Viešoje paskaitoje – žmogaus teisių perspektyvos

prof-jonas-ruskusVytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių mokslų fakultete (SMF) (Jonavos g. 66, 204 aud.) rugsėjo 27 d. 15.30 val. vyks vieša paskaita „Vertybiškai neutralus tyrimas? Žmogaus teisių perspektyva“, kurią ves universiteto profesorius Jonas Ruškus. Paskaitos metu bus analizuojamos žmogaus teisių problemos.

Jonas Ruškus yra VDU Socialinio darbo katedros profesorius, socialinių mokslų daktaras, taip pat – Jungtinių Tautų ekspertas, pirmasis Lietuvos atstovas, tapęs JT Neįgaliųjų teisių komiteto nariu.

Mokslininkas yra pripažintas neįgalumo srities ekspertas, aktyviai dalyvaujantis nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, skirtuose pagrįsti neįgaliųjų ir kitų pažeidžiamų grupių teisių užtikrinimo būtinybę. Jo mokslinė veikla skirta daugiausia socialinio darbo ir švietimo tyrimams, socialinei įtraukčiai ir žmogaus teisėms.

Mokslininkas yra dirbęs LR Studijų kokybės vertinimo centro Ekspertų tarybos pirmininku, ekspertu įvairiose institucijose ir projektuose, buvo LR Švietimo tarybos narys. Šiuo metu J. Ruškus taip pat yra žurnalo „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai“ vyriausiasis redaktorius, Lietuvos ir užsienio mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narys.

Profesorius skaitė paskaitas Prancūzijos, Portugalijos, Belgijos, Švedijos, Lenkijos, JAV universitetuose. Jis yra mokslo monografijų ir studijų, tarptautinių publikacijų autorius ir bendraautorius, publicistinių poleminių straipsnių autorius.