LiPSA

LiPSA – tai Lietuvos psichologijos studentus vienijanti organizacija, prisidedanti prie būsimų psichologijos specialistų kompetencijų kėlimo bei profesinių tikslų realizavimo, suteikdama jiems erdvę tobulėti profesinėje srityje ir prisidedanti prie visuomenės švietimo psichologinėmis temomis.

LiPSA vienija aktyviausius Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio, Lietuvos sveikatos mokslų ir Klaipėdos universitetų psichologijos studentus, suteikia galimybę jiems bendrauti ir tobulėti, semtis ir dalintis patirtimi.

Inicijuodami gyvesnį Lietuvos psichologijos studentų bendravimą bei studentų bendradarbiavimą su psichologijos specialistais praktikais ir universitetų dėstytojais, stengiamės praplėsti būsimų psichologų žinias, įgyjamas paskaitų metu. Glaudžiai bendraudami tarpusavyje dalijamės profesine patirtimi, ją turtiname, įvairiapusiškai ruošiamės dirbti pagal specialybę. Bendradarbiaujame su kitomis panašių interesų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, atstovaujame Lietuvos psichologijos specialybės studentams tarptautinėse organizacijose. Taip pat stengiamės plėsti visuomenės žinias apie psichologiją ir psichologus.

Ką galiu veikti, būdamas LiPSA nariu?

  • Dalyvauti LiPSA organizuojamuose renginiuose arba pačiam prisidėti prie organizavimo;
  • Dalyvauti įvairiuose mokymuose, skirtuose kelti tiek profesines, tiek asmenines kompetencijas;
  • Gauti galimybę dalyvauti profesiniuose renginiuose ir konferencijose su nuolaida arba nemokamai;
  • Prisijungti prie vykdomų kampanijų ir šviesti visuomenę psichologinėmis temomis;
  • Dalyvauti padalinių susirinkimuose ir linksmai praleisti laiką bendraminčių būryje;
  • Imtis iniciatyvos ir padaryti kažką naujo! Mes visada esame atviri savo narių siūlymams, tad nepamiršk, kad esi organizacijos dalis ir gali ją pats kurti!

 

Nori tapti LiPSA nariu? Užpildyk šią anketą ir sek tolimesnius žingsnius!

Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) nariais gali būti asmenys, studijuojantys psichologiją LR aukštosiose mokyklose. Asmenys, neatitinkantys šio kriterijaus, gali tapti asocijuotais dalyviais. Narių stojimo tvarką apibrėžia Visuotinio susirinkimo tvirtinamas Narystės reglamentas. Asmenys, norintys tapti nariais ar asocijuotais dalyviais, turi sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Mes Tavęs laukiame!

Jei kyla daugiau klausimų, su mumis galima susisiekti el. paštu info@lipsa.lt arba prezidentas@lipsa.lt

Daugiau informacijos tinklapyje www.lipsa.lt/