PUBLIKUOTA KNYGA „LIETUVOS DEMOGRAFINĖ KAITA: KĄ ATSKLEIDŽIA GYVENTOJŲ SURĄŠYMAI“

Demografinių tyrimų centro mokslo darbuotojai publikavo knygą: Stankūnienė, V., M.Baublytė, K.Žibas, D.Stumbrys. 2016. Lietuvos demografinė kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 284 p.

Remiantis gausiais įvairių metų Lietuvos gyventojų surašymų agreguotais ir paskutinių dviejų surašymų (2001 ir 2011 m.) mikrolygmens duomenimis mokslo studijoje analizuojami Lietuvos gyventojų struktūrų ir demografinių procesų pokyčiai ilgalaikėje istorinėje perspektyvoje. Demografinės raidos teorinių perspektyvų kontekste analizuojama populiacijos kaita pagal amžių, išsilavinimą, migracinę patirtį, tautybę, santuokinį statusą, vertinama santuokinės elgsenos ir gimstamumo modelių kaita. Knyga parengta vykdant Mokslinių tyrimų projektą „Lietuvos gyventojų sociodemografinių struktūrų kitimas depopuliacijos procesų kontekste“. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Finansavimo sutartis MIP-009/2015.