Kviečiame studijuoti SOCIALINIO DARBO magistro studijų programoje

Socialinis darbas

Patinka dirbti komandoje? Sieki didesnio socialinio teisingumo ir žmogaus teisių užtikrinimo? Nori tapti lyderiu socialinio darbo srityje?

Studijuok SOCIALINIO DARBO magistro programoje VDU!

Čia puikiai užsienio ekspertų įvertinta studijų programa, aukščiausio lygio dėstytojai, studentų įvairovė. Čia studijuojant įgyjama profesinė meistrystė siekti visuomenės pokyčių dėl žmogaus orumo ir socialinio teisingumo.

Socialinis darbas – tai pagalbos žmonėms, įgalinimo ir socialinių pokyčių, socialinio teisingumo ir žmogaus teisių profesija.

„Man labai svarbu, kad čia dirba kompetentingi dėstytojai, savo sričių profesionalai, kurie kuria lygiavertį ir šiltą santykį su studentais“, – sako pirmo kurso studentė Gintarė Patašiūtė.

„Studijuodama magistro programoje turėjau nerealią galimybę būti Erasmus studente ir vieną semestrą mokiausi  Laplandijos universitete Suomijoje, kur t. p. atlikau ir socialinio darbo praktiką didžiausioje regiono ligoninėje. Tada aš galutinai apsisprendžiau, kad noriu dirbti socialine darbuotoja būtent sveikatos priežiūros srityje“, – apie studijas ir dabartinius profesinius vingius patirtimi dalinasi VDU Socialinio darbo absolventė Vytautė Užaitė savo sėkmės istorijoje.

Socialinis darbas

Plačiau apie VDU Socialinio darbo magistrantūros programą skaitykite čia

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki birželio 28 d. 24 val.

Visą informaciją apie 2023 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

Kviečiame studijuoti SVEIKATOS PSICHOLOGIJOS magistro studijų programoje

Kodėl ją studijuoti VDU?

Liuda Šinkariova

„Kuo sveikatos psichologija yra unikali?

Pirma, šios psichologijos srities išskirtinumą sudaro svarbūs tyrimo objektai: sveikatos stiprinimas, ligų išsivystymo priežasčių analizė, ligų prevencija, ligų gydymas.

Antra, sveikatos psichologai nagrinėja psichologinius veiksnius, nulemiančius sveikatai nepalankaus elgesio pasirinkimus ir tiria būdus, skatinančius rinktis palankius sveikatai sprendimus.

Trečia, sveikatos psichologai nagrinėja asmens ligos suvokimo ypatumus, ligos įveikimo būdus.

Ketvirta, sveikatos psichologai dalyvauja tobulinant sveikatos priežiūros politiką ir strategiją.

Penkta, unikalu tai, kad ši psichologijos sritis paliečia kiekvieną žmogų asmeniškai…“

– prof. dr. Liuda Šinkariova, VDU Sveikatos psichologijos programos dėstytoja.

„Čia saugi ir draugiška atmosfera, gerai veikianti sistema, kad net leidžiu sau pasakyti, jog čia yra taip gerai, kad VDU sukelia priklausomybę… Taigi, po bakalauro studijų, esu čia, VDU Sveikatos psichologijos magistro studijose“, – sako pirmo kurso studentė Inga Meškauskienė.

Plačiau apie VDU Sveikatos psichologijos magistrantūros programą skaitykite čia

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki birželio 28 d. 24 val.

Visą informaciją apie 2023 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

Kviečiame studijuoti TAIKOMOSIOS SOCIOLOGIJOS magistro studijų programoje

Kodėl ją studijuoti VDU?

Domiesi visuomenės problemomis, kylančiomis įvairiose gyvenimo srityse? Patiktų atlikti šių problemų tyrimus bei apibrėžti sprendimų galimybes, taikant naujausias sociologijos mokslo teorijas ir metodus? Aktualu galimybė derinti mokslą ir studijas? Studijuoti pas geriausius šios srities dėstytojus? Studijuok TAIKOMOSIOS SOCIOLOGIJOS magistro programoje VDU!

„Šiuolaikinės visuomenės tampa vis sudėtingesnės, vis sunkiau prognozuojamos ir pilnos iššūkių. Visuomenių, kurių žmonės jau buvo primiršę infekcines ligas, staiga supurto COVID-19. Visuomenės, kurių biologiniai mokslai sugeba sukurti veiksmingus vaistus prieš plintančias ligas ar sukuria sveikos elgsenos ir gyvensenos taisykles bei pasiūlo ilgą be ligų gyvenimo trukmę, negali įtikinti savo piliečių laikytis šių taisyklių. Jau senokai visuomenės sveikatos klausimai peržengė medicinos ribas ir atsigręžė į socialiniais mokslais ir sveikatos sociologija grindžiamą sveikatos politiką“

– prof. dr. Vylius Leonavičius, VDU Sociologijos katedros dėstytojas.

