Pasaulinė Socialinio darbo diena

Soc darbo diena 2016Š.m. kovo 15 dieną švenčiama Pasaulinė Socialinio darbo diena, skirta atkreipti dėmesį į žmonių teisių ir orumo klausimus. Socialinis darbas – tyrimais grįsta profesija ir akademinė disciplina, kuri skatina socialinius pokyčius, socialinį visuomenės narių sutelktumą, žmonių ir bendruomenių įgalinimą. Socialinis teisingumas, žmonių teisės ir orumas, pagarba žmonių skirtingumas yra pamatiniai socialinio darbo principai. Socialinio darbo teorijos ir tyrimai suteikia žinias ir veikimo būdus, kaip įtraukti žmones ir visuomenės struktūras spręsti žmonių gerovės ir kasdieninio gyvenimo iššūkius.

Kovo 15 dieną Vytauto Didžiojo universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, Socialinio darbo katedra, organizuoja forumą „Visuomenės klesti, kaip gerbiamas visų žmonių orumas ir teisės“. Forume politikai, seimo nariai, socialinio darbo praktikai, Lietuvos ir JAV tyrėjai ir mokslininkai diskutuos žmogaus teisių ir orumo klausimais. Žmogaus orumas aptariamas kaip bendražmogiška vertybė ir žmogaus neginčijama teisė. Bet taip pat, diskutuojama kontekstuali orumo samprata, siekiant suprasti, kaip orumą išgyvena socialinę atskirtį ar diskriminaciją patiriantys žmonės. Dagiau informacijos http://www.vdu.lt/lt/socialiniu-mokslu-fakultetas-svencia-25-meti/

Pasaulinės socialinio darbo dienos minėjimui kovo mėnesį visame pasaulyje yra organizuojama daugybė renginių. Šią diena švenčia viso pasaulio socialinio darbo mokyklos ir asociacijos vienijančios socialinio darbo praktikus, socialinių darbuotojų rengėjus, socialinės politikos formuotojus ir kt. Tarptautinė socialinių darbuotojų federacija (http://ifsw.org/) organizuoja renginius Ženevoje, Niujorke, Vienoje, kartu su Europos socialinio darbo mokyklų asociacija (http://www.eassw.org/call-for-projects.html) Briuselyje organizuoja diskusiją pabėgėlių ir migrantų klausimais. Europos socialinio darbo mokyklų asociacija kviečia socialinio darbo mokyklas, bendruomenes švęsti šią dieną ir diskutuoti žmogaus teisių ir socialinio darbo vertybių temomis.

icon_pdfDienotvarkė

Sociologų tyrimai pristatyti Vilniaus knygų mugėje

Vasario 25-28 dienomis vyko jau 17-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė, kurioje savo knygas pristatė bei diskusijose dalyvavo VDU dėstytojai iš įvairių fakultetų. Penktadienį, vasario 26 d. Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros dėstytojai prof. Artūras Tereškinas, prof. Aušra Maslauskaitė, doc. Jurga Bučaitė-Vilkė ir dr. Rūta Vaičiūnienė pristatė savo naujausias kartu su bendraautoriais parengtas knygas „Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas Lietuvoje“ (Versus Aureus, 2015) ir „Vyrai nusivylimo ekonomikose: tarp gero gyvenimo ir socialinės atskirties“ (Versus Aureus, 2016). Diskusiją „Lietuviai nusivylimo ekonomikose: kaip gyventi gerą gyvenimą?“ vedė LRT žurnalistas Virginijus Savukynas. Vienas pagrindinių diskusijos klausimų buvo susijęs su pasitenkinimo gyvenimu samprata, kaip skirtingos socialinės grupės suvokia asmeninės atsakomybės, emocinės gerovės, materialinio apsirūpinimo ir vartojimo, socialinio kapitalo svarbą. Apie diskusiją plačiau galima paskaityti Delfi publikacijoje:

Plačiau internete:

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/lietuviska-svajone-kodel-ja-pasiekti-taip-sunku.d?id=70535768

VDU atstovams – Lietuvos mokslų akademijos įvertinimas

VDU Sociologijos katedros lektoriui dr. Apolonijui Žiliui ir VDU Menų fakulteto absolventei Eglei Ročkaitei skirti Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštai už mokslinius darbus.

Sociologas dr. A. Žilys pagyrimu įvertintas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse už savo mokslinį darbą „Moderniosios visuomenės plėtra: rezidencinė diferenciacija Lietuvos didmiesčiuose“.

Tuo tarpu VDU magistrei E. Ročkaitei pagyrimas skirtas aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse už mokslinį darbą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės totorių medinė sakralinė architektūra: tradicija ir tęstinumas“ (darbo vadovas – VDU Menų fakulteto profesorius Vytautas Levandauskas).

