VDU Edukologijos instituto koordinuoto suaugusiųjų švietimo NORDPLUS programos projekto pripažinimas

2017 m. spalio 4 d. Kaune vyko „Nordplus“ programos 2012-2017 (Junior, Adult, Horizontal and Higher Education) veiklų įvertinimo konferencija.

Nordplus „Horizontal“ paprogramės projektas „Inovatyvus požiūris į suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų vystymą“, kurio vykdymą koordinavo VDU Edukologijos instituto tyrėjai (projekto vadovė prof.dr. Genutė Gedvilienė, tyrėjas doc.dr. Vidmantas Tūtlys ir administratorė Virginija Bortkevičienė) buvo įvertintas ir apdovanotas už tarpsektorinio bendradarbiavimo vystymą įgyvendinant inovatyvius suaugusiųjų švietimo sprendimus Baltijos ir Šiaurės šalyse. Įgyvendinant šį projektą dalyvavo įvairių sričių švietimo įstaigos iš Lietuvos, Latvijos, Norvegijos, Suomijos ir Danijos.  Konferencijos metu gerąja patirtimi dalinosi ne tik VDU Edukologijos instituto atstovai, bet apie įgytą neįprastą akademinę patirtį kalbėjo ir Kauno nacionalinio dramos teatro direktorius dr. Egidijus Stancikas.

Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta inovatyvi bendrųjų kompetencijų lavinimo metodologija,  pagrįsta asmeninio, profesinio ir visuomeninio/pilietinio asmenybės tobulėjimo poreikiais.

Šiuo pagrindu sukurti suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimosi moduliai bei internetinė platforma (http://akc.vdu.lt/). Moduliai parengti anglų kalba ir projekto partnerių kalbomis bei atviri besimokantiesiems ir švietimo įstaigoms. Internetinė platforma sukuria patrauklią ir palankią erdvę tolesniam Baltijos ir Šiaurės šalių švietimo įstaigų bendradarbiavimui suaugusiųjų švietimo srityje. Moduliais galės naudotis patys besimokantieji, ir tarpsektorinės švietimo įstaigos, šiuos modulius integruodami į savo turimas mokymo ir studijų programas.

Įgyvendinus projektą, jo vykdytojai skirs daug dėmesio internetinėje platformoje įkeltų modulių palaikymui bei tobulinimui, sudarant galimybes šiuose procesuose dalyvauti ir besimokantiesiems.

Projekto vykdytojai dėkoja:

  • Švietimo mainų paramos fondui už suteiktą galimybę įgyvendinti šį projektą bei administracinę paramą.
  • VDU Inovatyvių studijų institutui ( dr. Airinai Volungevičienei) už ekspertinę bei techninę pagalbą kuriant internetinę platformą.