Dėstytojai, pedagogai ir studentai diskutavo apie mokymo(si) kliuvinius ir jų atkodavimą

2017 m. gegužės 18 d., VDU Socialinių mokslų fakultete, vyko Edukologijos katedros tyrėjų, dokt. Giedrės Tamoliūnės, dokt. Vaidos Jurgilės ir dokt. Virginijos Bortkevičienė, organizuota studentų konferencija „Mokymo(si) atkodavimas – tarpkultūrinis ir tarpdisciplinis požiūris į mokymą ir mokymąsi“. Jos metu buvo pristatoma inovatyvi mokymo(si) atkodavimo (orig. The decoding the disciplines) metodika, padedanti dėstytojams įveikti mokymo(si) metu išryškėjančius kliuvinius, trukdančius studentams įsisavinti vieną ar kitą mokymo(si) medžiagą.

Renginyje pranešimus skaitė šio metodo ekspertė, kviestinė mokslininkė Jeilio universitete doc. dr. Jolanta Mickutė, VšĮ „Pasaulio virtuvė“ vadovė ir projekto koordinatorė Aistė Ptakauskė, projekto tyrėjos Vaida Jurgilė, Giedrė Tamoliūnė ir Virginija Bortkevičienė, bei Edukologijos katedros bakalauro studijų programos „Karjera ir profesinis konsultavimas“ studentė Neringa Lenčiauskaitė.

Konferencijos dalyviai, Kauno švietimo įstaigų pedagogai ir dėstytojai, bei studentai, aktyviai dalyvavo diskusijose, bandydami atksleisti kliuvinius, su kuriais jie dažniausiai susiduria savo mokymo(si) praktikose ir ieškojo galimų sprendimų šių problemų įveikimui.

Renginys organizuotas, siekiant akademinei bendruomenei pristatyti Edukologijos katedroje įgyvendinamą tarptautinį Erasmus+ projektą „Decoding the Disciplines in European Institutions of Higher Education: Intercultural and Interdisciplinary Approach to Teaching and Learning”, Nr. 2016-1-BE02-KA201-017337, kurio moto:

Mokymo(si) (at)kodavimas padės Universitetų dėstytojams mokyti efektyviai tarpkultūrinėse studentų grupėse.