LEVEL 5 sistemos mokymai asmeninių, socialinių ir organizacinių kompetencijų vertinimui

Level5_cube_EN2016 m. kovo 7-11 dienomis, Edukologijos katedros lektorė dr. Elena Trepulė ir doktorantė Giedrė Tamoliūnė dalyvavo projekto „IMPACT- IT based Methodology for Promoting, Assessing and validating Competence oriented learning and Training“, Nr. 2014-1-DE02-KA200-001611, partnerių susitikime Politechnic of Leiria, Peniche, Portugalijoje. Susitikimo metu vyko intensyvūs mokymai, išbandant neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo sistemą, paremtą IT jungtimis su virtualiomis mokymosi aplinkomis ir atvirųjų švietimo išteklių panaudojimu. Ši sistema paremta neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo LEVEL 5 (penkių lygių) sistema, sukurta anksčiau vykusių projektų (REVEAL, VILMA, VITA) metu. LEVEL 5 sistema leidžia įvertinti kompetencijų įgijimo progresą remiantis trijų dimensijų (kognityvinė, veiklos ir afektinė) modeliu.

Partnerių susitikimo metu, kovo 9 d., taip pat vyko konferencija „The IMPACT Approach, Validation of Informal and Non Formal learning, VINFL, Supported with Innovative Learning Solutions“, kurioje dr. Elena Trepulė pristatė LEVEL 5 sistemos pilotinio tyrimo taikymo patirtį Vytauto Didžiojo universitete.

Projektą koordinuoja Vokietijos neformalaus švietimo organizacija „Bupnet“ (Dr. Tim Scholze), o dalyvauja 10 partnerių iš 9 šalių. Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedra dalyvauja jau ketvirtame su LEVEL 5 sistemos plėtojimu susijusiame projekte.

Visus susidomėjusius kviečiame sekti projekto eigą projekto internetinėje svetainėje www.impact-eu.net arba el. paštu susisiekti su projekto koordinatoriais Lietuvoje:

Dr. Elena Trepulė: e.trepule@smf.vdu.lt

Doc. Dr. Aušra Rutkienė: a.rutkiene@smf.vdu.lt

Pasaulinė Socialinio darbo diena

Soc darbo diena 2016Š.m. kovo 15 dieną švenčiama Pasaulinė Socialinio darbo diena, skirta atkreipti dėmesį į žmonių teisių ir orumo klausimus. Socialinis darbas – tyrimais grįsta profesija ir akademinė disciplina, kuri skatina socialinius pokyčius, socialinį visuomenės narių sutelktumą, žmonių ir bendruomenių įgalinimą. Socialinis teisingumas, žmonių teisės ir orumas, pagarba žmonių skirtingumas yra pamatiniai socialinio darbo principai. Socialinio darbo teorijos ir tyrimai suteikia žinias ir veikimo būdus, kaip įtraukti žmones ir visuomenės struktūras spręsti žmonių gerovės ir kasdieninio gyvenimo iššūkius.

Kovo 15 dieną Vytauto Didžiojo universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, Socialinio darbo katedra, organizuoja forumą „Visuomenės klesti, kaip gerbiamas visų žmonių orumas ir teisės“. Forume politikai, seimo nariai, socialinio darbo praktikai, Lietuvos ir JAV tyrėjai ir mokslininkai diskutuos žmogaus teisių ir orumo klausimais. Žmogaus orumas aptariamas kaip bendražmogiška vertybė ir žmogaus neginčijama teisė. Bet taip pat, diskutuojama kontekstuali orumo samprata, siekiant suprasti, kaip orumą išgyvena socialinę atskirtį ar diskriminaciją patiriantys žmonės. Dagiau informacijos http://www.vdu.lt/lt/socialiniu-mokslu-fakultetas-svencia-25-meti/

Pasaulinės socialinio darbo dienos minėjimui kovo mėnesį visame pasaulyje yra organizuojama daugybė renginių. Šią diena švenčia viso pasaulio socialinio darbo mokyklos ir asociacijos vienijančios socialinio darbo praktikus, socialinių darbuotojų rengėjus, socialinės politikos formuotojus ir kt. Tarptautinė socialinių darbuotojų federacija (http://ifsw.org/) organizuoja renginius Ženevoje, Niujorke, Vienoje, kartu su Europos socialinio darbo mokyklų asociacija (http://www.eassw.org/call-for-projects.html) Briuselyje organizuoja diskusiją pabėgėlių ir migrantų klausimais. Europos socialinio darbo mokyklų asociacija kviečia socialinio darbo mokyklas, bendruomenes švęsti šią dieną ir diskutuoti žmogaus teisių ir socialinio darbo vertybių temomis.