„Magistrantūros studijos man yra visiškai kamerinis skambesys. Iš šio studijų etapo prisimenu profesoriaus Romualdo Vaštoko paskaitas, kurių metu žiūrėdavome ir aptardavome dokumentinius filmus apie įvairius reiškinius. Prisimenu profesoriaus Vyliaus Leonavičiaus paskaitas ir jo asmeninį dėmesį studentui. Kai maža studentų grupė klostosi visai kitas bendravimo santykis. Prisimenu dėstytojo prof. Artūro Tereškino paskaitas. Jų metu tu niekada nepasijutai esantis kažkoks menkesnis, nesvarbus. Tai yra dėstytojai autoritetai, kurie eina į santykį, diskutuoja, kurie pasiruošę išgirsti tave ir tau padėti“, – dalinasi VDU Taikomosios sociologijos absolventė Justina Mieželė savo sėkmės istorijoje.

Plačiau apie VDU Taikomosios sociologijos magistrantūros programą skaitykite čia.

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki birželio 28 d. 24 val.

Visą informaciją apie 2023 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

Kviečiame studijuoti ORGANIZACINĖS PSICHOLOGIJOS magistro studijų programoje

Kodėl ją studijuoti VDU?

„Organizacinės psichologijos programa skirta norintiems prisidėti prie darbuotojų gerovės ir organizacijos efektyvumo didinimo. Kompetentingi dėstytojai ir puikiai tarptautinių ekspertų įvertinta studijų programa suteiks galimybę įgyti kompetencijų, reikalingų dirbti žmogiškųjų išteklių valdymo srityje verslo organizacijose, darbuotojų atrankos agentūrose, personalo mokymo ir vertinimo centruose, profesinio konsultavimo ir karjeros centruose ar užsiimti privačia praktika. Be abejo, šis sąrašas nėra galutinis. Mūsų absolventai kuria naudą įvairiose organizacijose, praktiškai pritaikydami psichologines teorijas ir principus“, – teigia doc. dr. Kristina Kovalčikienė, VDU Organizacinės psichologijos programos dėstytoja.

Kristina Kovalčikienė

„Labai daug diskusijų, seminarų, workshop‘ų. Tai yra interaktyvios studijos tam, kam įdomu būtų ne tik teoriškai paliesti, bet ir praktiškai pasimėginti. Dėl to, pats ir pasirinkau jas“, – sako pirmo kurso studentas Edvinas Lučkauskas.

“Kas mane veža dabartiniame darbe – tai galimybė matyti, kaip auga žmonės…”. Savo mintimis apie pasirinkimą studijuoti Organizacinę psichologiją, dabartinius profesinius iššūkius bei pasiekimus dalinasi VDU Organizacinės psichologijos absolventė Lina Preikšienė, pasakodama savo sėkmės istoriją.

Plačiau apie VDU Organizacinės psichologijos magistrantūros programą skaitykite čia.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS VYKSTA 2023.06.01 – 2023.06.28 (iki 24 val.).

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu: http://epasirasymas.vdu.lt

Visą informaciją apie 2023 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

Kviečiame studijuoti SOCIALINĖS ANTROPOLOGIJOS magistro studijų programoje

Kviečiame rinktis magistrantūros studijas VDU Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros programoje „Socialinė antropologija“.

Socialinės antropologijos magistro studijų programoje gilinsies į šiuolaikinės globalios transnacionalinės ir daugiakultūrinės visuomenės tarpusavio ryšius, tarpkultūrinį supratimą, mokysies tyrinėti socialines praktikas, politines strategijas ir kultūrines prasmes. Čia studijuosi etnografijos pagrindus ir antropologinių lauko tyrimų metodus, šiuolaikines socialinės antropologijos teorijas , etniškumą, migraciją, identiteto politiką ir kitus dalykus. Taip pat galėsi daugiau sužinoti apie tave dominančias temas iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo: nuo lyčių, medicinos ir vizualinės antropologijos iki miesto, maisto ir mitybos antropologijos. Be to, turėsi galimybę įgyti Pietų Ilinojaus universiteto (JAV) magistrinių antropologijos studijų sertifikatą „Tarpkultūrinis supratimas“ (Intercultural Understanding). Sertifikatas bus suteikiamas šalia VDU diplomo. Po šių studijų galėsi dirbti tarpkultūrinio supratimo konsultantu, tyrėju ir analitiku įvairiuose projektuose, migracijos, prieglobsčio ir pabėgėlių reikalų tarnybose, tarpkultūrinėse įstaigose, tarptautinėse organizacijose, fonduose, žmogiškųjų išteklių, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų srityse. Taip pat galėsi tęsti studijas toliau doktorantūroje.

