Visuomenė, kultūra ir komunikacija – nauja VDU studijų programa Vilniuje

Pasauliui išgyvenant globalizacijos procesus, vis didesnę svarbą įgyja gebėjimas užmegzti ryšius, dialogus tarp skirtingų kultūrų, pažinti jų įvairovę, numatyti ir spręsti konfliktus, tarpininkauti, mokėti tinkamai komunikuoti. Šiandien Lietuvoje ir pasaulyje kaip niekada reikalingi specialistai, kuriems rūpi ieškoti atsakymų ir spręsti tarptautiškos ir multikultūriškos visuomenės problemas.

Atsižvelgiant į šiuolaikines tendencijas ir darbdavių prašymus, nuo rudens Vilniuje pradės veikti nauja Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Sociologijos katedros organizuojama tarptautinė bakalauro studijų programa „Visuomenė, kultūra ir komunikacija“. Pasak programos vadovo, profesoriaus Artūro Tereškino, tai – tarpdisciplininė programa, suteiksianti ypač darbo rinkoje paklausias ir plačiai praktikoje pritaikomas šiuolaikinės visuomenės socialinių, politinių, kultūrinių ir ekonominių procesų analizės bei jų valdymo komunikacijos priemonėmis kompetencijas.

Studijos – ne tik įdomios, bet ir ypač paklausios

VDU absolventas ir bakalauro programos „Visuomenė, kultūra ir komunikacija“ partneris, Rinkodaros ir komunikacijos mokslų instituto vadovas Marius Kalanta, kuris prisidėjo rengiant šią programą, teigia, kad ji sumanyta ne tik atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvoje ir pasaulyje vykstančius plataus masto socialinės, politinės, kultūrinės, ekonominės, medijų ir technologinės kaitos procesus, bet ir į konkretų aukštą sociologų su komunikacijos srities specializacija poreikį darbo rinkoje.

„Absolventų įgytos kompetencijos užtikrins aukštą jų įsidarbinimą analitikais ir komunikacijos specialistais šiuose profesinės veiklos sektoriuose: žiniasklaidos priemonėse; ryšių su visuomene, reklamos, rinkodaros ir socialinės komunikacijos paslaugas teikiančiose įmonėse (pvz.: ryšių su visuomene ar reklamos agentūrose, rinkos tyrimų bendrovėse); vidinę, rinkodaros ir korporatyvinę komunikaciją vykdančiose gamybos bei paslaugų įmonėse (plataus vartojimo produktų ar finansinių paslaugų bendrovėse); atskiras socialines ir interesų grupes atstovaujančiose nevyriausybinėse organizacijose (pvz., žmogaus teisių organizacijose ar darbdavių asociacijose, analitiniuose centruose); valstybės institucijose (pvz., ministerijose, tarnybose, agentūrose, tarpsritinius projektus koordinuojančiose darbo grupėse); tarptautinėse ekonominio ir politinio bendradarbiavimo organizacijose (pvz., ES ar JT institucijose)“, – išsamiai pavyzdžius vardina ekspertas ir tikina, kad plačiai ir kritiškai mąstantys bei sėkmingai komunikuoti gebantys absolventai visada yra pranašesni prieš vienpusiškai lavintus kolegas.

VDU prof. dr. Artūras Tereškinas, kalbėdamas apie absolventų karjeros galimybes, papildo, kad programa, kurios absolventai įgis socialinių mokslų sociologijos bakalauro laipsnį ir gretutinės viešosios komunikacijos programos diplomą, bus vykdoma anglų kalba ir tai yra dar vienas pliusas mąstant apie sėkmingą karjerą. „Tai, viena vertus, absolventams suteiks gilius profesinės anglų kalbos įgūdžius, įgalinančius šią kalbą sklandžiai vartoti tiek vykdant socialinių procesų analizę, tiek ir komunikaciją. Tokie įgūdžiai palengvins absolventų integraciją į anglakalbius kolektyvus organizacijose ir padidins tarptautinės karjeros galimybes. Kita vertus, studijos anglų kalba, suteikdamos galimybes studijuoti studentams iš užsienio, padidins studijų tarptautiškumą ir multikultūriškumą bei padės siekti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo tikslų“, – teigia 2015 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas ir programos vadovas A. Tereškinas.

Galimybių spektras – platus

VDU Sociologijos katedros vedėja doc. dr. Milda Ališauskienė sako, kad prieš renkantis studijas verta pasidomėti konkrečiomis programomis, dėstytojais ir jų kompetencijomis, įvertinti tarptautiškumą (studijų mainų ir praktikos galimybes) bei palyginti praktinių įgūdžių lavinimo galimybes dar studijų metais.

Konkrečiai kalbėdama apie programą „Visuomenė, kultūra ir komunikacija“, M. Ališauskienė pabrėžia, kad  joje bus ruošiami universalias žinias ir įgūdžius turintys sociologai su komunikacijos srities specializacija, kurie gebės analizuoti, vertinti bei prognozuoti socialinius procesus, kurti socialines inovacijas, spartinti technologijų sklaidą. „Programos absolventai, įgiję stiprias socialinės analizės ir komunikacijos kompetencijas, gebės aktyviai ir kvalifikuotai dalyvauti, sprendžiant aktualias visuomenės socialinės atskirties, skurdo, nelygybės ir diskriminacijos problemas, kuriant pilietinę visuomenę bei skatinant pilietinį aktyvumą, gerinant visuomenės sveikatą, vykdant visuomenės informavimą bei politinės ir komercinės komunikacijos kampanijas, stiprinant ekonomikos konkurencingumą ir inovatyvumą, spartinant informacinių ir ryšio technologijų diegimą bei didinant jų socialinį ir kultūrinį prieinamumą“, – pasakoja VDU Sociologijos katedros vedėja.