Žinių aljansas diegia inovacijas neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimui

auditorijaVDU Edukologijos katedra dalyvavo dviejų metų trukmės (2014-2016) Erasmus+ centralizuotos veiklos Žinių aljanse PROMOTE (Promoting and Validating Key Competences in Mobility and Traineeships in Europe) apie neformalaus is savaiminio mokymosi pripažinimą. 17 organizacijų iš 9 šalių projekte bandė inovatyvų LEVEL5 instrumentą skirtą neformaliu is savaiminiu būdu įgytų kompetencijų mobilumo, stažuočių ir praktikos metu vertinimui bei pripažinimui.
2016 m. pavasario semestre penkiolika „Karjera ir profesinis konsultavimas“ studijų programos antro ir trečio kurso studentų eksperimento būdu tobulino problemų sprendimo kompetenciją praktikos metu. Ši kompetencija buvo vertinama prieš ir po praktikos, o pokytis buvo patvirtintas (validuotas) LEVEL5 sistema, matuojant veiklos, kognityvinę ir afektinę dimensijas penkiais galimais lygiais. Visiems studentams buvo suteikti programine LEVEL5 įranga sugeneruoti praktikos metu įgytos problemų sprendimo kompetencijos vertinimo pažymėjimai.
Tokie ir panašūs neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimai yra labai svarbūs pereinant prie kompetencijomis ir mokymosi rezultatais grįsto mokymosi. Europos komisija yra numačiusi Europos neformalaus ir savaiminio mokymosi patvirtinimo (validavimo) įgyvendinimą iki 2018 m. Per ateinančius du metus ši koncepcija turės būti įgyvendinama ne tik politiniame, bet ir praktiniame lygmenyje.
2016 rugsėjo 22-23 d. Edukologijos katedros tyrėjos Dr. Elena Trepulė, Doc.dr. Aušra Rutkienė ir Prof.habil.dr. Margarita Teresevičienė dalyvavo baigiamojoje 7-ojoje REVEAL kartu su CEDEFOP rengtoje konferencijoje Salonikuose Aristotelio universitete, kur buvo nagrinėjamos tarptautinės neformaliu ir savaiminio būdu įgytų kompetencijų patvirtinimo patirtys įvairiuose sektoriuose.