Sociokultūrinė antropologija tai mokslas tiems, kurių tikslas yra mokslinis ar praktinis interesas pažinti ir suprasti skirtingas kultūras ir visuomenes, tuo pačiu ugdant tarpkultūrinį supratimą ir gebėjimą įgytas teorines ir metodologines žinias taikyti praktikoje.

— Doc. dr. Kristina Šliavaitė,
Programos dėstytoja

„Man asmeniškai šitas mokslas padeda suprasti pasaulį aplink mane – kodėl mes gyvename taip, kaip gyvename; kodėl turime vienokius ar kitokius papročius, ar tradicijas; iš kur visa tai ateina… Tai mokslas skatinantis viską kvestionuoti“, – sako Socialinės antropologijos magistrantūros studijų antro kurso studentė Šarūnė Baltramonaitytė.

„Studijose man buvo esminiai keli dalykai. Vienas iš jų buvo tai, kad studijų metu aš gavau labai daug žinių apie įvairias sritis, skirtingus dalykus. Aš turiu smalsumą, todėl man tai buvo labai svarbu. Kitas dalykas buvo dėstytojai. Su dėstytojais ryšys studijų metu buvo labai betarpiškas, artimas ir auginantis. Dėstytojas skatino tave domėtis, tau visada padėdavo. Tai labai įkvepia. Dar vienas dalykas, kuris man buvo svarbus – tai mūsų grupė. Labai šaunūs buvo mano kolegos kursiokai. Mes dažnai eidavome kur nors vakaroti ir visada kalbėdavome apie studijas, nes mums visiems buvo labai įdomu. Kartu visiems mokytis buvo labai smagu“, – apie magistrantūros studijas mintimis dalinasi VDU Socialinės antropologijos absolventė s. Juozapa Živilė Miliauskaitė savo sėkmės istorijoje.

Absolventės sėkmės istorija

Plačiau apie VDU Socialinės antropologijos magistrantūros programą skaitykite čia

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS VYKSTA 2023.06.01 – 2023.06.28 (iki 24 val.).

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu: http://epasirasymas.vdu.lt

Visą informaciją apie 2023 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

Kviečiame rinktis magistrantūros studijas VDU Socialinių mokslų fakultete!

Karjera & Studijos 2023

Visi apsigynusieji BA, nebūtina laukti diplomų įteikimo, dokumentus galite pateikti jau dabar! Daugiau apie magistrantūros studijų programas VDU Socialinių mokslų fakultete:

Sveikatos psichologijaKodėl ją studijuoti VDU?

Organizacinė psichologijaKodėl ją studijuoti VDU?

Mokyklinė psichologijaKodėl ją studijuoti VDU?

Socialinė antropologija Kodėl ją studijuoti VDU?

Socialinė demografija Kodėl ją studijuoti VDU? (Priėmimas nevykdomas) 

Taikomoji sociologija Kodėl ją studijuoti VDU?

Socialinis darbas Kodėl ją studijuoti VDU?

 

Dokumentai priimami iki birželio 28 d. 24 val. sistemoje: http://epasirasymas.vdu.lt

Visa informacija apie priėmimo sąlygas

Kviečiame studijuoti VDU Socialinių mokslų fakultete!

Kviečiame studijuoti SOCIALINĖS DEMOGRAFIJOS magistro studijų programoje

Kodėl ją studijuoti VDU?

Nori suprasti ir prisidėti sprendžiant demografines problemas? Studijuok SOCIALINĖS DEMOGRAFIJOS magistro programoje VDU! Tai vienintelė demografijos programa Baltijos šalyse. Studijos vykdomos Vilniuje.

 „Demografijos studijos siejamos su didžiuliais modernios visuomenės demografiniais iššūkiais: sunkiai valdomais globaliais ir regioniniais gyventojų migracijos srautais, šeimos transformacija, labai žemu gimstamumu ir sparčiu visuomenės senėjimu.