icon_pdfDienotvarkė

Sociologų tyrimai pristatyti Vilniaus knygų mugėje

Vasario 25-28 dienomis vyko jau 17-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė, kurioje savo knygas pristatė bei diskusijose dalyvavo VDU dėstytojai iš įvairių fakultetų. Penktadienį, vasario 26 d. Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros dėstytojai prof. Artūras Tereškinas, prof. Aušra Maslauskaitė, doc. Jurga Bučaitė-Vilkė ir dr. Rūta Vaičiūnienė pristatė savo naujausias kartu su bendraautoriais parengtas knygas „Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas Lietuvoje“ (Versus Aureus, 2015) ir „Vyrai nusivylimo ekonomikose: tarp gero gyvenimo ir socialinės atskirties“ (Versus Aureus, 2016). Diskusiją „Lietuviai nusivylimo ekonomikose: kaip gyventi gerą gyvenimą?“ vedė LRT žurnalistas Virginijus Savukynas. Vienas pagrindinių diskusijos klausimų buvo susijęs su pasitenkinimo gyvenimu samprata, kaip skirtingos socialinės grupės suvokia asmeninės atsakomybės, emocinės gerovės, materialinio apsirūpinimo ir vartojimo, socialinio kapitalo svarbą. Apie diskusiją plačiau galima paskaityti Delfi publikacijoje:

Plačiau internete:

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/lietuviska-svajone-kodel-ja-pasiekti-taip-sunku.d?id=70535768

VDU atstovams – Lietuvos mokslų akademijos įvertinimas

VDU Sociologijos katedros lektoriui dr. Apolonijui Žiliui ir VDU Menų fakulteto absolventei Eglei Ročkaitei skirti Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštai už mokslinius darbus.

Sociologas dr. A. Žilys pagyrimu įvertintas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse už savo mokslinį darbą „Moderniosios visuomenės plėtra: rezidencinė diferenciacija Lietuvos didmiesčiuose“.

Tuo tarpu VDU magistrei E. Ročkaitei pagyrimas skirtas aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse už mokslinį darbą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės totorių medinė sakralinė architektūra: tradicija ir tęstinumas“ (darbo vadovas – VDU Menų fakulteto profesorius Vytautas Levandauskas).

Apie LMA premijas ir stipendijas

KVIEČIAME Į PASKAITĄ APIE PRIKLAUSOMYBĘ NUO ALKOHOLIO

Alkoholis2016 m. kovo 14 d. (pirmadienį) 16:00 val. KVIEČIAME Į PASKAITĄ APIE PRIKLAUSOMYBĘ NUO ALKOHOLIO (Jon. 66 – 108 aud.)
Dalyvaus ir patirtimi dalinsis AA draugijos nariai.

Paskaita aktuali psichologams, sociologams, socialiniams darbuotojams ir visiems besidomintiems.
Dalyvavimas nemokamas, išankstinės registracijos nėra.

Kvietimas

Kviečiame dalyvauti!

VDU viešėjo LR vidaus reikalų ministras S. Skvernelis

Vytauto Didžiojo universitete kovo 4 d. viešėjo LR vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Susitikimo metu pagal visuomenės apklausas populiariausiu laikomas Lietuvos politikas su universitetu pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir dalyvavo dviejose diskusijose: pokalbyje su VDU vadovybe ir susitikime su akademine bendruomene.

Pokalbyje su VDU vadovybe S. Skvernelis aptarė regioninę politiką, Lietuvos universitetinio sektoriaus ir valstybės tarnybos problemas bei jų galimus sprendimus.

Kalbėdamas apie darbą Vidaus reikalų ministerijoje, ministras atskleidė siekius įgyvendinti idealios ministerijos modelį, kuris turėtų pakeisti biurokratijos persmelktą darbuotojų mentalitetą – pasak jo, dabartinius valstybės tarnybos trūkumus parodo ir Vijūnėlės dvaro skandalas. „Politikus spaudė dėl to, kad rezultatų siekiantis žmogus matė, jog biurokratų procedūros yra beviltiškos. Jei turime naują idėją, sugalvojam kažką daryti, tai vien iki jos atsidūrimo Vyriausybėje praeina 6-7 mėnesiai“, – paaiškino ministras. Pasak S. Skvernelio, todėl ir siekiama į ministeriją pritraukti daugiau žmonių, rasti tarp jų motyvuotų, kurie siektų realių rezultatų.

