Karolis Žibas apie modernią vergystę ir prekybą žmonėmis

Demografinių tyrimo centro mokslo darbuotojas Karolis Žibas teigia, kad Lietuva patenka į valstybių grupę, kuri pasižymi modernios vergystės ir prekybos žmonėmis rizika. Tyrimai rodo, kad emigrantų iš Lietuvos “nekvalifikuotas darbas patenka į šešėlinę sritį arba į žemiausią darbo rinkos sektorių, kuriame socialinio mobilumo galimybės yra ribotos, o atlyginimas mažas. Šios aplinkybės sukuria pažeidžiamumo ir išnaudojimo potencialą, kuris, savo ruožtu, didina modernios vergystės ar prekybos žmonėmis atsiradimo galimybes.”

Išsamiau apie šias porblemas galima paskaityti K. Žibo straipsnyje interneto dienraštyje Bernardinai.lt.