VDU įkurtas Demografinių tyrimų centras

2014 metų vasario mėnesį Vytauto Didžiojo universitete buvo įkurtas naujas socialinių mokslų klasteris – Demografinių tyrimų centras. Demografinių tyrimų centro tikslas – tirti Lietuvos demografinių procesų raidą istorinėje, šių dienų aktualijų ir ateities perspektyvoje, vykdyti lyginamuosius demografinius tyrimus, vertinti nacionalinio lygmens gyventojų politiką ir jos dedamąsias kitų šalių praktikų kontekste, teikti siūlymus viešosios politikos rengėjams.

Daugumos demografinių procesų raida Lietuvoje jau du dešimtmečius yra neigiama. Žemi gimstamumo rodikliai, spartūs šeimos formų ir struktūrų pokyčiai, intensyvi emigracija ir vangi imigracija, visuomenės išsivystymui neadekvačiai aukštas ir svyruojantis mirtingumas stabdo visuomenės socialinės – ekonominės raidos tempą ir ženklins jos ateities trajektoriją dar ilgus dešimtmečius. Demografinės raidos disbalansas, kaip rodo priešakinių postindustrinių visuomenių patirtis, gali būti sėkmingai įveiktas ar bent kontroliuojamas efektyvia demografinių tyrimų žiniomis grįsta gyventojų politika.