Su VDU rektoriumi prof. Juozu Augučiu ministras aptarė Lietuvos aukštojo mokslo strategiją. S. Skvernelis pritarė rektoriui, jog išsilavinusių žmonių neturėtų mažėti – priešingai, jų turėtų būti daugiau, nes valstybės, pilietinės visuomenės ir ekonomikos pagrindas yra išsilavinusi, atspari manipuliacijoms ir kritiškai mąstanti visuomenė.

„Į ministeriją atėjus jauniems darbuotojams, gautą darbą jie padarė per du mėnesius, o mūsų specialistai vis dar iki galo nesupranta, kaip. Tai pavyzdys, kas atsitinka, kai ateina ir dirba kito mąstymo žmonės“, – jaunų išsilavinusių darbuotojų svarbą iliustravo S. Skvernelis.

Susitikime VDU rektorius pristatė universitetų optimizacijos modelį, pagal kurį Lietuvoje turėtų likti du stiprūs klasikiniai universitetai, du techniškieji ir keletas specializuotų universitetų. Taip pat aptarta ir regioninių universitetų padėtis – šiuo klausimu ministras ir rektorius sutarė, jog regionuose būtina išlaikyti aukštojo mokslo prieinamumą.

Po diskusijos, prof. J. Augutis ir S. Skvernelis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria numatomas abipusiai naudingas bendradarbiavimas, keitimasis patirtimi bei žiniomis tarp Vidaus reikalų ministerijos ir Vytauto Didžiojo universiteto.

„Aš šventai įsitikinęs, kad sutartis, kurią šiandien pasirašysime, bus postūmis išnaudoti vienas kito galimybes – specialistų perkvalifikavimui, kvalifikacijos kėlimui, užsienio patirties atvežimui, kalbų mokymuisi ir t. t.“, – pažymėjo VDU rektorius.

Universitetas, be kita ko, sutartimi įsipareigoja organizuoti mokslinius tyrimus viešojo saugumo, viešojo administravimo, vietos savivaldos, regionų plėtros ir valstybės tarnybos temomis, sudaryti sąlygas ministerijai naudotis studijų, mokslo ištekliais, dalyvauti ministerijos darbo grupėse, konferencijose. Tuo tarpu ministerija teiks konsultacijas ir pasiūlymus VDU dėl rengiamų projektų bei studijų programų, sudarys sąlygas studentams atlikti praktiką, o universitetui – naudotis ministerijos tyrimų rezultatais ir ištekliais.

Tą pačią dieną Saulius Skvernelis dalyvavo ir dar vienoje diskusijoje apie šiuolaikinį viešąjį valdymą. Diskusiją, skirtą visai akademinei bendruomenei, vedė VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. Algis Krupavičius.

SOCIALINĖ POLITIKA KITAIP

SOCIALINĖ POLITIKA KITAIP – unikalus renginys, kurio metu griausime mitus, atskleisime visas paslaptis ir artimiau susipažinsime vieni su kitais! Susidomėjai? Lauksime tavęs! Smagus laikas ir puiki nuotaika garantuota!

2016 m. kovo 15 d. 18:00 – 20:00
Kęstučio gatvė 6

„Edukacijos akademija“

VDU Edukologijos katedra pradeda vykdyti paskaitų ciklą – „Edukacijos akademiją“, skirtą 10-12 klasių mokiniams, besidomintiems socialiniais mokslais. Registracija vyksta internetu.

Švietimo ir ugdymo kryptis – viena tų, kuriai šiandien ypač reikia naujų įžvalgų, tarpdisciplininių tyrimų ir jaunų specialistų. Visus, kuriuos domina naujovės edukologijos mokslų kryptyje, organizatoriai kviečia  į paskaitų ciklą, kurį sudarys devynios paskaitos – po vieną į mėnesį nuo 2015 m. spalio iki 2016 m. gegužės. Paskaitas ir interaktyvius užsiėmimus ves Edukologijos katedros profesoriai, docentai, lektoriai ir doktorantai.

Užsiregistravę ir dalyvavę visuose užsiėmimuose, išlaikę koliokviumą ir galutinį egzaminą asmenys gaus VDU akademinę pažymą, jiems bus įskaitytas Mokymosi teorijos ir strategijos studijų dalykas.

