Studijos

Atpažįstamas kaip vienas iš 800 geriausių pasaulio universitetų, Vytauto Didžiojo universitetas iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų išsiskiria plačiomis bendrauniversitetinėmis studijomis, kurias baigus ne tik suteikiamas kvalifikacinis bakalauro ar magistro laipsnis, bet kartu išugdomas gebantis savarankiškai bei kūrybiškai mąstyti, imlus naujovėms absolventas, aktyvus pilietinės visuomenės narys, siekiantis mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.

Liberali studijų politika

  • VDU studentai susikuria jiems priimtiniausius studijų planus patys nuspręsdami, kada ir kokius dalykus studijuoti
  • Universitetas suteikia galimybę pereiti iš vienos studijų programos į kitą bei keisti studijų formą pereinant iš ištęstinės formos studijų į nuolatines ir atvirkščiai
  • Su bakalauro diplomu VDU studentai taip pat gali įgyti gretutinės specialybės pažymėjimą, leidžiantį stoti į kitos studijų krypties magistrantūrą

Studijos Socialinių mokslų fakultete

  • Stojantieji gali rinktis iš skirtingų krypčių bakalauro ir magistrantūros studijų programas:

Bakalauro studijos

Magistrantūros studijos