Demografinių tyrimų centras tapo Population Europe nariu

Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centras tapo Vedančiųjų Europos demografinių tyrimų centrų tinklo  (angl.: The network of Europe’s leading demographic research centres- Population Europe) nariu.

Population Europe tinklas pateikia demografines įžvalgas ir prognozes, paremtas naujausiais moksliniais tyrimais. Patikima demografiniais tyrimais paremta informacija yra svarbi gyventojų politikos rengėjams, susiduriantiems su naujais demografiniais iššūkiais Europoje. Population Europe tinklas jungia tokius vedančiųjų demografinių tyrimų centrus kaip Makso Planko demografinių tyrimų institutas Rostoke (MPIDR), Nacionalinis demografinių tyrimų institutas Paryžiuje (INED), Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykla (LSE) bei kitus pagrindinius Europos demografinių tyrimų centrus.

Daugiau informacijos apie Populiation Europe tinklą galite rasti čia.