Apie LMA premijas ir stipendijas

KVIEČIAME Į PASKAITĄ APIE PRIKLAUSOMYBĘ NUO ALKOHOLIO

Alkoholis2016 m. kovo 14 d. (pirmadienį) 16:00 val. KVIEČIAME Į PASKAITĄ APIE PRIKLAUSOMYBĘ NUO ALKOHOLIO (Jon. 66 – 108 aud.)
Dalyvaus ir patirtimi dalinsis AA draugijos nariai.

Paskaita aktuali psichologams, sociologams, socialiniams darbuotojams ir visiems besidomintiems.
Dalyvavimas nemokamas, išankstinės registracijos nėra.

Kvietimas

Kviečiame dalyvauti!

VDU viešėjo LR vidaus reikalų ministras S. Skvernelis

Vytauto Didžiojo universitete kovo 4 d. viešėjo LR vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Susitikimo metu pagal visuomenės apklausas populiariausiu laikomas Lietuvos politikas su universitetu pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir dalyvavo dviejose diskusijose: pokalbyje su VDU vadovybe ir susitikime su akademine bendruomene.

Pokalbyje su VDU vadovybe S. Skvernelis aptarė regioninę politiką, Lietuvos universitetinio sektoriaus ir valstybės tarnybos problemas bei jų galimus sprendimus.

Kalbėdamas apie darbą Vidaus reikalų ministerijoje, ministras atskleidė siekius įgyvendinti idealios ministerijos modelį, kuris turėtų pakeisti biurokratijos persmelktą darbuotojų mentalitetą – pasak jo, dabartinius valstybės tarnybos trūkumus parodo ir Vijūnėlės dvaro skandalas. „Politikus spaudė dėl to, kad rezultatų siekiantis žmogus matė, jog biurokratų procedūros yra beviltiškos. Jei turime naują idėją, sugalvojam kažką daryti, tai vien iki jos atsidūrimo Vyriausybėje praeina 6-7 mėnesiai“, – paaiškino ministras. Pasak S. Skvernelio, todėl ir siekiama į ministeriją pritraukti daugiau žmonių, rasti tarp jų motyvuotų, kurie siektų realių rezultatų.

Su VDU rektoriumi prof. Juozu Augučiu ministras aptarė Lietuvos aukštojo mokslo strategiją. S. Skvernelis pritarė rektoriui, jog išsilavinusių žmonių neturėtų mažėti – priešingai, jų turėtų būti daugiau, nes valstybės, pilietinės visuomenės ir ekonomikos pagrindas yra išsilavinusi, atspari manipuliacijoms ir kritiškai mąstanti visuomenė.

„Į ministeriją atėjus jauniems darbuotojams, gautą darbą jie padarė per du mėnesius, o mūsų specialistai vis dar iki galo nesupranta, kaip. Tai pavyzdys, kas atsitinka, kai ateina ir dirba kito mąstymo žmonės“, – jaunų išsilavinusių darbuotojų svarbą iliustravo S. Skvernelis.

Susitikime VDU rektorius pristatė universitetų optimizacijos modelį, pagal kurį Lietuvoje turėtų likti du stiprūs klasikiniai universitetai, du techniškieji ir keletas specializuotų universitetų. Taip pat aptarta ir regioninių universitetų padėtis – šiuo klausimu ministras ir rektorius sutarė, jog regionuose būtina išlaikyti aukštojo mokslo prieinamumą.

Po diskusijos, prof. J. Augutis ir S. Skvernelis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria numatomas abipusiai naudingas bendradarbiavimas, keitimasis patirtimi bei žiniomis tarp Vidaus reikalų ministerijos ir Vytauto Didžiojo universiteto.

„Aš šventai įsitikinęs, kad sutartis, kurią šiandien pasirašysime, bus postūmis išnaudoti vienas kito galimybes – specialistų perkvalifikavimui, kvalifikacijos kėlimui, užsienio patirties atvežimui, kalbų mokymuisi ir t. t.“, – pažymėjo VDU rektorius.

Universitetas, be kita ko, sutartimi įsipareigoja organizuoti mokslinius tyrimus viešojo saugumo, viešojo administravimo, vietos savivaldos, regionų plėtros ir valstybės tarnybos temomis, sudaryti sąlygas ministerijai naudotis studijų, mokslo ištekliais, dalyvauti ministerijos darbo grupėse, konferencijose. Tuo tarpu ministerija teiks konsultacijas ir pasiūlymus VDU dėl rengiamų projektų bei studijų programų, sudarys sąlygas studentams atlikti praktiką, o universitetui – naudotis ministerijos tyrimų rezultatais ir ištekliais.

Tą pačią dieną Saulius Skvernelis dalyvavo ir dar vienoje diskusijoje apie šiuolaikinį viešąjį valdymą. Diskusiją, skirtą visai akademinei bendruomenei, vedė VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. Algis Krupavičius.

