Pasirodė antrasis DEMOGRAFIJA VISIEMS numeris

Informacijos apie Lietuvos demografinius procesus, kuriuos aptaria šios srities profesionalai, asmenys, atstovaujantys viešajam interesui, politikai, priimantys sprendimus, tikrai netrūksta. Apie tai skaitome spaudoje, girdime per radiją ar televiziją. Reikia pripažinti, kad jau vis rečiau pasitaiko buitinio lygmens apibendrinimų ir problemų sprendimo būdų siūlymų. Tačiau įvairiais kanalais skleidžiama demografinė informacija dažniausiai pateikiama mažomis „porcijomis“ – aptariamas kuris nors vienas demografinis procesas (dažniausiai be platesnio konteksto). Tad ir daromos išvados apie įvairių demografinių procesų kitimą, bendrą demografinę situaciją ar perspektyvas dar prasilenkia su realybe. Ryškiausias to pavyzdys – šešių partijų įsipareigojimas pasiekti, kad 2025 m. Lietuvoje gyventų 3,5 mln. žmonių!

Su trumpa Lietuvos demografinės situacijos apžvalga ir migracijos iššūkiais Lietuvai ir Europai galite susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centro leidžiamame informaciniame biuletenyje DEMOGRAFIJA VISIEMS.

Antrąjį numerį galite rasti čia