Konferencija „GYVENTOJŲ SURAŠYMAI: PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS“

Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centras kartu su Lietuvos statistikos departamentu organizavo mokslinę konferenciją „GYVENTOJŲ SURAŠYMAI: PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS“. Konferencija rengiama įgyvendinant mokslinį projektą „Lietuvos gyventojų sociodemografinių struktūrų kitimas depopuliacijos procesų kontekste“, finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos. Finansavimo sutartis Nr. MIP-009/2015.

Lietuvos pagrindinių demografinių procesų negatyvi raida jau daugiau nei du dešimtmečius gilina depopuliaciją ir keičia visuomenės sociodemografines struktūras, kurdama prielaidas tolimesniam populiacijos mažėjimui viso XXI a. perspektyvoje. Projekto tkslas yra įvertinti Lietuvos sociodemografinių struktūrų kitimo situaciją intensyvių ir negatyvių demografinių procesų pokyčių kontekste, naudojant išsamius visos populiacijos lygmens gyventojų surašymų ir demografinės statistikos duomenis. Projekto inovacinį pagrindą sudaro tyrime derinami 2011 m. ir 2001 m. Lietuvos gyventojų surašymų nuasmeninti mikro duomenys ir ankstesnių XX a. atliktų penkių gyventojų surašymų agreguota informacija, leidžianti atskleisti gyventojų sociodemografinių struktūrų kitimą ilgalaikių demografinių pokyčių kontekste ir projektuoti demografinės raidos perspektyvas.

Konferencija vyko 2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvos statistikos departamente.