Žinių forumas: „Mokslininko intelektinė lyderystė universitete: kas, kaip ir kodėl?“

2017 m. vasario mėn. 9 d. VDU Mažojoje salėje vyko Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedros mokslininkų surengtas Žinių forumas „Mokslininko intelektinė lyderystė universitete: (pa)stebima, (į)vertinama, (su)/(pa)laikoma?“.

Pranešimuose buvo iškomunikuoti tokie klausimai: Mokslininko veiklos iššūkiai Lietuvoje akademinio laisvės principo kontekste (prof. dr. J. Kiršienė, VDU), Kaip susigrąžinti intelektualams lyderystę Lietuvoje? (Dr. M. Adomėnas, LR Seimas), Mokslininkas ir mokslininkų bendruomenė: kas esame ir kur einame? (Prof. Dr. A. Krupavičius, VDU), Mokslininko intelektinė lyderystė universitete: kas, kaip ir kodėl? (Prof. Dr. V. Žydžiūnaitė, VDU), Doktoranto lūkesčiai moksliniam vadovui (V. Jurgilė, VDU), Mokslininko vaidmuo inovacijų kūrimo ir diegimo procese (Prof. Dr. D. Milčius, VDU), Moterys lyderės aukštajame moksle: ar jos vertos aukščiausių vadovavimo pozicijų? (Dr. A. Stelmokienė, VDU), Moterų lyderystė akademijoje: liberalaus posūkio aukštajame moksle iššūkiai (Prof. dr. N. Mažeikienė, VDU).

Per 60 forume dalyvavusių tyrėjų, mokslininkų, doktorantų atstovavo universitetus, kolegijas, profesines mokyklas, tyrimus vykdančias įmones, kultūros ir meno organizacijas, asociacijas.

Tai pirmasis forumas – intelektinis produktas – Lietuvoje per visą atkurtos nepriklausomybės laikotarpį, vertas mokslininko-intelektinio lyderio stovėsenos. Jame atkreiptas dėmesys į mokslininko-intelektualo būtį aukštajame moksle. Šis forumas yra VDU Edukologijos katedros mokslininkų intelektinė, tęstinumą (nacionalinį ir tarptautinį) turinti inovacija, grįsta empirinių tyrimų rezultatų įrodymais.

Daugiau skaitykite