Sociologija ir antropologija

Sociologija ir antropologija: Sociologinės ir antropologinės studijos specializacijos pristatymas ​

Sociologas ir antropologas į žmonių bendruomenes žiūri mokslininko žvilgsniu. Tačiau jis ne tik stebi ir analizuoja, bet ir siūlo įvairių problemų sprendimo būdus. Mūsų programavienintelė Lietuvoje apjungianti sociologijos ir antropologijos studijas. Čia išmoksi analizuoti ir paaiškinti šiuolaikinės visuomenės procesus, tendencijas ir reiškinius, tokius kaip migracija, religiniai judėjimai, popkultūra, šeimos kitimas, lyčių santykiai, vartojimas. Teoriškai ir praktiškai perprasi sociologinių ir antropologinių tyrimų virtuvę, įgusi naudotis statistine informacija ir tyrimų duomenimis. Studijų metu taip pat sužinosi kaip kritiškai atsirinkti ir įvertinti informaciją, kuri reikalinga visuomenės pokyčių suvokimui: pavyzdžiui ar demokratijai pakanka rinkimų? Ar asmens sveikatą būtinai lemia gyvenimo būdas? Ar technologijos yra tik įrankiai? Ar šeimai užtenka dviejų asmenų? Ar įmanoma pakeisti lytį? Taigi po šių studijų tapsi specialistu, kuris moka tiek atlikti socialinius ir antropologinius tyrimus, tiek tiksliai identifikuoti socialines problemas, tiek pasiūlyti galimus sprendimo būdus. Visoje mokymosi kelionėje tave lydės patyrę vietos dėstytojai, turintys ne vieno tarptautinio tyrimo patirtį, taip pat vizituojantys Danijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir JAV dėstytojai. O jei norėsi, turėsi galimybę ir asmeniškai įsitraukti į vykdomus įdomius tyrimus ir projektus! 

Sociologija ir antropologija: Visuomenė, kultūra ir komunikacija (anglų k.) specializacijos pristatymas

Visada norėjai studijuoti sociologiją arba komunikaciją, bet niekaip negalėjai išsirinkti kurią? Dabar gali lengviau atsikvėpti – mūsų nauja tarpdisciplininė studijų programa „Visuomenė, kultūra ir komunikacija“ rengia sociologus su komunikacijos specializacija. Baigęs šias studijas gebėsi ne tik tyrinėti, analizuoti, vertinti ir prognozuoti socialinius procesus, bet ir profesionaliai komunikuoti su visuomene.  
Šios studijos vyksta anglų kalba, o tai padės tau pasiekti puikų kalbos įvaldymo lygį ir vėliau suspindėti tarptautiniuose kolektyvuose, kurie šiandien yra tokie įprasti. Studijų metu gilinsies į socialinės atskirties ir diskriminacijos problemas, pilietinės visuomenės stiprinimo būdus, visuomenės sveikatos gerinimo komunikaciją, politinės ir komercinės komunikacijos kampanijas, informacinių technologijų socialinio ir kultūrinio prieinamumo didinimą. Čia išmoksi profesionaliai analizuoti ir vizualiai pateikti skaitmeninę informaciją, parinkti ir išpildyti komunikacijos strategiją, suprasi komunikacijos skirtumus dėl etniškumo, religijos, lyties ar amžiaus. Po studijų galėsi aktyviai dalyvauti sprendžiant aktualias visuomenės problemas, siūlyti efektyvius socialinės politikos ir komunikacijos strategijų sprendimus. Šias žinias geriausiai pritaikysi žiniasklaidos priemonėse, ryšių su visuomene ir reklamos agentūrose, rinkos tyrimų bendrovėse, žmogaus teisių organizacijose, analitiniuose centruose, ministerijose, tarptautinėse institucijose, vidinę ir korporatyvinę komunikaciją vykdančiose gamybos bei paslaugų įmonėse. Taigi, visur, kur dirbama ir komunikuojama su didesnėmis ar mažesnėmis visuomenės grupėmis. O tai atveria pačias netikėčiausias ir įdomiausias duris. 

KOMENTARAI APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