SOCIALINĖ POLITIKA KITAIP

SOCIALINĖ POLITIKA KITAIP – unikalus renginys, kurio metu griausime mitus, atskleisime visas paslaptis ir artimiau susipažinsime vieni su kitais! Susidomėjai? Lauksime tavęs! Smagus laikas ir puiki nuotaika garantuota!

2016 m. kovo 15 d. 18:00 – 20:00
Kęstučio gatvė 6

„Edukacijos akademija“

VDU Edukologijos katedra pradeda vykdyti paskaitų ciklą – „Edukacijos akademiją“, skirtą 10-12 klasių mokiniams, besidomintiems socialiniais mokslais. Registracija vyksta internetu.

Švietimo ir ugdymo kryptis – viena tų, kuriai šiandien ypač reikia naujų įžvalgų, tarpdisciplininių tyrimų ir jaunų specialistų. Visus, kuriuos domina naujovės edukologijos mokslų kryptyje, organizatoriai kviečia  į paskaitų ciklą, kurį sudarys devynios paskaitos – po vieną į mėnesį nuo 2015 m. spalio iki 2016 m. gegužės. Paskaitas ir interaktyvius užsiėmimus ves Edukologijos katedros profesoriai, docentai, lektoriai ir doktorantai.

Užsiregistravę ir dalyvavę visuose užsiėmimuose, išlaikę koliokviumą ir galutinį egzaminą asmenys gaus VDU akademinę pažymą, jiems bus įskaitytas Mokymosi teorijos ir strategijos studijų dalykas.

„Edukacijos akademija“ – galimybė jau dabar sužinoti daugiau apie švietimą ir edukologijos moksle sprendžiamas problemas, o kartu sutaupyti studijų laiko, nes antrą kartą šio dalyko studijuoti nebereikės, jei pasirinksite studijas VDU.

Registracija į „Edukacijos akademiją“

2015-2016 m. m. „Edukacijos akademijos“ planas

Mokslo Europos pranešimas „Tyrimų infrastruktūrų Europoje strateginiai prioritetai, finansavimas ir paneuropinis bendradarbiavimas“

Prof. A. Krupavičius kaip LMT atstovas Mokslo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų darbo grupėje kartu su Kas Maessen (Nyderlandų mokslinių tyrimų organizacija) ir Ricardo Migueis (Portugalijos mokslo ir technologijų fondas) parengė Mokslo Europos pranešimą „Tyrimų infrastruktūrų Europoje strateginiai prioritetai, finansavimas ir paneuropinis bendradarbiavimas“. Šiame pranešime analizuojamas viešųjų mokslinių tyrimų infrastruktūrų planavimas, finansavimas ir bendradarbiavimas Europoje, apžvelgiamos skirtingos nacionalinės tyrimų infrastruktūrų sistemos. Pranešime pateikiama 15 rekomendacijų kaip stiprinti tyrimų infrastruktūras Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Su pranešimo tekstu galima susipažinti: čia

Pasaulyje žinomi intelektualai – apie saugumo iššūkius

Kovo 8 d., antradienį, Vytauto Didžiojo universitete (VDU) Kaune lankysis ir viešas paskaitas skaitys visame pasaulyje žinomi intelektualai, ekspertai: politologė Lilija Ševcova iš Rusijos ir žurnalistas, kultūros politikos ekspertas Oleksandras Butsenko iš Ukrainos.

Pirmąją paskaitą surengs kremlinologijos ekspertė Lilija Ševcova. Pokalbyje kartu su filosofu, VDU profesoriumi Leonidu Donskiu, intelektualė aptars Vladimiro Putino valdomos Rusijos keliamus iššūkius pasauliui.

L. Ševcova yra nerezidentuojanti JAV ir Europos centro vyresnioji bendradarbė, Brookings kompetencijų centro Užsienio politikos programos dalyvė, išsamiai ištyrinėjusi ir paskelbusi mokslo darbų apie post-komunistinę transformaciją, santykius tarp Rusijos ir Vakarų, pokyčius Rytų Europoje.

„Pasirodo, pragmatikai (ne tik Rusijoje) vis dar žavisi V. Putino populiarumo reitingais ir optimizmo bei vienybės įvaizdžiais, kuriuos transliuoja televizija. Tačiau rusiška realybė juda į priešingą pusę, link gilesnės krizės, didesnio visuomenės nepasitenkinimo ir akivaizdžiai sutrikusios vyriausybės. Patikėdami medijuota realybe Rusijos televizijose, Vakarų pragmatikai kartoja tas pačias klaidas, kaip ir sovietologai“, – kai kurių Vakarų ekspertų klaidas vertinant padėtį Rusijoje apibendrina L. Ševcova.

