Apie demokratiją Lietuvoje. Kokia ji yra ir kokia turėtų būti?

Europos socialinis tyrimas (EST) išleido pirmąjį nacionalinių rezultatų leidinį Lietuvoje. Jis yra skirtas lietuviškiesiems 6-osios tyrimo bangos, kurioje analizuota demokratijos būklė ir vertybės Europoje, rezultatams aptarti.

Anot EST EMTIK Generalinės Asamblėjos pirmininko pavaduotojo Algio Krupavičiaus, pamatinis Europos socialinio tyrimo (EST) tikslas nuo pat jo atsiradimo 2001 m. buvo ir lieka Europos visuomenių raidos, jų gyvenimo sąlygų ir nuostatų matavimas ir analizė. Trumpai tariant, EST siekia nuolat ir nuosekliai stebėti ir analizuoti kintantį Europos socialinį, politinį ir vertybinį paveikslą. Lietuva EST dalyvauja nuo 2008 m., arba nuo 4-osios tyrimo bangos. Europos socialinį tyrimą sudaro šeši nuolatiniai klausimų moduliai (žiniasklaida ir socialinis pasitikėjimas, politika, subjektyvi gerovė ir individo tapatybės, lytis ir namų ūkis, socialiniai ir demografiniai respondentų bruožai, vertybės) ir kintančių klausimų moduliai tam tikromis temomis, pavyzdžiui, imigracijos, klimato kaitos ar teisingumo.

EST 6-osios bangos moduliu „Demokratija“, apėmusiu net 29 šalis, buvo siekiama dviem esminiais aspektais įvertinti šiuolaikinės demokratijos būklę. Viena vertus, fiksuoti žmonių įsitikinimus ir lūkesčius apie tai, kokia demokratija šiandien turėtų būti, kita vertus, atskleisti tai, kaip skirtingose visuomenėse vertinama esama demokratija.

Lietuvai, kaip naujai demokratinei šaliai, toks tyrimas itin svarbus, nes jis ne tik leidžia įvertinti demokratijos būklę čia ir dabar, bet ir įgalina save pamatyti palyginamajame kitų visuomenių kontekste. Neabejotinai Lietuvos demokratijos tyrimas yra reikšmingas akademiniu požiūriu, be to, jis leidžia suformuluoti išvadas ir šalies viešajai politikai. Ši studija apie demokratiją Lietuvoje iš Europos socialinio tyrimo duomenų yra pirmasis EST nacionalinių rezultatų serijoje. Ir ateityje panašiose studijose bus apibendrinami svarbiausi ir aktualiausi Lietuvai Europos socialinio tyrimo rezultatai.

Europos socialinis tyrimas – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas, EST EMTIK (angl. European Social Survey European Research Infrastructure Consortium, ESS ERIC), teikia atvirą prieigą prie visų savo duomenų ir dokumentacijos. Juos galima rasti ir
atsisiųsti šiame tinklalapyje: http://www.europeansocialsurvey.org.

Leidinį “Apie demokratiją Lietuvoje. Kokia ji yra ir kokia turėtų būti?” galite skaityti čia.