Pasirodė trečiasis DEMOGRAFIJA VISIEMS numeris

Lietuvos demografinė raida per pastarąjį ketvirtį amžiaus keitėsi labai intensyviai. Nuo XX a. paskutinio dešimtmečio pradžios iš esmės ir neigiama linkme pasikeitė visi pagrindiniai demografiniai procesai ir gyventojų amžiaus struktūra. Pagrindinių demografinių procesų pokyčiai, jau daugiau nei du dešimtmečius lemdami spartų gyventojų skaičiaus mažėjimą ir keisdami gyventojų amžiaus struktūrą, kuria pamatines prielaidas sparčiam demografiniam nykimui iki šio amžiaus vidurio ir net tolimesnėje perspektyvoje.

Su Lietuvos demografinės situacijos apžvalga, imigracine Lietuvos populiacija, prieštaringais Lietuvos gyventojų išsilavinimo pokyčiais ir vaikų išlaikymo iširus tėvų partnerystei tematikomis galite susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centro leidžiamame informaciniame biuletenyje DEMOGRAFIJA VISIEMS.

Trečiąjį numerį galite rasti čia.