Vieša paskaita-diskusija „Lyties perspektyva socialinės gerovės tyrimuose: įgalinimas ar hermeneutinis įsiklausymas?“

N. MazeikieneVDU Socialinių mokslų fakulteto taryba organizuoja Edukologijos katedros profesorės Natalijos Mažeikienės viešą paskaitą-diskusiją „Lyties perspektyva socialinės gerovės tyrimuose: įgalinimas ar hermeneutinis įsiklausymas?“, kurioje prof. N. Mažeikienė apibendrins savo mokslinių tyrimų rezultatus.

Kviečiame dalyvauti SMF Tarybos narius, dėstytojus, studentus.

Natalija Mažeikienė yra sociologė, lyčių ir feminizmo studijų ekspertė, VDU Socialinio darbo katedros profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, nuo 2002-ųjų dirbusi tarptautinės ir strateginės plėtros srityje. 2008-2015 metais ji ėjo VDU plėtros prorektorės pareigas.

Mokslininkė turi įvairių tarptautinių projektų („Socrates Erasmus CDA“, „Leonardo da Vinci“ ir kitų) rengimo, vykdymo, administravimo patirties. Ji taip pat yra Tarptautinės vadovėlių ir edukacinės medžiagos tyrimų asociacijos (IARTEM) narė, mokslinio žurnalo „E-journal Research on Textbooks and Educational Media“redakcinės kolegijos narė, mokslinių studijų, tarptautinių ir Lietuvos tyrimų projektų dalyvė.

Prof. N. Mažeikienė savo mokslinę veiklą skiria tokioms sritims kaip lyčių ir feminizmo studijos, socialinė pedagogika ir socialinis ugdymas, pilietiškumo tyrimai, kritinė teorija (feministinė, neomarsksistinė, postmoderni kritika), atskirties grupių integracija, tarpkultūrinis ugdymas. VDU studentams ji dėsto dalykus „Socialinės gerovės filosofija“, „Feminizmai Europoje“, „Įvadas į tarpkultūrinį ugdymą“, „Integruotos komunikacijos tyrimo metodai“, „Kokybinio tyrimo metodai“.

a3_mazeikiene_print1