VDU Socialinės demografijos magistro studijos rekomenduojamos tiems, kurie yra neabejingi demografinėms problemoms bei turintiems ambicijų įgytas žinias taikyti viešajame valdyme ir versle. Ši skirta besidomintiems ne vien nacionalinėmis Lietuvos problemomis, bet norintiems įgyti naujausių tarptautinių demografijos mokslo žinių bei išmokti profesionaliai vertinti šiuolaikinius globalius ir Vidurio ir Rytų Europos regiono demografinius iššūkius ir įsijungti į tarptautinių institucijų veiklą“, – sako prof. dr. Domantas Jasilionis, VDU Demografinių tyrimų centro vadovas ir Sociologijos katedros dėstytojas. Visą straipsnį apie programos ištakas skaitykite čia.

dr. Domantas Jasilionis

„Man šis studijų laikas buvo labai šviesus ir prasmingas. Nors pradėjau studijuoti man visiškai naują, nepažįstamą sritį, tačiau pats mokymasis man labai patiko. Buvo labai įdomūs ne tik dėstytojai, bet ir visi dėstomi dalykai. Širdyje išsinešiau didelę šilumą ir meilės jausmą. Dėstytojo ir studento santykis buvo toks ypatingas, jis rėmėsi rodomu dėmesiu, bendradarbiavimu, pagarba. Prisimenu, jog būdama studente, visada jaučiau palaikymą, motyvaciją ir skatinimą judėti į priekį. Visada buvau priimta kaip lygiavertė dėstytojo partnerė. Be to, pradėjau vėl studijuoti po gana ilgo laiko tarpo. Pastebėjau, kad mano visai kitas požiūris į mokymąsi nei buvo anksčiau. Taigi, gal visai verta pradėti studijuoti po kažkurio laiko, nes tuomet keičiasi požiūris į mokslą, kuriasi kitas santykis su tuo, ką darai“, – studijų universitete prisiminimais dalinasi VDU Socialinės demografijos absolventė Dovilė Bugienė savo sėkmės istorijoje.

Plačiau apie VDU Socialinės demografijos magistrantūros programą skaitykite čia

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki birželio 28 d. 24 val.

Visą informaciją apie 2022 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia

Džiaugiuosi savo pasirinkimu VDU SMF: Socialinė antropologija

„Man asmeniškai šitas mokslas padeda suprasti pasaulį aplink mane – kodėl mes gyvename taip, kaip gyvename; kodėl turime vienokius ar kitokius papročius, ar tradicijas; iš kur visa tai ateina… Tai mokslas skatinantis viską kvestionuoti“, – sako antro kurso Socialinės antropologijos magistrantūros studijų studentė Šarūnė.

Daugiau informacijos apie šią studijų programą.

KVIEČIAME STUDIJUOTI SOCIOLOGIJOS MAGISTRO PROGRAMOSE „TAIKOMOJI SOCIOLOGIJA“ IR „SOCIALINĖ DEMOGRAFIJA“ (dėstoma mišriu nuotoliniu būdu)

Kviečiame rinktis magistrantūros studijas VDU Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros programose „Taikomoji Sociologija“ (vykdoma Kaune) ir „Socialinė demografija“ (vykdoma Vilniuje). Abi programos dėstomos pusiau nuotoliniu būdu, tad itin patogu dirbantiesiems!

Taikomoji Sociologija

Socialinė demografija

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS VYKSTA NUO 2022 06 01 IKI 2022 06 28 24 VAL.

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu: http://epasirasymas.vdu.lt

Visą informaciją apie 2022 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia:

https://www.vdu.lt/lt/studijos/magistranturos-studijos/

Prasideda priėmimas į VDU magistrantūros studijas

Priėmimas

Vytauto Didžiojo universitetas, vykdantis studijas, grįstas Artes Liberales principais, nuo birželio 1 dienos skelbia priėmimą į 69 magistrantūros studijų programas. Stojantiesiems šiais metais siūlomas platus spektras studijų programų: jungtinių, dvigubo diplomo, vykdomų anglų kalba ir kitų, studijuojančiojo ir darbo rinkos poreikius atitinkančių, studijų programų.  

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta internetu: http://epasirasymas.vdu.ltPrašyme galima nurodyti iki 4 pageidavimų. Stojantysis pageidavimus turėtų pateikti prioriteto mažėjimo tvarka.  

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki birželio 28 d. 24 val. VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.  

Birželio 29 dieną vyks stojančiųjų motyvacijos vertinimas, tik tiems, kurie kandidatuoja į studijų programas, kurių priėmimo sąlygose numatytas motyvacijos vertinimas. Stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos vertinime nurodytu laiku. Jei stojantieji dėl objektyvių priežasčių motyvacijos vertinime negali dalyvauti, turi iš anksto apie tai pranešti studijų programą vykdančiam akademiniam padaliniui ir susiderinti dėl motyvacijos pokalbio vertinimo galimybių vaizdo konferencijos būdu.  

Visą informaciją apie 2022 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

VDU SMF – šiuo metu magistrantūros studijas siūlo šiose studijų programose:

PriėmimasSocialiniai mokslai