VDU Sociologijos mokslo krypties Etikos komitetas

2021 m. birželio 16 d. Rektoriaus įsakymu (Nr. 265) pavirtinta VDU Sociologijos mokslo krypties (Sociologijos katedros, Socialinio darbo katedros, Socialinių tyrimų centro, Socialinės antropologijos centro, Demografinių tyrimų centro) mokslinių tyrimų atitikties pagrindiniams tyrimų profesionalumo ir etikos principams vertinimo komiteto (toliau Etikos komitetas) sudėtis. Etikos komiteto veiklos reglamentas.

Etikos komiteto sudėtis:

  • prof. dr. Vylius Leonavičius
  • prof. dr. Domantas Jasilionis
  • prof. dr. Jonas Ruškus
  • doc. dr. Kristina Šliavaitė
  • dr. Julija Eidukevičiūtė
  • dr. Lina Danusevičienė
  • Laura Lapinskė