VDU vyko atvira diskusija “Jaunų šeimų tėvystės ir karjeros derinimas: patirtys ir realybė“

family-and-careerŠ.m. rugsėjo 14 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko atvira diskusija “Jaunų šeimų tėvystės ir karjeros derinimas: patirtys ir realybė“, kurią organizavo VDU Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedros tyrėjų komanda. Tyrėjai, kartu su darbdaviais, karjeros konsultantais ir institucijų atstovais, diskutavo apie jaunų šeimų tėvystės ir karjeros suderinimo galimybes iš darbdavių ir karjeros konsultantų perspektyvos. Renginio dalyviai pasidalino gerosiomis patirtimis savo institucijose, taip pat buvo aptartos darbdavių siūlomos priemonės bei pristatyti karjeros specialistų konsultavimo privalumai ir galimybės. Renginio dalyviams buvo pristatyti galutiniai vykdyto tyrimo rezultatai ir parengta tyrimo ataskaita. Diskusijos metu išryškėjo poreikis artimesniam bendradarbiavimui, platesniam rezultatų viešinimui ir bendrai galimų sprendimų paieškai, apjungiant tiek darbdavius, tiek tyrėjus, tiek ir karjeros konsultantus/žmogiškųjų išteklių vadybininkus. Susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo vykdant sklaidą šeimos ir karjeros derinimo klausimais, teikiant pasiūlymus darbdaviams ir šeimoms, bei dalyvaujant bendruose renginiuose šioje tematikoje.

Atvira diskusija organizuota įgyvendinant projektą „Jaunų šeimų tėvystės ir karjeros suderinimo modelis“, Nr. MIP-075/2014, kuris yra finansuojamas Lietuvos Mokslo tarybos.