Papildomas priėmimas į VDU Socialinių mokslų fakulteto Socialinės demografijos studijas (Vilniuje)

pexels-photo-largeSOCIALINĖS DEMOGRAFIJOS magistro studijų programa yra vienintelė demografijos mokslo šakos programa Baltijos šalyse bei viena iš nedaugelio Rytų ir Vidurio Europos regione.

Socialinės demografijos magistro studijų programa skirta studentams, baigusiems įvairias bakalauro programas: socialinių mokslų (sociologija, socialinė politika, socialinis darbas, ekonomika, politikos mokslai, visuomeninė geografija), fizinių mokslų (statistika, matematika), biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata).

Socialinės demografijos magistro studijų programos absolventai įgis Socialinių mokslų srities Sociologijos krypties demografijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Numatomos studijos yra unikali tarpdalykinio pobūdžio programa, kurios pagrindą sudarančios demografijos mokslo šakos žinios ir kompetencijos studijų procese harmoningai derinamos ir jungiamos su inovacinėmis socialinės politikos, sociologijos, ekonomikos, visuomenės sveikatos, mokslų žiniomis.

Studijų programos dėstytojais pakviesti stipriausi Lietuvos demografai, lietuviai demografai, dirbantys garsiausiuose pasaulio demografinių tyrimų institutuose, užsienio demografai iš Makso Planko Demografinių tyrimų instituto (Vokietija); Nacionalinio demografinių tyrimų instituto (Prancūzija)  bei stipriausi gretutinių specialybių dėstytojai (ekonominės demografijos, visuomenės sveikatos ir pan.).

Socialinės demografijos magistro studijos inicijuotos atsižvelgiant į labai sudėtingą ir toliau blogėjančią Lietuvos demografinę situaciją, stoką aukštos kvalifikacijos specialistų, galinčių suprasti vykstančių negatyvių demografinių pokyčių prielaidas ir veiksnius, teikti situacijos gerinimui adekvačius siūlymus ir priimti viešosios politikos sprendimus. Iki šiol Lietuvoje šios srities specialistai nebuvo rengiami.