Tarp praeities ir ateities. Kaip proletariatą pakeitė prekariatas. Pokalbis su sociologe Ieva Dryžaite

 

Tarp praeities ir ateities. Kaip proletariatą pakeitė prekariatas. Pokalbis su sociologe Ieva Dryžaite