Priėmimas

VDU SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE VYKDOMOS BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS:

👉Psichologija

👉Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas

👉Sociologija ir antropologija

Džiaugiamės, kad domiesi studijomis VDU Socialinių mokslų fakultete. Priėmimas į nuolatinių studijų programas vykdomas pagal tvarką, nustatytą dokumentuose dėl bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Priėmimas į VDU vyksta šiais etapais:

  • Bendrasis priėmimas (pagrindinis ir papildomas etapai). Bendrojo priėmimo metu stojantysis dalyvauja bendrajame konkurse į visas savo prašyme nurodytas valstybės finansuojamas ir/ar valstybės nefinansuojamas aukštųjų mokyklų programų vietas.
  • Universitetinis priėmimas. Stojantieji gali tiesiogiai pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Vytauto Didžiojo universitete.

Bendrasis priėmimas dažniausiai organizuojamas birželio–rugpjūčio mėnesiais. Stojimo prašymai registruojami tik internetu LAMA BPO svetainėje.

Priėmimą į Bakalauro studijas VDU organizuoja ir vykdo Marketingo ir komunikacijos departamentas. Departamentas teikia informaciją apie tai, kokios studijų programos yra siūlomos VDU, kokių dalykų įvertinimai reikalingi skaičiuojant konkursinį balą, bei atsako į kitus stojantiesiems rūpimus klausimus.

Kokius brandos egzaminus pasirinkti?

2022 metais Lietuvoje įgijus vidurinį išsilavinimą

Dokumente „Konkursinės eilės sudarymo tvarka 2022 m.“ pagal studijų sritis ir kryptis pateikti visi 2022 m. stojime reikalingi konkursiniai mokomieji dalykai.

2021 metais Lietuvoje įgijus vidurinį išsilavinimą

2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo laisvai pasirenkamas valstybinį brandos egzaminas; taip pat taip pat penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7.

Egzaminai

EgzaminasKoeficientas
Matematika0.4
Lietuvių kalba ir literatūra0.2

Egzaminai arba metiniai pažymiai

DalykasKoeficientas
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas)0.2
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba0.2

Priėmimo į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2021 m. sąlygos.

Daugiau informacijos apie stojimą ieškok čia.

2019-2020 metais Lietuvoje įgijus vidurinį išsilavinimą

2018 metais Lietuvoje įgijus vidurinį išsilavinimą

2016-2017 metais Lietuvoje įgijus vidurinį išsilavinimą

Kiti galimi atvejai

Kaip sužinoti savo konkursinį balą?

Stojant į VDU, tavo egzaminų ir metinių pažymių rezultatai bus paverčiami konkursiniu balu. Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta Konkursinės eilės sudarymo tvarka) ir padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Savo konkursinį balą stojimams, gali pasiskaičiuoti čia:

Studijų finansavimas

Nuolatinės studijos gali būti finansuojamos valstybės arba studijų kaina padengiama paties stojančiojo lėšomis. Studijų finansavimo pobūdį renkasi pats stojantysis, pildydamas stojimo prašymą. Studijų programų sąrašai, konkursinio balo sandara, priėmimo vykdymo etapai, studijų kainos pateiktos Vytauto Didžiojo universiteto Studentų priėmimo sąlygose.

VDU skiriamos stipendijos ir kita finansinė parama: stipendijosmokestinės lengvatoskita parama

Kyla klausimų? Susisiekime ☎️

Studijų informacijos centras

Adresas: K. Donelaičio g. 52 LT-44244 Kaunas
Telefonas: (8-37) 32 32 06
El. paštas: priemimas@vdu.lt

 

VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanatas

Adresas: Jonavos g 66 – 305, LT-44191 Kaunas
Telefonas: +370 37 327 820
El. paštas: smf@vdu.lt