XIII-oji Lietuvos sociologų draugijos konferencija „Visuomenė, regionai, transformacijos: ar turime scenarijus ateičiai?

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedra ir Lietuvos sociologų draugija kviečia teikti pranešimų santraukas XIII-ajai Lietuvos sociologų draugijos konferencijai „Visuomenė, regionai, transformacijos: ar turime scenarijus ateičiai?”, kuri vyks š. m. lapkričio 19 d. Vytauto Didžiojo universitete, Socialinių mokslų fakultete. Konferencija skiriama Lietuvos sociologų draugijos 30-mečiui ir artėjančiam Lietuvos universiteto 100-mečiui paminėti.

XIII Lietuvos sociologų draugijos metinė konferencija – tai tradicinė kasmetinė mokslinių diskusijų platforma, skirta visuomenės, gyvenančios pandemijos sąlygomis, raidos klausimų sociologiniam aptarimui.

Pastarieji pandemijos metai lėmė visuomenės transformacijas visose jos funkcionavimo srityse. Nauji iššūkiai palietė įvairius visuomenės sluoksnius, teko ieškoti savų kasdienio gyvenimo, ekonominės veiklos, šeimos, laisvalaikio ir bendravimo strategijų. Emocijos, besiformuojančios vertybinės įtampos formos, komunikacija ir saviraiška, kūrybiškumas ir apatija – visa tai brėžia naujas visuomenės gaires. Šalia formuojasi reiškiniai, reikalaujantys naujo požiūrio: de(urbanizacija), namo-centrizmas, nuotolinio darbo ir vartojimo formos, aukštesni visuomenės sveikatos rizikos slenksčiai, šeimos ir darbo derinimas.

Platesniame regioniniame kontekste taip pat įžvelgiamos politinių vertybinių sankirtų formos, kvestionuojančios, kokia socialinė, ekonominė ar politinė raida visuomenei palankiausia.

Kaip sociologinės žinios gali pasitarnauti, aiškinant šiuos pokyčius ir numatant galimus tolimesnės raidos scenarijus? Ar gebame sociologines žinias pritaikyti viešajai politikai ir naujoms visuomenės santykių formoms paaiškinti? Kokias galime įžvelgti rizikas ateityje? Ar esame pasiruošę būti aktyviais piliečiais? Šiais ir kitais klausimais ir bus diskutuojama konferencijoje.

Konferencijos formatas: Gyvas susitikimas, skirtas apsikeisti idėjomis bei papasakoti apie nuveiktus darbus, pasimatyti su senais pažįstamais ir susipažinti su naujais kolegomis.

Konferencijos pranešimai

Konferencijos metu vyks paralelinės žodinių pranešimų sesijos. Pranešimų santraukas prašome atsiųsti iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Word dokumento formatu adresu lsdkonferencija2021@gmail.com

Santraukos apimtis – iki 300 žodžių, joje būtina pateikti pranešimo pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis, suformuoti pagrindinę pranešimo idėją, nurodyti pranešėjo/-ų vardą, pavardę, pareigas, instituciją, kontaktinę informaciją (el. paštą). Pranešimų autoriai apie santraukų priėmimą bus informuoti iki 2021 m. spalio 30 d.

Konferencijos vieta: VDU Socialinių mokslų fakultetas, Jonavos g. 66, Kaunas.

Konferencijos organizatoriai: Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedra ir Lietuvos sociologų draugija.

Konferencijos el. paštas: lsdkonferencija2021@gmail.com