Socialinė demografija – naujos modernios studijos

Nuo 2016 metų rudens Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) Vilniuje (Lietuvos edukologijos universiteto patalpose) pradeda vykdyti Socialinės demografijos magistro studijų programą. Ši programa yra vienintelė demografijos mokslo šakos programa Baltijos šalyse bei viena iš nedaugelio Vidurio ir Rytų Europos regione. Šiandien demografijos studijos siejamos su didžiuliais modernios visuomenės demografiniais iššūkiais: sunkiai valdomais globaliais ir regioniniais gyventojų migracijos srautais, šeimos transformacija, labai žemu gimstamumu ir sparčiu visuomenės senėjimu.