VDU Psichologijos mokslo krypties Etikos komitetas

2023 m. birželio 22 d. Rektoriaus įsakymu (Nr. 270) atnaujinta VDU Psichologijos mokslo krypties (Psichologijos katedros ir Psichologijos klinikos) mokslinių tyrimų atitikties pagrindiniams tyrimų profesionalumo ir etikos principams vertinimo komiteto (toliau Etikos komitetas) sudėtis. Etikos komiteto veiklos reglamentas.

Etikos komiteto sudėtis:

  • prof. dr. Aidas Perminas
  • prof. dr. Liuda Šinkariova
  • doc. dr. Visvaldas Legkauskas
  • doc. dr. Rytis Pakrosnis
  • doc. dr. Loreta Gustainienė