V. Stankūnienė: „Ką žinome ir ko nežinome apie Lietuvos demografinius pokyčius“

„Demografai gerų žinių Lietuvai neturi!“ – sako Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centro vadovė profesorė Vlada Stankūnienė. Nuo 2005 m. Lietuvą paliko daugiau nei pusė milijono gyventojų. Prof. Vlada Stankūnienė radijo paskaitoje aptarė dabartinę demografinę situaciją, nusakė ją apibūdinančius veiksnius, pateikė tam tikrą istorinį kontekstą, nuo kada ir dėl kokių priežasčių demografinė padėtis tapo vis blogesnė. Užsiminė ir apie tai, kuriose srityse Lietuvos padėtis nėra tokia dramatiška.

 

Radijo paskaitą galite išklausyti: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013599323/radijo_paskaitos_2017_02_07_14_05#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=2273000