Kviečiame studijuoti MOKYKLINĖS PSICHOLOGIJOS magistro studijų programoje

Kodėl ją studijuoti VDU?

„VDU Mokyklinės psichologijos magistro programa skirta psichologams, savo profesinę ateitį siejantiems su pagalba vaikams ir paaugliams, jų šeimoms ir pedagogams tiek valstybinėse institucijose, tiek privačioje praktikoje. Mokyklinės psichologijos specialistai įgyja kompetencijas, reikalingas profesionaliai teikti psichologinę pagalbą ne tik mokykloje bei kitose švietimo sistemos institucijose, bet įvairiose neformalaus ugdymo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, vaikų globos namuose, bendruomeniniuose vaikų namuose ir pan., kur vykdomas vaikų ugdymo(si) procesas ir teikiamos vaikų ir/ar šeimos psichologo paslaugos. Šią specializaciją baigusieji savo profesines idėjas puikiai gali realizuoti vykdydami ir privačią veiklą: atlikdami psichologinį vaiko įvertinimą, konsultuodami, šviesdami vaikus ir jų tėvus psichologinės vaikų raidos klausimais. Taigi, priešingai paplitusiai klaidingai nuostatai – mokyklinė psichologija skirta daugiau nei mokyklai.

Didžiuojamės, kad VDU Mokyklinės psichologijos magistrantūros studijų programa yra tarptautinių ekspertų aukščiausiais balais įvertinta programa lyginant su kitomis analogišką išsilavinimą suteikiančiomis programomis Lietuvoje (plačiau galima susipažinti www.skvc.lt). Remiantis ekspertų vertinimu, Programoje pasiektas puikus teorinių žinių ir praktinių įgūdžių balansas, o Programoje dėstančių ir vizituojančių dėstytojų iš užsienio kompetencija yra aukšta. Taigi, pagrįstai galima sakyti, kad šioje programoje vykdomos kokybiškos studijos“, – pažymi dr. Jurga Misiūnienė, VDU Mokyklinės psichologijos programos komiteto vadovė ir dėstytoja.

Jurga Misiūnienė

„Visus norinčius padėti augti mūsų ateičiai, kviečiu pasirinkti Mokyklinės psichologijos studijų programą “, – sako Vaiva Daniūnaitė, antro kurso magistrantūros studijų studentė.

„Studijų metu labiausiai įsiminė nuoseklus žinių (tiek teorinių, tiek praktinių) gilinimas. Labiausiai patiko aiški ir praktiška studijų programa – tai man padėjo tiek dirbant vaikų globos namuose, tiek mokykloje, tiek vedant Pozityvios tėvystės mokymus. Visuomet liksiu dėkinga už įgytą patirtį šiose studijose“, – teigia dr. Ugnė Paluckaitė, VDU Mokyklinės psichologijos absolventė, pasidalinusi savo sėkmės istorija.

Plačiau apie VDU Mokyklinės psichologijos magistrantūros programą skaitykite čia

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki birželio 28 d. 24 val.

Visą informaciją apie 2023 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.