„Edukacijos akademija“ – galimybė jau dabar sužinoti daugiau apie švietimą ir edukologijos moksle sprendžiamas problemas, o kartu sutaupyti studijų laiko, nes antrą kartą šio dalyko studijuoti nebereikės, jei pasirinksite studijas VDU.

Registracija į „Edukacijos akademiją“

2015-2016 m. m. „Edukacijos akademijos“ planas

Ambasadoriaus Petro Vaitiekūno paskaita „Ukraina šiandien ir rytoj“

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (Gedimino g. 44-202, Kaunas)

Kovo 7 d., pirmadienį, universitete vyko diplomato, fiziko, politinio ir visuomenės veikėjo, ambasadoriaus Petro Vaitiekūno paskaita „Ukraina šiandien ir rytoj“.

Petras Vaitiekūnas yra Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Latvijoje (1999-2004 m.), Baltarusijoje (2005-2006 m.) ir Ukrainoje (2010-2014 m.). 2006-2008 m. jis ėjo Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas, vėliau dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ambasadoriumi ypatingiems pavedimams, LR Seimo pirmininko patarėju užsienio politikos klausimais.

DSC_4963 DSC_4966 DSC_4986 DSC_5020 Petras VaitiekunasAlgis Krupavicius

VDU lankysis LR vidaus reikalų ministras S. Skvernelis

Vytauto Didžiojo universitete kovo 4 d., penktadienį, viešės LR vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Susitikimo metu pagal visuomenės apklausas populiariausiu laikomas Lietuvos politikas su universitetu pasirašys bendradarbiavimo sutartį ir dalyvaus dviejose diskusijose: pokalbyje su VDU vadovybe ir susitikime su akademine bendruomene.

Pokalbyje su VDU vadovybe S. Skvernelis aptars regioninę politiką, Lietuvos universitetinio sektoriaus problemas ir jų galimus sprendimus.

„Universitetų plėtros ir augimo fazę (iki 2009 metų) pakeitė studentų skaičiaus ir finansavimo mažėjimo fazė. Šie pokyčiai išryškino studijų ir mokslo kokybės problemas, atkreipė dėmesį į neproporcingai išaugusį programų skaičių, žemus tarptautinius šalies universitetų vertinimus, dar kartą paskatino diskusijas apie kolegijų statusą. Lietuvos švietimo sistemai būtina nauja darnios ir tvarios universitetinio sektoriaus raidos vizija ir strategija, atliepianti šių dienų iššūkius“, – tikina VDU rektorius prof. Juozas Augutis.

Rektoriaus parengtoje sprendimų koncepcijoje įvardinti konkretūs pasiūlymai, kaip šiuos iššūkius reikėtų įveikti – sumažinti  studijų programų skaičių, padidinti studentų srautus, užtikrinti tolygų studijų ir mokslo lygį, atkurti mokytojų rengimo sistemą. Plačiau apie šiuos pasiūlymus ir universitetų situaciją regioniniame kontekste bus kalbama diskusijos metu.

Prieš diskusiją, rektorius prof. J. Augutis ir ministras S. Skvernelis pasirašys bendradarbiavimo sutartį, kuria numatomas abipusiai naudingas bendradarbiavimas, keitimasis patirtimi bei žiniomis tarp Vidaus reikalų ministerijos ir Vytauto Didžiojo universiteto.

Universitetas, be kita ko, sutartimi įsipareigoja organizuoti mokslinius tyrimus viešojo saugumo, viešojo administravimo, vietos savivaldos, regionų plėtros ir valstybės tarnybos temomis, sudaryti sąlygas ministerijai naudotis studijų, mokslo ištekliais, dalyvauti ministerijos darbo grupėse, konferencijose. Tuo tarpu ministerija teiks konsultacijas ir pasiūlymus VDU dėl rengiamų projektų bei studijų programų, sudarys sąlygas studentams atlikti praktiką, o universitetui – naudotis ministerijos tyrimų rezultatais ir ištekliais.

Tą pačią dieną Saulius Skvernelis dalyvaus ir dar vienoje diskusijoje apie šiuolaikinį viešąjį valdymą. Diskusiją, skirtą visai akademinei bendruomenei, ves VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. Algis Krupavičius. Diskusija „Šiuolaikinis viešasis valdymas: kokį turime ir kokio reikia?“ vyks kovo 4 d., penktadienį, 14 val., VDU rektorate (K. Donelaičio g. 58).