VDU SMF – Personalo ir organizacijų valdymo psichologijos studijos

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakultetas vykdo priėmimą į neformalaus suaugusiųjų švietimo studijų programą „Personalo ir organizacijų valdymo psichologija“.

Studijų programos tikslas – suteikti organizacinės psichologijos žinių ir praktinių įgūdžių organizacijų vadovams ir žmogiškųjų išteklių valdymo specialistams, siekiant darbuotojų gerovės ir organizacijos efektyvumo nuolatinių pokyčių sąlygomis. Studijų metu ugdomi analitiniai, vertinimo ir tarpasmeniniai gebėjimai. Ugdomos kompetencijos: personalo ir organizacijos valdymo psichologijos žinios ir gebėjimai.

Studijų programos moduliai:

  • Organizacijų vystymas ir pokyčių valdymas (6 kreditai);
  • Žmogiškųjų išteklių valdymo psichologija (9 kreditai);
  • Lyderystė ir sprendimų priėmimas organizacijoje (6 kreditai);
  • Psichologiniai komunikacijos aspektai organizacijoje (9 kreditai);
  • Darbuotojų gerovė ir sveikata (6 kreditai);
  • Tyrimai ir intervencinės programos organizacijoje (9 kreditai);
  • Psichologinė atvejų organizacijoje analizė (9 kreditai).

Studijuoti kviečiami asmenys, turintys aukštąjį (universitetinį arba neuniversitetinį) išsilavinimą ir dirbantys (ar norintys dirbti) žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, taip pat organizacijų, padalinių vadovai ir kiti darbuotojai, kuriems organizacijų, personalo psichologijos žinios atrodo aktualios ir naudingos. Baigus programą mokymų dalyviams išduodamas Vytauto Didžiojo universitete registruotas įgytas žinias ir įgūdžius liudijantis pažymėjimas.

Studijos vyks nuo 2021 m. spalio iki 2022 m. liepos mėnesio kas antrą penktadienį ir šeštadienį.

Studijų kaina – 2500 eurų už visas studijas. Mokėti galima dalimis: 50% sumos prieš pradedant studijas ir 50% 2022 m. sausio mėn. Mokėti gali ne tik pats studijuojantysis, bet ir organizacija ar pan.

Studijų vieta

Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Psichologijos katedra, Jonavos g. 66, Kaunas.

REGISTRACIJA .Norinčius studijuoti prašome registruotis iki 2021 m. birželio 29 d.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į VDU Psichologijos katedrą: tel. 8 37 327947; el. paštu roberta.gadeikyte-juske@vdu.lt

Daugiau informacijos