L. Ševcovos ir L. Donskio diskusija vyks kovo 8-ąją, 11.30 val., VDU teatre (S. Daukanto g. 27). Diskusijos tema – „Chez Leonidas Donskis: Lilia Shevtsova on the Challenge of Putin’s Russia to the World“ („Svečiuose pas Leonidą Donskį: Lilija Ševcova apie V. Putino Rusijos iššūkį pasauliui“).

Kitą įdomią diskusiją tą pačią dieną Vytauto Didžiojo universitete surengs Oleksandras Butsenko – literatas, poetas, nevyriausybinės organizacijos Ukrainoje „Demokratija per kultūrą“ vadovas, Ukrainos Aukščiausios Rados Kultūros komiteto patarėjas, aktyvus Ukrainos politinių ir vertybinių procesų stebėtojas. Paskaitoje „Kultūrinis saugumas kaip esminis socialinės plėtros klausimas“ Europos kultūros parlamento narys pasidalins mintimis apie kultūrinį saugumą ir šiandieninius iššūkius, kylančius bandant išsaugoti kultūrinį tapatumą. Pokalbį su svečiu ves filosofas, VDU profesorius Gintautas Mažeikis.

Pasak O. Butsenko, būtent kultūra priartina Rytų partnerystės valstybes prie europietiškų vertybių ir išsaugo jų tvarumą ir sklaidą. „Bene didžiausias iššūkis Ukrainai yra įveikti visuotinį nepasitikėjimą valdžia ir vienas kitu. Kultūros politika turėtų siekti dialogo su šalimi, kad būtų vystoma Ukrainos kultūrinė integracija. Tai įmanoma tik su viena sąlyga: bendru žodynu, kuriame žmogaus teisės, demokratija, lygybė ir garbingumas turi tik vieną prasmę, nepaisant statuso, materialinės padėties ar užimamo posto“, – teigia nevyriausybinės organizacijos „Demokratija per kultūrą“ vadovas.

Oleksandro Butsenko paskaita vyks VDU mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28), kovo 8 dieną, 11 valandą. Po jos, nuo 13 val., VDU III-iuose rūmuose (K. Donelaičio g. 52-514) kultūros politikos ekspertas iš Ukrainos su studentais ir dėstytojais diskutuos apie vertimo meną.

Apie svečius

Oleksandras Butsenko (Ukraina) yra literatas, poetas, nevyriausybinės organizacijos Ukrainoje „Demokratija per kultūrą“ („Democracy through Culture“) vadovas, Ukrainos Aukščiausios Rados Kultūros komiteto patarėjas, Europos kultūros parlamento narys ir nepriklausomas kultūros politikos klausimų ekspertas. Būdamas Aukščiausios Rados Biudžeto komiteto Fiskalinės analizės biuro nariu, O. Butsenko dalyvavo rengiant Ukrainos Biudžeto kodeksą ir naująjį tarpbiudžetinių santykių modelį vietinių valdžių lygmenyje, įskaitant ir kultūrą.

Lilija Ševcova (Rusija) yra kremlinologijos ekspertė, nereziduojanti JAV ir Europos centro vyresnioji bendradarbė, Brookings kompetencijų centro (angl. think-tank) Užsienio politikos programos dalyvė, išsamiai ištyrinėjusi ir paskelbusi mokslo darbų apie post-komunistinę transformaciją, perėjimą į demokratiją, Rusijos vidaus ir užsienio politiką, politinę lyderystę, naujas nepriklausomas valstybes, santykius tarp Rusijos ir Vakarų, Rytų Europos transformaciją ir įvykius Ukrainoje. 2008 m. pasaulio viešųjų intelektualų rinkimuose, kuriuos apklausos forma surengė žurnalas „Foreign Policy“, L. Ševcova užėmė 36 vietą.

VDU viešėjo delegacija iš Pardubicės universiteto

Vasario 17-18 dienomis Vytauto Didžiojo universitete vieši Pardubicės universiteto (Čekija) delegacija.

Universitete lankosi Pardubicės universiteto Plėtros prorektorius prof. Petr Vorel, Menų ir filosofijos fakulteto profesorius Karel Rydl ir Istorijos mokslų instituto profesorė Milena Lenderová.

Vizito metu svečiai susitiks su universiteto rektoriumi, Socialinių mokslų, Ekonomikos ir vadybos, Humanitarinių mokslų ir Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetų dekanais, prodekanais, aptars bendradarbiavimo galimybes ir pasirašys susitarimo memorandumą. Viešnagės pabaigoje Pardubicės universiteto atstovai VDU studentams pristatys mainų galimybes.

Vizitą inicijavo VDU Socialinių mokslų fakultetas.

    DSC_1641 DSC_1643 DSC_1780 DSC_1782 DSC_1823 DSC_1836 DSC_1849 DSC_1866