Socialinių mokslų fakultetas jau 25-erius metus dalijasi savo patirtimi

Gruodžio 17 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultetas (VDU SMF) minėjo 25 metų gyvavimo jubiliejų.

Šventė, pakvietusi dalyvauti visą universiteto bendruomenę, socialinius partnerius ir Kauno miesto savivaldybės atstovus, priminė socialinių mokslų svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Šis renginys – tai tik pradžia tolimesniam renginių ciklui, kuris ištisus metus skatins dar labiau gilintis į socialinius mokslus.

Socialinių mokslų fakulteto 25 metų jubiliejaus šūkis – „Dalinkimės“. Nuo 1990 m. gruodžio 20 d. veikiantis fakultetas jau ilgus metus dalinasi savo patirtimi ir išmintimi nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, o pastarieji metai, pasak fakulteto dekano prof. Algio Krupavičiaus, yra ypatingi.

„Šis laikotarpis yra neeilinis. Fakultetas pradeda minėti savo 25 metų jubiliejų. Tie metai buvo pripildyti darbų, siekių, tikslų, lūkesčių. Jau vien pažvelgus į 2015 metų laikotarpį puikiai galima matyti pasiektus rezultatus. 2015 m. laiko juostą puošia nacionalinės ir tarptautinės konferencijos, projektai, apgintos disertacijos, gauti apdovanojimai, bendradarbiavimo ryšiai, pirmoji socialinės politikos bakalaurų laida ir daugelis kitų laimėjimų“, – šventės metu kalbėjo dekanas.

Algis_Krupavicius

VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio teigimu, Socialinių mokslų fakultetas universitete išsiskiria tuo, kad turi ypatingą bruožą: stiprias, ryškias katedras vienoje vietoje. „Sociologai, edukologai, psichologai, socialinio darbo atstovai aktyviai reiškiasi ne tik universitete ir ne tik Lietuvoje, jų balsas sklinda tarptautiniu lygmeniu. Šio fakulteto studentai yra laukiami įvairiose organizacijose, įstaigose, dėstytojų atliktos ekspertizės analizės, suteikti komentarai yra dažnai spausdinami, rodomi per televiziją. Socialinių mokslų fakultetas – tam tikras VDU veidas į išorę“, – sakė rektorius.

Viena iš fakulteto didžiausių stiprybių – tarpdiscipliniškumas, kuris yra neatsiejamas nuo fakulteto aplinkos. Rektorius akcentavo, jog Socialinių mokslų fakultetas yra vienas tų retų pavyzdžių, kurie skiria didelį dėmesį tarptautiškumui ir bendradarbiavimo galimybėms. „Dėstytojus ir studentus galima sutikti ne tik Europos universitetuose ir miestuose, bet ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Fakultetas orientuoja studijų programas taip, kad jos būtų tarpkryptinės, tarpdisciplininės  ir tarpkultūrinės“, – paaiškino prof. Juozas Augutis.

Kasmet fakultetas renka ir apdovanoja „Metų žmogų“. Šiemet nuspręsta apdovanoti net tris fakulteto bendruomenės narius. 2015 metų SMF dėstytoju už humanistinių vertybių sklaidą, aktyvią visuomeninę veiklą, mokslingumą, nuoširdų bendradarbiavimą su studentais, jų organizacijų veiklos skatinimą, išrinktas prof. Jonas Ruškus. Už nuoširdų bendravimą su studentais, bendruomeniškumo puoselėjimą, ilgametę veiklą, fakulteto metų darbuotoja tapo Bendrosios ir teorinės psichologijos katedrų vyr. referentė Rita Laužackienė. Taip pat apdovanota ir socialinio darbo magistrantūros antrakursė, socialinio darbo studentų klubo „Vesta“ vadovė Ingrida Raščiuvienė už aktyvią visuomeninę ir projektinę veiklą, projekto „Studentas – studentui“ inicijavimą, bendruomeniškumo puoselėjimą.

Jonas_Ruskus

Socialiniai partneriai pasidalino šiltais linkėjimais ir nuoširdžiai dėkojo už bendradarbiavimo puoselėjimą. „Nuoširdus ačiū už tai, kad dalinatės informacija, žiniomis, tyrimų rezultatais, kad dalyvaujate bendruose projektuose, atsiunčiate labai motyvuotus studentus įgyti praktinės patirties. Socialinio darbo katedra aktyviai įsitraukia į miesto savivaldos procesą: dalyvauja darbo grupėse, tarybose, komisijose. Šią veiklą ji papildo akademinėmis žiniomis ir tarptautine patirtimi, informacija bei tyrimų rezultatais. Nepaprastai tuo džiaugiamės, nes būtent šiose komisijose ir darbo grupėse priimami miesto mastu žmonių gerovei svarbūs klausimai“, – kalbėjo Kauno miesto savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja ir fakulteto absolventė Sigita Šimkienė.

Šventę lydėjo ne tik eglutės įžiebimas, akordeono garsai, nuoširdžios padėkos bei linkėjimai – buvo persikelta ir 25-eriais metais atgal į ten, kur viskas tik prasidėjo. Savo patirtimi ir prisiminimais dalinosi viena iš pirmųjų fakulteto dėstytojų prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė, Lietuvos sveikatos psichologų sąjungos įkūrėjas prof. Antanas Goštautas bei pirmosios SMF laidos studentė, Sociologijos katedros docentė Jūratė Imbrasaitė.

Jurate_Imbrasaite

„Būdami studentai, mes sugalvodavome labai daug spontaniškų iniciatyvų. Viena iš jų buvo literatūros skaitymai ant Centrinių rūmų stogo. Kita spontaniškai kilusi idėja – tai Lenino raštų surinkimas ir išvežimas į makulatūrą. Esant neaiškiai situacijai, kaip klostysis toliau įvykiai po Sausio 13-osios. Organizavome netgi budėjimus per žiemos atostogas: Centriniuose rūmuose gyvenom, miegojom ir juos saugojom“, – tokiais prisiminimais į studijų laikus prieš 25 metus nukėlė dėstytoja Jūratė Imbrasaitė.

Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas Darius Vasiliauskas įvardijo Socialių mokslų fakulteto pirminę misiją – dovanoti visuomenei pagalbą, dėmesį, meilę, gerą žodį. „Šio fakulteto bendruomenė yra arčiausiai žmonių. Savo meile ir savo darbu, specialistai, kurie čia ruošiami, eis į žmones, o tai yra didžiausia dovana.“

Visus ateinančius metus Socialinių mokslų fakulteto katedros 25-mečio proga universiteto bendruomenę apdovanos renginių gausa: Edukologijos katedros renginiai vyks vasarį, Socialinio darbo katedros – kovą, Sociologijos katedros – balandį, o Psichologijos katedros – gegužę.