Konfliktų mediacija

KONFLIKTŲ MEDIACIJOS PROGRAMA

Mokymų programos “Konfliktų mediacija“ tikslas – ugdyti įvairių sričių vadovų ir specialistų gebėjimą savo profesinėje aplinkoje nešališkai valdyti tarpasmeninius, tarpgrupinius ir kt. konfliktus, taikant mediacijos metodą, skatinantį konfliktuojančias puses siekti susitarimo ir/ar priimti sprendimą. Mediacija padeda valdyti konfliktus ir siekti susitarimo dalyvaujant tarpininkui, kai konfliktuojančioms šalims nepavyksta pasiekti to savo jėgomis.

Programoje dalyviai išmoks mediacijos kaip metodo ir gebės taikyti jį sprendžiant konfliktines situacijas savo profesinėje aplinkoje. Mokymų programa pagrįsta 3 pagrindiniais principais: įgyti žinias, įsisąmoninti turimas nuostatas ir lavinti gebėjimus.

Programos trukmė: 60 akad. val.

PROGRAMOS LEKTORIAI:

  1. Laima Abromaitienė – dirba mediatore VšĮ “Darnūs namai” bei VšĮ “Bendruomeniniai šeimos namai”, užsiima privačia praktika. Taip pat yra supervizorė (profesinių santykių konsultantė) – daugiau nei 13 metų veda individualias, grupės bei komandos supervizijas. Turi ilgametės akademinio darbo patirties (socialiniai mokslai, edukologija).
  2. Loreta Bukšnytė-Marmienė – psichologė, dirba VDU Psichologijos katedroje, turi daugiau kaip 20 m. praktiką organizacijų konsultavimo ir mokymų srityse. Domėjimosi, praktinės patirties, dėstymo ir mokslinių tyrimų sritys: psichosocialiniai darbuotojų veiklos efektyvumo veiksniai, asmens psichosocialinės adaptacijos ypatumai, efektyvus bendravimas, konfliktų valdymas ir metodai (derybos, mediacija).
  3. Rytis Pakrosnis – psichologas, dirba VDU Psichologijos klinikoje ir privačioje praktikoje. Turi ilgametės kvalifikacijos kėlimo seminarų ir mokymų vedimo patirties koučingo, vadovavimo, organizacijų vystymo, psichologinės pagalbos temomis. VDU dėsto su psichologine pagalba susijusius kursus, tyrinėja psichologinių intervencijų veiksmingumą.

PROGRAMOS TURINYS:

MOKYMŲ DIENOS TEMOS TURINYS
I diena:

Susipažinimas su konfliktų mediacijos metodu

 

Konflikto samprata bei jo sprendimo modeliai ir strategijos

 

 

 

Konflikto sąvoka. Konflikto požymiai. Konfliktų priežastys. Konfliktų klasifikacijos. Konflikto stadijos. Konflikto eskalacija ir deeskalacija. Konfliktų sprendimo modeliai ir strategijos. Konflikto analizės schema

 

  Mediacijos samprata, paskirtis ir principai

 

Mediacijos ištakos, jos svarba šiuolaikinėje visuomenėje. Mediacijos samprata ir paskirtis. Mediacijos tipai ir formos. Mediacija Lietuvoje

 

  Mediatoriaus vaidmuo Mediatoriaus vaidmuo ir funkcijos. Mediacijos stiliai ir mediatoriaus vaidmuo juos taikant. Mediatoriaus kompetencijos, atsakomybė ir etika. Mediatoriaus nuostatos ir asmenybė

 

II diena:

Mediacijos procesas ir įrankiai

Mediacijos procesas

 

 

 

Mediacijos stadijos: pasirengimas mediacijai; mediacijos sesijos ir jų etapai; mediacijos pabaiga. Mediacijos išeitys ir rezultatai

 

  Mediatoriaus praktiniai įrankiai ir technikos Mediacijos fizinės aplinkos organizavimas. Tinkamos emocinės atmosferos kūrimas mediacijos procese

 

  Mediacijos proceso valdymo įrankiai. Mediacijos turinio valdymo technikos. Emocijų valdymas vykdant mediaciją.  Aklaviečių mediacijoje įveikimo technikos. Problemų sprendimo technikos

 

III diena:

Mediacijos taikymo galimybių mokymų dalyvių profesinėje aplinkoje aptarimas ir praktinių mediacijos gebėjimų lavinimas

Mediacijos technikų taikymas skirtinguose profesiniuose bei socialiniuose kontekstuose. Mediacijos simuliacija

 

Mediacija įvairiuose profesiniuose bei socialiniuose kontekstuose (pvz., socialinės institucijos, ugdymo įstaigos, verslo organizacijos ir kt.)

 

Mediacijos taikymo galimybių mokymų dalyvių profesinėje aplinkoje aptarimas

 

Konkrečių situacijų sprendimas, laikantis mediacijos principų ir taikant mediacijos įrankius bei technikas

 

Mediacijos simuliacija

 

Praktinės užduoties savarankiškam darbui pristatymas

 

IV diena:

Supervizija/patirčių aptarimas

Mediacijos praktinės patirties refleksija Praktinės užduoties pristatymas, aptarimas, refleksija grupėje

 

Mediacijos simuliacija

 

Mokymų apibendrinimas

 

 

REGISTRACIJA

Dalyvių atsiliepimai apie programą:

Sonata Liutikienė: Mokymai iš tiesų buvo labai naudingi, objektyviai ir išsamiai pateikta informacija, kuri glaudžiai koreliavo su praktinėmis veiklomis, tikrai rekomenduočiau ir kitiems besidomintiems mediacija.

Orinta Paukštė: Konfliktų mediacijos kursai labai patiko – suteikė daug naudingos informacijos, kurią galima bus pritaikyti ne tik darbinėje veikloje, bet ir tarpasmeniniuose santykiuose. Dėstytojų kompetentingumas, entuziazmas, supratingumas, empatija leido gilintis, įsisąmoninti suteikiamą teorinę medžiagą, o praktikinės užduotys – suprasti esminius mediacijos punktus. Tikrai rekomenduoju šiuos kursus :).

Birutė Viskontienė: Labai naudingi mokymai kuriuos pravedė nuostabūs lektoriai, skatinę praktiniam darbui ir aktyviam dalyvavimui. Mokymai naudingi visapusiškai, tiek darbiniuose santykiuose tiek asmeniniame gyvenime. Įgytos žinios padės visapusiškai, tik svarbu praktikuoti ir atnaujinti įgytas žinias.

Jūratė Grigonienė: Mokymai tikrai patiko, įgijau naujų žinių ir praktikos. Lektoriai – nuostabūs.

Indrė Jurgelionienė: Apie mokymus galiu atsiliepti tik gerai. Labai patiko mokymo modelis, diskusijos su dėstytojais ir komanda. Racionaliai derinamas teorijos ir praktikos santykis, konstruktyviai pateikiama medžiaga, įtraukiant ir mokymų dalyvius klausytojus, siekiant gauti grįžtamąjį ryšį. Iš tikro, naudingos dėstytojų įžvalgos ir nuomonės, paremtos tiek žiniomis, tiek patirtimi.

Iš pradžių atrodė visi dalyviai iš skirtingų sričių, dėl to mokymus gal bus sudėtinga adaptuoti, tačiau, manau skirtingų sektorių dalyvių patirtis tik parodė, kiek plačiai mediaciją ar jos principus galima taikyti. Dėkui dėstytojams ir komandai.