VDU Psichologijos mokslo krypties Etikos komitetas

2022 m. rugsėjo 20 d. Rektoriaus įsakymu (Nr. 397)  atnaujinta VDU Psichologijos mokslo krypties (Psichologijos katedros ir Psichologijos klinikos) mokslinių tyrimų atitikties pagrindiniams tyrimų profesionalumo ir etikos principams vertinimo komiteto (toliau Etikos komitetas) sudėtis. Etikos komiteto veiklos reglamentas.

Etikos komiteto sudėtis:

  • doc. dr. Viktorija Čepukienė (pirmininkė)
  • prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė (sekretorė)
  • doc. dr. Laura Šeibokaitė
  • dr. Jurga Misiūnienė
  • dr. Ugnė Paluckaitė