Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros mokslininkės tęsia bendradarbiavimą su „Achema“

Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros mokslininkių komanda „Achemos“ įmonėje įgyvendino psichologinio mikroklimato tyrimą. Juo siekta įvertinti darbuotojų nuostatas darbo atžvilgiu, sveikatą ir su darbu bei darbo aplinka susijusius aspektus (darbo reikalavimus ir išteklius). Tyrimo apklausoje sudalyvavo ir anketą užpildė daugiau nei 400 darbuotojų. Šio tyrimo duomenys buvo palyginti su prieš tris metus tos pačios mokslininkių komandos įmonėje atlikto tyrimo duomenimis. Rezultatų pagrindu pateiktos rekomendacijos įmonės darbuotojų gerovei didinti, psichologiniam mikroklimatui gerinti.

Daugiau skaitykite: https://www.achema.lt/news/217/491/Darbuotoju-tyrimas-Achemoje-isauges-demesys-psichologinei-sveikatai