Publikacijos

Monografijos, mokslo studijos, knygos nuo 2000 metų:

 1. Stankūnienė, V., M.Baublytė, K.Žibas, D.Stumbrys. 2016. Lietuvos demografinė kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai. [Demographic development of Lithuania: What do the population censuses reveal]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 284 p.
 2. Jasilionis D., V. Stankūnienė, A. Maslauskaitė, D. Stumbrys. 2015. Lietuvos demografinių procesų diferenciacija [Demographic differentials in Lithuania]. 200 p.
 3. Stankūnienė V., A. Maslauskaitė, M. Baublytė. 2013. Ar Lietuvos šeimos bus gausesnės. [Are families to be larger in Lithuania?]. Vilnius. 264 p. ISBN 978-9955-531-40-1
 4. Jasilionis D., V. Stankūnienė. 2012. Socioeconomic differences in adult mortality in Lithuania: a census-linked study. Population research.3. Vilnius. 96 p. ISBN 978-9955-531-35-7. ISSN 2029-8625.
 5. Maslauskaitė A., Baublytė M. 2012. Skyrybų visuomenė: ištuokų raida, veiksniai, pasekmės. Gyventojų studijos. 4. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Demografinių tyrimų institutas. 129 p. ISBN 978-9955-531-33-3, ISSN 2029-8625.
 6. Jasilionis D., V.Stankūnienė. 2012. Socioeconomic differences in adult mortality in Lithuania: a census-linked study. Population research.3. Vilnius: Lithuanian Social Research Centre, Institute for Demographic Research. 96 p. ISBN 978-9955-531-35-7. ISSN 2029-8625.
 7. Jasilionis D., V.Stankūnienė. 2011. Suaugusių Lietuvos gyventojų socioekonominiai mirtingumo skirtumai. Gyventojų studijos. Nr. 1. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, Demografinių tyrimų institutas. 108 p. ISBN 978-9955-531-33-3, ISSN 2029-8625.
 8. Lietuvos gyventojų politikos metmenys. 2010. Autoriai: M.Gedvilaitė, V.Stankūnienė, J.Reingardė, kt. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.2010, 60 p.ISBN 978-9955-531-31-9
 9. Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės. 2009 (ats. red. V.Stankūnienė, A.Maslauskaitė). Vilnius: STI, 560 p. ISBN 9955-531-28-9.
 10. The Baltic Countries: Population, Family, and Family Policy. Eds. V.Stankūnienė, D.Jasilionis. Vilnius: Institute for Social Research, 2009, 286 p. ISBN 978-9955-531-29-6.
 11. Stankūnienė V., M. Baublytė. Parents and children, men and women ir family and society. Vilnius: STI. 249 psl. ISBN 978-9955-531-24-1.
 12. Stankūnienė V., M. Baublytė. Tėvai ir vaikai, vyrai ir moterys šeimoje ir visuomenėje. Vilnius: STI, 320 psl. ISBN 978-9955-531-25-8.
 13. Stankūnienė, V., Jasilionis, D., Mikulionienė, S., Sipavičienė, A. 2007. Lietuvos demografinės raidos iššūkiai (atsak. red. V.Stankūnienė). Vilnius: STI, 80 p. ISBN 978-9955-531-23-4.
 14. Maslauskaitė, A., V. Stankūnienė. Šeima abipus sienų. Lietuvos transnacionalinės šeimos genezė, funkcijos, raidos perspektyvos. Vilnius: STI, TMO., 230 psl. ISBN-978-9955-697-10-7.
 15. Jasilionis, D., Stankūnienė, V., V. Školnikov. 2006. Lietuvos gyventojų mirtingumo sociodemografiniai skirtumai, 2001-2004. Statistikos departamentas, Socialinių tyrimų institutas, 130 p. ISBN 9955-588-92-6.
 16. Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida. Ats. red. V.Stankūnienė. Vilnius: Statistikos departamentas, STI., 178 p. ISBN 9955-588-93-4.
 17. Stankūnienė, V., Jasilionienė, A., R.Jančaitytė. 2005. Šeima, vaikai, šeimos politika: modernėjimo prieštaros. Vilnius: STI,  258 psl. ISBN 9955-531-20-7.
 18. Maslauskaitė, A. 2004. Meilė ir santuoka pokyčių Lietuvoje, Vilnius: STI, 237 p. ISBN 9955-531-13-4.
 19. Lietuvos gyventojų politikos strategijos metmenys. red. V.Stankūnienė, Vilnius: STI, 2004, 150 p. Autoriai: V.Stankūnienė, A.Maslauskaitė, A.Jasilionienė, M.Baublytė ir kt. ISBN 9955-531-14-2.
 20. Mikulionienė, S., Stankūnienė, V. 2003. Socio-Economic Status and Living Arrangements of Older Persons in Lithuania. New York and Geneva, 113 p. Lituanian institute of Philosophy and Sociology, and Statistics Lithuania. ISBN 92-1-116891-0.
 21. Stankūnienė, V., Jonkarytė, A., Mikulionienė, S., Mitrikas, A.A., A. Maslauskaitė. 2003. Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai. Vilnius, 387 p. ISBN 9955-531-09-6.
 22. Lietuvos gyventojai: 1990-2000. 2002. Ats. red. V.Stankūnienė. Vilnius, 132 p. ISBN 9986-523-89-3.
 23. Stankūnienė, V., V.Eidukienė ir kiti. 2001. Paramos šeimai politika: samprata ir patyrimas. Vilnius, 195 p. ISBN 9986-523-84-2.
 24. Stankūnienė, V., Baublytė, M., Kanopienė, V., S. Mikulionienė. 2000. Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region: Lithuania. – New York and Geneva, 98 p. ISBN 92-1-116763-9. ISSN 1014-4994.